2014

Piketty tendentiös om Sveriges utveckling

2014-10-06 Nya Wermland-Tidningen

I ett debattinlägg skriver Malin Sahlén, Timbro, och Salim Furth, The Heritage Foundation, att Piketty i9 sin forskning "plockar till synes godtyckligt de årtal som passar hans berättelse". De skriver vidare: "Vi har gjort en jämförelse mellan de siffror som Piketty har fått av de svenska forskarna Jesper Roine och Daniel Waldenström [affilierad IFN], och den utveckling som Piketty själv tecknar i sin bok. Vi finner avgörande skillnader."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se