2014

Forskare: "Vässa styrningen av kommunala bolag"

2014-11-27 Dagens Samhälle

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, är en av fem forskare som i ett debattinlägg skriver om pilotstudien Hur styrs och granskas kommunala bolag?. De har identifierar fem områden som "förtjänar en fördjupad diskussion". De pekar bland annat på ”personunionerna” som ett dilemma. Det vill säga att kommunstyrelseledamöter även har tunga uppdrag i kommunens bolagssfär.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se