2014

”Att blicka tillbaka är lösningen”

2014-10-31 Neo

"New public management (NPM) är en vanlig term för nya sätt att försöka styra den offentliga sektorn ..." förklarar Neo. Johan Wennström, IFN, intervjuas med anledning av hans bok Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Neo undrar vad det är för fel på att ge lärare bra betalt. Wennström svarar: "Felet är framför allt individuell lönesättning, det är svårt att premiera rätt saker ekonomiskt. Bra lärare behöver framför allt frihet att utforma lektioner och tid att förkovra sig."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se