2014

Målstyrning i den resultatlösa omsorgen

2014-11-24 Äldre i Centrum

Gun-Britt Trydegård, fil dr i socialt arbete som bl.a. har forskat om chefsrollerna inom äldreomsorgen rekommenderar forskningrapporten ”Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?” av Jannis Angelis och Henrik Jordahl, IFN. Hon skriver att forskningsrapporten "kan rekommenderas till läsning – och eftertanke – för alla som intresserar sig för äldreomsorgens styrning och ledning". Samtidigt anser Trydegård att "inte heller den här ambitiöst upplagda studien [ger] något svar på om väl styrda och ledda äldreboenden håller högre kvalitet i det som de är satta att åstadkomma – en vård och omsorg av hög kvalitet för äldre människor som behöver det".

Läs mer (krävs prenumeration)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se