2014

Riskkapitalister - onda utsugare eller goda affärsänglar

2014-12-12

Magasinet Connoisseur skriver om riskkapitalister och intervjuar bland andra Jocim Tåg, IFN. Han förklarar att mediabilden av riskkapitalister inte stämmer med verkligheten. "Den akademiska forskningen har överlag gett en mycket positiv bild av riskkapitalbolag och risk-kapitalinvesteringar. Dock tycker jag att uppmärksamheten varit bra i många hänseenden. Den har väckt frågan om internationell skatteplanering som är ett problem och som politikerna borde åtgärda."

Connoisseur fortsätter: "Joacim Tåg gillar inte ... företagens lån mellan olika dotterbolag för att smita undan skatt. Upplägget kallas för räntesnurror, och går till så att man inom en koncern lånar pengar från ett internt bolag med säte i ett skatreparadis, i syfte att kunna minska vinsten - och därmed bolagsskatten."

Joacim Tåg förklarar att "kanske den viktigaste fördelen med riskkapitalinvesteringar att de medför resurser och kunskap för att utveckla de företag som köps upp." Han säger attrRiskkapitalbolagen har ofta innan uppköpet gjort en klar plan över hur man under ägandeperioden ska investera för att förbttra bolaget. "Överlag visar akademiska sutdier att de är duktiga på att öka produktiviteren i de företag de inveserar i."

Vad gäller risken för arbetslöshet vid uppköp säger Tåg att "vi har en ny studie på gång som analyserar effekter på vissa grupper av anställda. Exempelvis visar studien att a  ställda som utför rutinmässiga uppgifter ofta blir uppsagda, medan de som utför icke ruiinmässiga uppgifter klarar sig mycket bättre. Just detta beror på investeringar i ny teknik som riskkapitalbolagen gör efter uppköpet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se