2014

"Svensk migrationspolitik bygger på MP:s fantasier"

2014-10-05 Dagens Samhälle

"Löfven har kritiserats för att han inte har utsett en integrationsminister och en migrationsminister. De två politikområdena är viktiga, men ministerposterna saknar i grunden betydelse så länge det inte finns en politik värd namnet. Och det fanns det inte heller i regeringen Reinfeldt. Både regeringen Reinfeldt och nu Löfven har bundits och binds nu upp av Miljöpartiets fantasier" skriver Thomas Gür i en debattartikel. Han refererar bland annat till en studie – Utanförskapets karta – av Tino Sanandaji, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se