2014

Debattsvepet: ”Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder”

2014-12-17 Dagens Samhälle

Dagens Samhälle länkar till en debattartikel i DN av Magnus Henrekson, IFN. I artikeln föreslår Henrekson att en parlamentarisk skuldkommission ska tillsättas. Han skriver att hushållens stigande skulder är Sveriges kanske största ekonomiska risk. "Men förslaget om amorteringskrav är inte rätt väg att gå. I stället bör åtgärder som att sänka ränteavdraget och öka andelen bundna lån övervägas".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se