2014

Arbete i stället för projekt

2014-11-17 Norra Västerbotten

"Människor som flyr ska välkomnas, men också ges möjligheter bortom bidragsberoende och arbetslöshet" skriver Sakine Madone i en ledarkommentar. Hon fortsätter: "Sverige kan i förlängningen inte vara unikt bra på att öppna gränserna, samtidigt som vi är bland de sämsta av alla länder i OECD på arbetsmarknadsintegration. Som nationalekonomen Andreas Bergh [IFN], med flera, har konstaterat kan bland annat en högre lönespridning och en minde strikt anställningstrygghet minska sysselsättningsgapet mellan infödda och utrikesfödda."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se