2014

Bra betyg till cheferna inom äldreomsorgen

2014-11-26 Kvalitet & förnyelse

Nyhetsbrevet Kvalitet & förnyelse skriver om rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?, som publicerats inom ramen  ett samarbete mellan IFN och SNS. Kvalitet & förnyelse skriver från det seminarium där rapporten presenterades: Drifts- och ägarform tycks inte spela någon större roll för managementkvaliteten. Genomsnittspoängen är dock lite högre, i synnerhet på personalområdet, för boenden drivna av stora företag ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se