2014

"Högre betyg men lär sig mindre"

2014-12-04 Folkbladet

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, har föreläst i Norrköping om skolforskning. Folkbladet skriver om detta på nyhetsplats.Vlachos förklarade bl.a. att det inte finns något "som tyder på att vinstmotiverad konkurrens leder fram till en hög och likvärdig skolkvalitet. Istället kräver den en ganska omfattande reglering". Han pekade på att Sverige har betygsinflation och att nationella prov bör rätta externt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se