2014

Lunds universitet får pengar från Kronofogden

2014-11-10 SVT Sydnytt m.fl.

"Unga som skuldsätter sig på nätet och sambandet mellan skulder och hälsa. Det är två av de forskningsprojekt på Lunds universitet som får finansiering från Kronofogden" skriver SVT på nätet och fortsätter: "Drygt en miljon går till Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning för forskning kring om hur hur hälsa och skuldsättning hänger ihop." En av forskarna i projektet är Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet. Nyheten rapporteras i en rad media.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se