2014

Växande klyftor inte bra för samhället

2014-12-20 Värmlands Folkblad

I en ledare skriver Värmlands Folkblad att "gapet mellan rika och fattiga ökar i de flesta av OECD:s 34 medlemsländer". VF refererar till forskning av Daniel Waldenström, som är affilierad till IFN, m.fl. Tidningen skriver att de "räknat ut att den rikaste procenten äger 40 procent av landets tillgångar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se