2014

Uppluckrad LAS löser inte integrationen

2014-12-30 Realtid.se

I en krönika på Realtid.se skriver Tino Sanandaji att det är "en fantasi att tro att avskaffade turordningsregler på något signifikant sätt skulle reducera utanförskapet ...". Han förklarar att "I den mån LAS påverkar sysselsättning gäller det yngre. Studierna visar samtidigt att uppluckrad arbetsrätt ökar invandrares sysselsättningsgrad marginellt eller inte alls. Det är till exempel slutsatsen i en uppmärksammad forskningsöversikt av min kollega Per Skedinger på Institutet för näringslivsforskning (IFN)."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se