2014

Rundabordet: klass och klyftor

2014-12-28 Sveriges television

Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN, deltog i ett rundabordsamtal arrangerat av SVT. Samtalet handlade om att "de ekonomiska klyftorna i Sverige och världen har ökat - vilken effekt får det på ett samhälle? Kan klyftor fylla en funktion? Vilka klyftor kan dyka upp i kölvattnet av de ekonomiska?" Waldenström förklarade att skillnaderna  har ökat under de senaste decennierna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se