2014

Kärnproblemet är arbetsmarknaden inte invandringen

2014-12-03 Ekonomisk Debatt

I en replik i Ekonomisk Debatt (svar på inlägg i Ekonomisk Debatt nr 8/2014; som i sin tur föranleddes av ett inlägg av Andreas Bergh i Ekonomisk Debatt nr 4/2014). Andreas Bergh svarar Jan Tullberg och skriver att hans (Berghs) forskningsresultat "ligger ... helt i linje med annan forskning som visar hur stelheter på inhemska arbetsmarknader minskar de vinster som invandring skulle kunna skapa".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se