2014

LO försvarar det som stänger ute

2014-12-18 Svenska Dagbladet

I en ledare skriver Svenska Dagbladet om "ny forskning visar att fackföreningsrörelsen avsiktligt skyddar ett system som stänger ute utrikes födda från arbetsmarknaden". I sammanhanget hänvisar skribenten bl. a. till Andreas Bergh, IFN, som säger om de aktuella forskningsrönen: ”Problemet är att det inte finns någon lika mäktig intresseorganisation som talar för nyanlända flyktingar”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se