2014

Arbetslinjen bygger nya Norrby

2014-10-15 Borås Tidning

Borås Tidning skriver i ledare om stadsdelen Norrby – där andelen invandrare är stor och "armodet finns kvar". "Problemet är inte invandrarna, ty sådana har som bekant alltid kommit till Norrby. Det som skiljer då från nu är de stora bristerna vad avser lika möjligheter till egen försörjning" skriver BT. Tidningen refererar till en rapport av Tino Sanandaji, IFN, där denne förklarar att "abetslinjens politik har dämpat utanförskapsområdenas ökning”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se