2014

Svenska elever förbättrar betygen – men inte kunskaperna

2014-12-03 Norrköpings Tidningar

Svenska skolelever får bättre betyg – samtidigt som deras kunskaper försämras. Det förklarade Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, på ett seminarium i Norrköping som refereras på nyhetsplats i Norrköpings Tidningar. Vlachos förklarade bland annat att det "inte tycks finnas någon koppling mellan vad eleverna lär sig i kärnämnen och de betyg de får".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se