2014

"Med fasta helgdagar är det lättare att planera"

2014-12-04 Jusektidningen

Jusektidningen har intervjuat Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, om röddagskonto, dvs. att i stället för fasta helgdagar kan den anställde själv välja lediga högtider. Jonas Vlachos ser stora samhällsrisker med en sådan förändring. Han menar bl.a. att den viktigaste poängen med heldagsledighet är att den koordinerar ledighet och arbete mellan olika personer.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se