2014

A good choice?

2014-10-06 The Economist

Economists blogg "Democracy in America" förklaras att svenska elevers dåliga resultat sannolikt inte beror på det fria skolvalet. Troligare förklaringar är andra reformer, bl.a. läroplanen från 1994. Som exempel på forskning om det fria skolvalet skriver Economist om en studie av bland andra Karin Edmark, IFN: "Författarna finner att valfrihet har haft en liten men positiv effekt, särskilt för minoriteter och elever från familjer med  låg inkomst".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se