2014

Dags att minska jobbklyftorna

2014-11-17 Borås Tidning

"Höga lägstalöner gör livet surt för den som inte redan finns på arbetsmarknaden" skriver Borås Tidning i en ledare.  Tidningen citerar Per Skedinger, IFN, i underlagsrapport 24 till Globaliseringsrådet: ”Den svenska arbetsmarknadsmodellen har varit framgångsrik i flera avseenden, men när det gäller att skapa sysselsättningsmöjligheter för marginalgrupper framstår modellen närmast som ett misslyckande.” BT konstarerar att "de som står längst ifrån arbetsmarknaden får det svårare – tack vare den svenska modellen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se