2014

Skatteförslaget värt att rädda

2014-10-14 Svenska Dagbladet

Regeringen har fått ett förslag från Företagsskattekommittén ändrad bolagsbeskattning. Förslaget "är radikalt och förknippat med möjliga problem men också originellt och i grunden sunt" skriver fyra ekonomer på SvD Brännpunkt. En av dessa är Mikael Stenkula, IFN. De menar bland annat att man bör "bredda perspektivet till hela den svenska ägarbeskattningen". De anser vidare att regeringen måste ändra finansieringen av förslaget.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se