2014

Värdefullt inlägg i skoldebatten

2014-10-24 Svensk Tidskrift

"Det intressanta i Wennströms bok är att han visar hur dessa näringslivsinspirerade idéer har hämtat näring inte bara från höger utan även från vänster" skriver Jonathan Lönnqvist i en recension av boken Lärare utan frihet av Johan Wennström, IFN. Lönnqvist menar att boken är "är ett av de mest värdefulla inlägg som skrivits i den svenska skoldebatten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se