2014

Låt barnen slippa att få underkänt

2014-10-27 Expressen

I en ledare skriver Ann-Charlotte Marteus att betygsmodellen med underkänt betyg är "stigmatiserande, grym och tidsödande". Målrelaterade betyg är som gjorda för inflation, menar Marteus som inte tycker att det är förvånande att regeringen ser över betygssystemet. Hon anser vidare att det finns akuta saker att åtgärda i dagens betygsystem. "Framför allt borde betyget underkänt tas bort, som Magnus Henrekson och Johan Wennström [båda IFN] föreslog i Dagens Nyheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se