2014

Ruotsin hoivayhtiöt kapinoivat

2014-10-20 Helsingin Sanomat

I en artikel om svenska vårdföretag och dessas möjligheter att även fortsättningsvis vara vinstdrivande, intervjuas bland andra Henrik Jordahl, IFN, av Helsingin Sanomat. Han förklarar att problemet i dagens debatt är att regeringen inte kunnast visa hur man kan förbättra kvaliteten i vården genom att begränsa möjligheterna för företagen att göra vinst.

Läs mer (på finska)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se