2014

Invandring löser inte glesbygdens problem

2014-11-25 Realtid.se

I en krönika skriver Tino Sanandaji, IFN, att samtidigt som kostnaden för asylmottagandet ökat betydligt så "fortsätter Sverige att vara sämst i OECD på att integrera invandrare på arbetsmarknaden". Sanandaji kommenterar Fores rapport ”Utan invandring avfolkas Sverige”, som han skriver "inte håller vid en granskning".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se