2014

Underlig kamp för högre inflation

2014-11-02 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på SvD:s ledarsida om riksbankens beslut att sänka styrräntan till noll procent i syfte att få fart på inflationen och stimulera den svenska ekonomin. Bergh förklarar att  det är "tveksamt om riksbanken med sin styrränta kan göra något åt inflationen". Han skriver vidare: "Den så kallade växelkurskanal som många nu hoppas på innebär nämligen att lägre ränta ska försvaga den svenska kronan."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se