Institutet i media

Institutet i media – 2015

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2015-12-29 The Local

'Sweden's lead as tech nation could fade away'

För att säkerställa att Sverige får ut det bästa av framtida digitaliseringsmöjligheter, måste landets lagstiftning omprövas, skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, i ett inlägg i The Local.


2015-12-25 Svenska Dagbladet

”Vårt försprång som it-nation kan tyna bort”

Vi står just nu inför ett vägval som avgör dels hur stora vinsterna från digitaliseringen blir, dels ifall vi kan klara välfärden utan skattehöjningar. För att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver bland annat lagstiftningen ses över, det skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, på SvD Brännpunkt.


2015-12-25 P4 Örebro med flera

Var fjärde miljöpartist har hoppat av sen valet 2014

Var fjärde miljöpartist och var femte sverigedemokrat som valdes in i landstings- eller kommunfullmäktige i Örebro län 2014 har hoppat av, drygt ett år in i mandatperioden. Och det har med ålder att göra, förklarar P4 som intervjuat Richard Öhrvall, IFN.


2015-12-23 Svenska Dagbladet

Professor sågar finansministern – "Förödande"

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av SvD och förklarar att Finansminister Magdalena Andersson manipulerar med utgiftstaket och riskerar trovärdigheten för svensk finanspolitik. Calmfors anser dessutom att det behövs låga löneökningar framöver för att minska arbetslösheten.


2015-12-23 Liberala Nyhetsbyrån/Sundsvalls Tidning med flera

Sverige var helt enkelt inte berett på flyktingkrisen

I en ledare skriver Sundsvalls Tidning med flera om ett seminarium med Steven Davis arrangerat av IFN 2015-12-16. Davis budskapet var glasklart, skriver ST: "Risken för att en kris ska få negativa effekter för tillväxten är betydligt större om det politiska systemet inte är förberett på chocken."


2015-12-23 Six news/Affärsvärlden med flera

Världsekonomi: Politisk osäkerhet förebådar sämre ekonomi - forskare

"Politisk osäkerhet förebådar sämre ekonomiska utfall, och det finns även tecken på att migrationsrelaterad oro kan medföra politisk osäkerhet" skriver Six News i en artikel som publiceras i Affärsvärlden. Steven Davis talade på ett seminarium anordnat av IFN 2015-12-16.
 


2015-12-22 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: EU:s kris tvingar oss till vägval

I en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter skriver Lars Calmfors, IFN, att "man brukar säga att EU utvecklas genom kriser. Men frågan är om det gäller längre. Medlemsstaternas ovilja att följa fattade beslut för att hantera flyktingkrisen är kanske den allvarligaste utmaningen hittills". Calmfors menar att  det förmodligen är oundvikligt att skärpa kontrollen av EU:s yttre gräns för att minska flyktingströmmarna. Han förklarar att kanske kan "bred folklig entusiasm för europeiskt samarbet" bara åstadkommas inom "en mindre och mer homogen grupp av EU-länder som fördjupar integrationen på en mängd olika områden".


2015-12-18 Sundsvalls Tidning med flera

Statsministern vet inte och facket vill inte

"Nödvändigheten att snabbt förbättra integrationen har aldrig varit större, men regeringen saknar både handlingskraft och till stor del också svar" skriver Sundsvalls Tidning i en ledare. Tidningen hänvisar till ett blogginlägg av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, där han "mot ett antal opinionsbildare som driver tesen att den svenska integrationen inte alls är misslyckad".


2015-12-17 TT/Göteborgs-Posten med flera

Expertråd önskar högre löneökningar

TT skriver i en artikel som publiceras i en rad tidningar att "Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som finansieras av Svenskt Näringsliv, vill se lägre löneökningar under perioden 2017-2018 i utbyte mot något högre löneökningar i årets avtalsrörelse. Rådet leds av professor Lars Calmfors, IFN, och där ingår professorerna Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger, IFN.


2015-12-17 Six/DI Trader med flera

'Vilda västern' vid helt utebliven samordning - Calmfors

I en text från nyhetsbyrån Six förklaras att "Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER, har kommit fram till att ett flerårsavtal med lite högre löneökningar på kort sikt - i utbyte mot lägre löneökningar på längre sikt - vore det bästa alternativet inför vårens avtalsrörelse".


2015-12-17 Byggindustrin

Ekonomiprofessor: ”Stora risker med att gå över märket”

Den kommande avtalsrörelsen ställer stora krav på ansvarstagande för arbetsmarknadens parter, skriver Byggindustrin i en presentation av Arbetsmarknadsekonomiska rådets första rapport. Rådet leds av Lars Calmfors, IFN. Per Skedinger, IFN, är en av rådets övriga tre ledamöter. "Parterna bör teckna fleråriga avtal och hålla löneökningarna nere åtminstone under perioden 2017–2018, enligt Arbetsmarknadsekonomiska rådet."


2015-12-17 Dagens Nyheter

Professorn: Avtalsrörelsen är oroväckande

DN skriver om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet lagt fram sin första rapport och att rådet betonar att "höga lönekrav från Byggnads och fyra andra LO-förbund lägger ett stort ansvar på avtalsrörelsens övriga aktörer att hålla tillbaka".


2015-12-17 Dagens Industri/Direkt med flera

Calmfors beska piller

Dagens Industri intervjuar Lars Calmfors som är verksam vi IFN och ordförande för arbetsmarknadsekonomiska rådet. En notis från Direkt publiceras i ett antal media. "Calmfors anser att löneökningarna inte får bli för låga nästa år. 'Inte realistiskt', ryter arbetsgivarorganisationens vice vd Peter Jeppsson."


2015-12-15 Dagens Industri

Assar Lindbeck varnar för flyktingkrisen

Assar Lindbeck, IFN, förklarar i en intervju i Dagens Industri att han är orolig för att Sverige låser flyktingar ute från bostads- och arbetsmarknaden.
”Problemet är de sociala konsekvenserna.” Lindbeck säger om Fredrik Reinfeldt: ”Hans öppna era hjärtan-politik utan reservationer återspeglar på ett kraftfullt sätt den nonchalanta attityden till problemet.”


2015-12-15 TV4 Morgon

Här tar robotarna över jobben

Mårten Blix, gästforskare på IFN, intervjuas om digitalisering. Han säger sig inte tro på att 50 procent av jobben kommer att försvinna: "Men jag är orolig att det kan bli en svår anpassningspriod. Vi behöver göra en del förändringar så att omställningen inte blir så svår, eftersom det finns en risk att en del jobb kan försvinna under en viss tid när robotarna tar över".


2015-12-15 Dagens Industri

Digital väg till jobben

Det är bråttom för Sverige att se över skatter och lagstiftning så att inte jobb går förlorade i onödan i spåren av ny teknik, förklarar Mårten Blix, gästforskare på IFN, i en ny rapport. Han intervjuas i DI och säger att ”utan rätt reformer riskerar vi att få den polarisering mellan starka och svaga grupper på arbetsmarknaden som redan har skett i andra länder.”


2015-12-14 P4 Malmöhus

Ekonom: Behövs nya företag för nya svenskar

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas i P4 Malmöhus om flyktingar och sysselsättning. Bergh förklarar att för att ge de nyanlända jobb så behövs många fler jobb som inte är högavlönade, och "som har lägre språkkrav för att även välutbildade nyanlända svenskar ska kunna få en fot in på arbetsmarknaden".


2015-12-13 Svenska Dagbladet

Ivar Arpi: Grupper ställs redan mot varandra

Ivar Arpi skriver i en ledare på tal om att man inte ska ställa grupper mot varandra: "ekonomi är att välja, som nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] har uttryckt det. Och att välja bort." Arpi avslutar: "Konflikter med etniska förtecken pyr redan i det svenska samhället. Risken är att de nu blir underblåsta av ekonomiska målkonflikter i vardagen – som kan gälla tandvård, polisresurser, vård eller bostadsköer. Det är en mycket riskabel situation."


2015-12-12 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Reformbehov oavsett migrationsvolym

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, om flyktingströmmen till Sverige. Han frågar sig: "Kanske lever regeringen i villfarelsen att om vi stramar åt flyktingmottagandet nu, krävs inga jobbiga reformer av arbetsmarknad och välfärdsstat."  Han drar slutsatsen att "antingen måste färdigheterna hos utlandsfödda höjas eller arbetskraftskostnaderna tillåtas falla så att en anställning kan räknas hem trots kunskapsskillnaderna".


2015-12-12 Göteborgs-Posten

Klassresor ska påbörjas i skolan

I en ledare skriver Alice Teodorescu i GP om att lärarens och skolans roll återkom i nobelpristagarnas tal. I detta sammanhanghänvisar hon till ett seminarium med skolforskare som IFN arrangerat. Teodorescu förklarar att "Svensk skola behöver återupprätta lärarens auktoritet, vilket inte är detsamma som en återgång till en auktoritär skola."


2015-12-11 Dagens Samhälle

Bostad i Smålands - men ont om jobb

Özge Öners och Johan Wennströms, IFN, forskning visar att det finns en stark korrelation mellan ökat SD stöd och ett högt asylmottagande, skriver Dagens Samhälle i ett reportage från Sävsjö. "Det ligger nära till hands att tolka denna korrelation som att en hög andel flyktingar i små orter troligen utlöser spänningar och politiska konflikter" säger Johan Wennström till tidningen.

Arbetslösheten bland invandrare är i snitt i Sävsjö 40 procent i år. "En förklaring kan vara hur näringslivet ser ut och vilken typ av jobb som finns. I Sävsjö dominerar industrin" skriver Dagens Samhälle och fortsätter: Özge Öner påpekar att det i stället är tjänstesektorn som ofta fungerar som språngbräda in på arbetsmarknaden, både för invandrare och för ungdomar: "Den finns framför allt i större städer, eftersom de har en mycket större efterfrågan också från angränsande samhällen. Så jämfört med större städer utgör mindre orter väldigt dåliga arbetsmarknader för invandrare."


2015-12-11 Dagens Arena

Podd: Den absurda myten om svensk integration

I en podd och text på Dagens Arena samtalar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco och Arenas chefredaktör Mikael Feldbaum om integration. Långtidsutredningensbilaga om migration kommenteras: "Är Sverige sämst på integration? Mikael spårar bilden till ett diagram hos OECD och en studie av ekonomen Andreas Bergh [IFN]. Båda jämför sysselsättningsgapet mellan infödd och utlandsfödd befolkning. Resultatet gör att det blir jätteroligt för flyktingar att bo i Grekland eftersom grekiska infödda har låg sysselsättning och därmed gapet mot invandrarnas sysselsättning blir lägst."


2015-12-10 Arbetsmarknaden

TTIP och arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden (TCO) skriver om de handels- och investeringsavtal (TTIP) som just nu förhandlas mellan EU och USA. Henrik Horn, IFN, har intervjuats och citeras i flera av de texter som publiceras. Han förklarar att TTIP kan bli normbildande: "Det är ju trots allt ett avtal mellan världens två mest avancerade ekonomier..."


2015-12-10 Lärarnas Nyheter

Osäker framtid med sifferlöst avtal

Lärarnas Nyheter (Lärarförbundet) skriver om det nya avtal som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och lärar­facken slutit. Det handlar om "ett tvåårigt avtal helt utan centralt garanterade löneökningar". En av de som intervjuas är Per Skedinger, IFN. Han berättar att "en hypotes som i teorin verkar rimlig är att grupper som har marknadskrafterna i ryggen tjänar på sifferlösa avtal. Men jag har ännu inte sett några tydliga belägg för att det verkligen är så".


2015-12-10 Seeking Alpha

The Economic Case For Not Raising Rates, Part 2: GDP And Debt

Nicholas P. Cheer skriver i Seekling Alpha om varför räntan inte bör höjas. Han skriver om sambandet mellan överskuldsättning och BNP-tillväxt, bristen på inflation, hur osäkerheten kring den ekonomiska politiken påverkar investeringar. Cheer ger exempel på forskning som visar det negativa sambandet mellan skuldsättning och ekonomisk tillväxt. Ett av dessa exempel är Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence, av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN.


2015-12-09 Hela Gotland

Tillit och offentlig upphandling

I en ledare skriver HelaGotland att offentlig upphandling också är en fråga om "tilliten till de offentliga systemen och faktiskt också till näringslivet": "Det finns tecken på att tilliten till andra minskar i Sverige men den åsikten är också ifrågasatt, bland annat av Andreas Bergh [IFN]."


2015-12-08 LIberala Nyhetsbyrån/Kristianstadsbladet med flera

Eleverna ska hata skolan

I en ledare skriver Kristianstadsbladet från IFN:s skolseminarium 2015-11-25: "Även om forskningen inte vill leverera några sanningar, ger den ledtrådar. Som att svårigheten att rekrytera lärare sannolikt är en av orsakerna till de fallande resultaten."Vägen tillbaka till skoltoppen går inte via skratt, glädjebetyg och låt-gå-mentalitet. Den nås med hårt arbete, konkreta mål och höga förväntningar. Det kommer nästa års Pisa-chock sannolikt att göra oss smärtsamt påminda om."


2015-12-07 Svenska Dagbladet

Kvartalsjournalistiken och historieskrivningen

Under rubriken Högermarginalen skriver Fredrik Johansson på Svenska Dagbladets ledarsida om behovet om en samhällsdebatt kring kostnader och andra följer av flyktingströmmen. Han hänvisar till Assar lindbeck, IFN, och Lindbeckkommissionens arbete på 1990-talet: "Trivialiseringen av de offentligfinansiella konsekvenserna av migrationen visar att det ligger i farans riktning att vi inte kommer att ha den förmågan [till ett kvalificerat offentligt samtal] i den medelfristiga sikten. Men det stora testet är det längre perspektivet. Om det Sverige som växer fram under de kommande decennierna... Det klarade man under nittiotalskrisen. Jag skulle ljuga om jag var säker på att vi klarar det den här gången."


2015-12-07 Dagens Samhälle

Ställ krav på fack och arbetsgivare

"Internationella Valutafonden beräknar stigande arbetslöshet om inte integrationen förbättras. Rekommendationen från såväl IMF som många andra experter är lägre ingångslöner" skriver Jesper Ahlgren, Timbro, i ett debattinlägg. Han hänvisar till två IFN-forskare: "Tidigare har bland annat OECD, Konjunkturinstitutet, Migrationsverket och Finanspolitiska rådet påpekat detta, liksom framstående forskare som Lars Calmfors [IFN], Oskar Nordström Skans och Per Skedinger [IFN]. Den sistnämnda har också visat att asylinvandrare i Sverige drabbas särskilt hårt när lägstalönerna stiger."


2015-12-05 Svenska Dagbladet

Tove Lifvendahl: Nej, inte bara Löfven som varit naiv

"Håller den starka svenska tilliten på att försvinna, och därmed ett bärande fundament till den välfärdsstat som vi har byggt upp den, undrar Tove Lifvendahl i en krönika. Hon hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som nyligen deltog i en debatt i ämnet och då förklarade: Detta är djupt allvarsamt, ... tillit som gått förlorad är inte helt enkel att återställa; den återuppstår inte likt Särimner när den en gång har slaktats.


2015-12-04 TT/Sydsvenskan med flera

Snabbspår till jobb i vården

Regeringens och arbetsmarknadens parter föreslår att flyktingar med utbildning eller yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvård ska ges ett snabbspår in på arbetsmarknaden. Magnus Henrekson intervjuas om detta. Han förklarar att det är rätt att man satsar på de högutbildade och får in dem på arbetsmarknaden. Men, säger han, håller man inte stenhårt på kunskapskraven riskerar det att leda till aversion mot invandrare.


2015-12-03 ETC

Ingen objektiv sanning att låga löner ger fler jobb

”Låga löner ger invandrare jobb.” Så låter den senaste argumentationen från svenskt näringsliv, skriver ETC och hänvisar till att Lars Calmfors, IFN:  "argumenterat för sänkta löner och hänvisat till forskningen. Men stödet för tesen är minst sagt omstritt." ETC menar att sambandet mellan lägstalönerna och sysselsättningen är svaga. Tidningen skriver att arbetslösheten istället kan bero exempelvis svag export eller bristande ekonomisk politik.


2015-12-02 Dagens Samhälle

Även skolforskarnas spekulationer lär behövas

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Peter Santesson om IFN:s skolforskningsseminarium och förklarar att "Solida data kommer inte kunna ge oss alla svar om skolresultatens ras, men den allvarliga situationen kräver ändå att skolforskare repar mod och ger oss sina bedömingar så långt det bara är möjligt."


2015-12-02

Com Hem: Forskare varnar för högre priser när bredbandskonkurrensen försämras

De kommunala bostadsbolag medverkar, genom att bygga ut egna fibernät för bredbandstjänster, till en monopolisering av bredbandsinfrastrukturen. Därmed försvagas konkurrensen över tid vilket driver upp slutkundspriserna hos samtliga leverantörer, skriver Affärsvärlden när en rapport författad av Thomas Tangerås för ComHem, presenteras.
 


2015-11-30 Neue Zürcher Zeitung

Schweden fehlt es an Jobs für Migranten

"Den enorma inflödet av asylsökande till Sverige aktualiserar frågan om sysselsättning för invandrare. Men i detta högautomatiserade land saknas det arbetstillfällen för de med bristande språkkunskaper" skriver Neue Zürcher Zeitung. Tidningen hänvisar till en radiointervju med Lars Calmfors, IFN. Han förespråkar lägre ingångslöner i den lågkvalificerade sektorn.


2015-11-30 Skola och Samhälle

Sten Svensson: Nationalekonomer som inte vet och ledarskribenter som vet

Sten Svensson, skoldebattör, skriver i en krönika om IFN:s seminarium om skolforskning: "De som skulle svara på frågan var en grupp nationalekonomer och de svarade samfällt att de inte visste." Svensson fortsätter: "Ledarskribenterna på de stora tidningarna var med på IFN-konferensen och de har svaren.

  • ”Bakom den svenska skolans förfall ruvar idéerna om kunskap som något relativt, elevinflytande som viktigare än elevernas inlärning och lärarens auktoritet. Kanske har synen på vad som är lustfyllt och inte, skadat mest.” SvD 27/11 2015
  • ”Ett framgångskoncept för en svensk skola vore att vrida klockan tillbaka, satsa på ordning och studiero och kalla sig Pluggskolan” DN 29/11 2015.

Har vi hört det förut? Mer av detsamma för tredje gången. Spekulationerna från konferensen har upphöjts till sanning."


2015-11-29 Axess tv

Studio Axess - Gabriel Heller Sahlgren

I ett samtal med PJ Anders Linder förklarar Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att en mätbar delförklaring till de fallande skolresultaten är att invandrade elever presterar sämre än svenska kamrater. Därutöver pekar mycket på att den i Sverige så omhuldade progressiva pedagogiken, där läraren kliver tillbaka och eleverna förväntas bedriva "eget arbete", har stor del av skulden.


2015-11-29 Dagens Nyheter

Skolan var bättre förr

Dagens Nyheter skriver i en ledare om IFN-seminariet Skolresultaten sjunker – vem vet varför?: "trots en namnkunnig panel förblev svaret grumligt. Kanske är det inte konstigt, ämnet är komplicerat och åsikterna många. Någon snabblösning är inte i sikte". Tidningen referar till Gabriel Heller Sahlgren som konstaterade: ”Traditionell undervisning är bättre än flum. Varför slängde man ut gamla metoder som fungerade? Testa det nya först!” DN avslutar: "... man kan undra vad som skulle hända om något av Stockholms gymnasier fick för sig att verka under devisen 'Det var bättre förr'. Skolan kunde locka med ordning och tystnad, med läxor, med att de svaga eleverna får stöd och de starka stimuleras att bli ännu bättre. Den skulle kunna heta 'Pluggskolan'."


2015-11-27 Göteborgs-Posten

Sverige är i stort behov av ny modell

I en krönika skriver Alice Teodorescu om att regeringen hade som mål att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. "Som vision var det vackert, i realiteten en uppenbar omöjlighet." Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som förklarat att Sverige "måste acceptera större löneskillnader och lägre ingångslöner."


2015-11-27 AFP/Daily Sabah med flera

Refugee crisis tests Sweden's lofty aim of ‘equality for all'

Sveriges "oförmåga att integrera invandrare" är något som så väl svenskar i allmänhet och beslutsfattare funderar över nu när landet tar emot rekordmånga flyktingar som så småningom behöver hitta ett arbete ... skriver AFP. En text som publiceras i flera tidningar. Andreas Bergh, IFN, intervjuas och förklarar att det faktum att Sverige avskaffat de enkla jobben innebär nu "vår största utmaning".


2015-11-27 Dagens Samhälle

Släckta kabel-tv-nät försämrar konkurrensen

I ett debattinlägg skriver Thomas Tangerås, IFN, att "avveckling av kabel-tv-nät drabbar konsumenterna negativt även med en öppen fibernätlösning. När kommunala bolag släcker dessa innebär det en monopolisering som försvagar konkurrensen och driver upp priserna".

 


2015-11-27 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson: Behövs verkligen skolforskning?

Maria Ludvigsson skriver i en ledare från IFN:s seminarium att inte heller skolforskning är fritt från värderingar, "det finns trender och ideologier även på universiteten och de styr vad som är acceptabelt och inte". Hon påpekar att forskningen kan vara bra men att politiker "behöver mer än forskning. Det var ideologi – såväl i politiska församlingar som på lärarhögskolan – som skapade den skola vi problematiserar i dag. Därför behövs värderingar och en idé om hur skolan ska se ut i framtiden för att de ansvariga ska göra rätt." 


2015-11-26 Skolvärlden

”Resultaten börjar sjunka tidigt”

Skolvärlden skriver i ett reportage att på seminariet "lyfte man svårigheterna med att slå fast orsakerna till de sjunkande resultat. Bristen på mätbara data är en orsak, att effekterna av olika reformer kan kompensera varandra, en annan."


2015-11-25 Dagens Industri

Debatt: Högt pris för penningpolitiken

I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, att "flera centralbanker försökt stimulera ekonomin med bland annat låga styrräntor". Han förklarar att "alltför mycket av den framtida välfärden vilar i händerna på experimenterande penningpolitiska tjänstemän ... Små länder som Sverige, öppna för internationell handel och med egen valuta, kommer att tillhöra de stora förlorarna."


2015-11-25 Svenska Dagbladet

Tunga ekonomer: Inför en ny fastighetsskatt

"Tre tungviktare i den makropolitiska debatten efterlyser stora förändringar i det svenska skattesystemet. Lars Calmfors [IFN] och Bo Lundgren vill återinföra en ny form av fastighetsskatt" skriver SvD Näringsliv. "Om man återinför en vettig fastighetsskatt samtidigt som reavinstskatten vid försäljning av en bostad sänks kommer incitamenten att flytta öka. Därutöver bör lagfartsavgifterna sänkas av samma anledning" säger Calmfors till SvD.


2015-11-24 Mitti Danderyd

Du kan tvingas arbeta längre

Att befolkningen blir äldre kan ur ett ekonomisk prespektiv innebära stora prövningar, skriver Mitti Danderyd. Tidningen intervjuar Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet. Hon förklarar att "utöver det självklara med att föda fler barn kan vi undvika en skev demografisk fördelning och vad det innebär genom att ha unga människor som invandrar till Sverige".


2015-11-24 Svenska Dagbladet

”Vinster är bra för välfärden”

Henrik Jordahl, IFN, och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, skriver tillsamman med fyra andra författare ett debattinlägg om vinst i välfärden på SvD Näringsliv. De förklarar att opinionen mot sådana vinster: "De flesta överskattar välfärdsföretagens rörelse­marginal som uppgår till 5 procent av omsätt­ningen. I genom­snitt uppskattar svenskarna marginalerna till cirka 26 procent, en överskattning med dryga 500 procent. En fjärdedel av svenskarna tror att vinstmarginalen är 40 procent eller högre, en överskattning med 800 procent eller mer!"


2015-11-23 Dagens Samhälle

Svag domarinsats om ekonomisk tillväxt

Henrik Jordahl, IFN, replikerar till Göran Swahn, vd för Indikat AB, i Dagens Samhälle. Ämnet är tillväxt och Jordahl skriver att det förvisso är sant att Alliansregeringens skattesänkningar har gett många hushåll en ökad disponibel inkomst: "Men det vore märkligt att i en artikel om ekonomisk tillväxt bortse från skattekvoten i den svenska ekonomin".


2015-11-21 Trelleborgs Allehanda med flera

Det tyska miraklet

"Minijobb efter tysk modell kan fungera som incitament för personer långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden" skriver Trelleborgs Allehanda med flera i en ledare. Men, skriver tidningen, "Minijobb i Sverige löser knappast svårigheterna för nyanlända att etablera sig". I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN, som deltog i ett seminarium där minijobben diskuterades.


2015-11-21 Barometern

Fel att ställa julhandel mot flyktingmottagande

Metros påstående att svenskarna beräknas spendera mer på julhandeln än vad flyktingmottagandet kostar är till viss del missvisande skriver Barometern i en ledare: "Det är plakat- och manifestationspolitik vars metod är one-liners med syfte att skapa skam och skuld." Barometern fortsätter: "Lars Calmfors [IFN] tyckte dock jämförelsen var relevant och menade att det ena är ju privat konsumtion och det andra kostnader för det offentliga. Så formulerat blir även det missvisande och förstärker bilden av att det inte finns någon koppling mellan varor, tjänster och välfärd."


2015-11-19 Dagens Industri

”Utanförskap kan öka risken för terrorism”

”Vi har att hantera en stor grupp nyinvandrade, varav många har låg utbildning eller ingen alls”, säger Per Skedinger, IFN, till Dagens Industri. Han förklarar vidare att ”utanförskap på arbetsmarknaden kan bidra till utanförskap även på andra områden och kan öka risken för terrorism".


2015-11-19 Dagens Industri

Jobbmålet ”helt utsiktslöst”

Den ökade flyktingströmmen är spiken i kistan för regeringens jobbmål, skriver DI i en nyhetstext. Tidningen förklarar att Lars Calmfors, IFN, slår fast detta: ”Det var omöjligt redan tidigare. Nu är det helt utsiktslöst”, säger Lars Calmfors till Di.


2015-11-18 Radio Schweden

Eine Hartz-Reform für Schweden?

Radio Schweden förklarar att Sverige söker en utväg ur ett dilemma på arbetsmarknaden: I knappast något annat OECD-land är invandrare så dåligt integrerades på arbetsmarknaden som i Sverige. Radio Schweden har talat med Lars Calmfors, IFN om den tyska modellen med mini-jobb. 


2015-11-18 Skolledaren

Vår skolkultur kan vara felet

De svenska Pisa-resultaten har sjunkit, skriver Skolledaren och intervjuar Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN. Han förklarar att en av orsakerna kan vara att vi på senare år fått fler elever med utländsk bakgrund. Heller Sahlgren "kan alltså inte bevisa det, men egentligen tror han att svenska pedagogiska metoder och 'svensk skolkultur' påverkat Pisa-nedgången mer än den statistiska 'invandringseffekt' på 29 procent av resultatfallet som han kommer fram till".


2015-11-18 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson: Inget fackförbund bryr sig om dem

I en ledare i SvD skriver Maria Ludvigsson om forskning av Per Skedinger, IFN. Hon skriver att  det handlar om att komma in på arbetsmarknaden. "Per Skedinger visade hur personer som anställs till låg lön snart går vidare i så väl yrkes- som lönestegen. Det är just ingången och rörligheten som enkla jobb och lägre löner bidrar till. Ingen annan politisk reform leder på motsvarande sätt till detsamma."


2015-11-17 Hufvudstadsbladet

Finland säker förlorare i eskalerande valutakrig

I ett debattinlägg i finska Hufvudstadsbladet skriver Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, att ett pågående valutakris måste stoppas. Först då "har Finland stora möjligheter att framstå som attraktivt för investeringar från utlandet". Oxelheim förklarar vidare att det krävs stabilitet i det politiska beslutsfattandet. "Den ekonomiska logiken är enkel: inför risken för förändrade spelregler undviker den potentielle investeraren att investera i Finland..."


2015-11-17 Fokus

Tänk utanför rutan

I en krönika i Fokus skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, om huruvida ett expanderat rut är en effektiv integrationsåtgärd. Han skriver att situationen borde mana till eftertanke och analys; eftersom antalet människor är stort är det särskilt viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva... Marknaden kan ju som så ofta framhålls vara både påhittig och flexibel."


2015-11-17 Nyhetsbyrån Direkt/ Svenska Dagbladet

Arbetsmarknad: måste godta större löneskillnader - Calmfors

SvD Näringsliv publicerar en text från nyhetsbyrån Direkt från ett seminarium där Lars Calmfors, IFN, deltog. "För att ha en möjlighet att lyckas minska arbetslösheten, speciellt då Sverige tar emot många flyktingar med låg utbildning, måste vi acceptera större löneskillnader och lägre ingångslöner. Det sade ekonomiprofessor Lars Calmfors".


2015-11-14 Dagens Nyheter

Forskare: Kompetensklyftor ­motiverar låga lägstalöner

I en artikel i Dagens Nyheter har Johan Schück intervjuat Per Skedinger, IFN, om hans forskning. Skedinger förklarar att höjda lägstalöner ökar risken för arbetslöshet bland flyktingar och förlänger perioden som arbetslösa. "Effekten är betydligt större än för exempelvis ungdomar."


2015-11-14 Observer

Why France Should Not Close Its Borders

I ett inlägg skriver Kavitha Rajagopalan i Observer att både i USA och Europa har man utan framgång hittills kopplat ihop anti-terrorinsatser med immigrationspolitik. Skribenten hänvisar bland annat till forskning av Niclas Bergren och Therese Nilsson, IFN, som i sin tur presenterats av Washington Post. I WP förklaras att "Frankrike tycks vara en av de minst rasistiskt toleranta länderna i Europa, där 22,7 procent säger att de inte ville ha en granne av en annan ras."


2015-11-14 Svenska Dagbladet

Den enda effektiva åtgärden för jobb

I en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, om problemen med riktade åtgärder för olika utvalda grupper på arbetsmarknaden: "Vill man undvika nackdelarna med riktade särlösningar finns det egentligen bara en säker metod: Låt nästa arbetsmarknadspolitiska åtgärd bli att reformera hela arbetsmarknaden."


2015-11-13 Svenska Dagbladet

Professorer: För kraftiga åtgärder kan bli förödande

SvD Näringsliv skriver om att "den eldiga bostadsmarknaden har skapat kö för att lägga fram förslag som ska minska risken för en bristande bostadsbubbla". Tidningen intervjuar bland andra Lars Calmfors, IFN, som anser att det är positivt om redan signaler om åtgärder kan dämpa temperaturen på bostadsmarknaden. "Då blir det mindre akut att sätta in åtgärder. Men det är en känslig balans. Tar man i för mycket kan man utlösa ett stort prisfall och det är ju vad man i själva verket vill undvika."


2015-11-13 Fokus

Makten, genast!

Fokus skriver att "Mäktigast i landet är Stefan Löfven. Under honom stormar karriärdrivna 80-talister fram och tar över ledarsidor, departement och partier." I detta sammanhang har tidningen talat med Johanna Rickne, IFN, om hennes forskning: "Vi har jämfört pensionärer med småbarnsföräldrar och det är stor skillnad i prioriteringar. Småbarnsföräldrar vill satsa på barnomsorg och skola medan pensionärerna föredrar mindre av de områdena."


2015-11-12 ETC

Privatiserade Täby vs kommunala Arvidsjaur

ETC jämför Täby ("Sveriges minst kommunala kommun") och Arvidsjaur där det inte finns några privata alternativ. Henrik Jordahl, IFN, är en av de som intervjuas. Han förklarar att "från marknadens sida finns det ett större intresse att etablera sig om man kan vara verksam i flera kommuner som ligger nära varandra. Det ger ett större underlag."


2015-11-12 EFN tv

"En skrämmande brist på ledarskap"

Flykting strömmen kommer att omvandla Sverige – under stor vånda, förklarar Magnus Henrekson, IFN, för EFN tv. Han säger att det är oansvarigt att inte redan tidigare ha diskuterat hur flyktingar mer ekonomiskt effektivt kan hjälpas i närområdet jämfört med i Sverige  ("30, 40 gånger högre verkningsgrad").


2015-11-12 Dagens Nyheter

Näringslivets recept för fler jobb möter hårt motstånd

Dagens Nyheter skriver att "ökade löneskillnader ger fler enkla jobb. Det mantrat upprepas från arbetsgivarhåll som nyckeln till att få in ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden". En av de som intervjuas i frågan är Lars Calmfors, IFN. Han säger att det behövs skillnad i lön särskilt "mellan dem i mittenskiktet och dem med lägst utbildning om vi ska skapa fler jobb för de svagaste grupperna".


2015-11-10 Metro

SSU-politiker: ”Har vi råd med julklappar har vi väl råd att rädda liv”

Vi lägger mer pengar på julhandeln än på flyktingmottagandet, konstaterar Metro och frågar bland andra Lars Calmfors, IFN, vad han anser om jämförelsen: "Det ena är ju privat konsumtion och det andra kostnader för det offentliga. Men även det som vi lägger på flyktingmottagandet genererar ju efterfrågan och därmed produktion".


2015-11-11 Sydsvenskan med flera

"Sverige borde ta denna historiska möjlighet att bygga ut samhället."

En grupp politiker från Vänsterpartiet skriver att "den bostads- och arbetslöshetskris som vuxit fram genom en nyliberal ekonomisk chockdoktrin och politiska beslut med avregleringar, skattesänkarfest och privatiseringar har rivit upp stora sår i vårt välfärdssamhälle". De uppmanar regeringen att höja utgifttaket med hänvisning till Lars Calmfors, IFN.


2015-11-10 TV4

En politisk islossning

TV4 sänd ett inslag i nyheterna från en TCO-konferens om skatter. Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, deltog som experter. Åsa Hansson intervjuades dessutom av TV4.


2015-11-10 Axess

Vem bryr sig om talangerna?

Roland S Persson skriver i Axess om en skola i kris. Om 1990-talets skolreformer skriver han med hänvisning till forskning av bland andra Jonas Vlachos som är affilierad till IFN: "Om således välrenommerade forskare påpekar att svenska skolreformer i stort saknar evidens så antyder detta att de ansvariga för reformerna knappast har varit intresserade av vad forskningen har att säga, eller så vet man helt enkelt inte vet vad man gör över huvud taget."


2015-11-10 Aftonbladet

Sveriges ekonomi går som på räls

"Låga räntor och stigande löner kommer att ge en svensk ekonomi en rejäl skjuts framöver. Det uppger OECD i sin senaste konjunkturrapport. Även arbetslösheten väntas sjunka." Det skriver Aftonbladet och intervjuar Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att OECD:s prognos för de offentliga finanserna är för optimistisk: "Sveriges ekonomi är på väg uppåt men jag är som många andra orolig för kostnaderna för flyktingmottagandet. Rimligt är att vi måste göra andra besparingar och acceptera större underskott i de offentliga finanserna."


2015-11-09 Svenska Dagbladet

Calmfors till SvD: Ett vettigt system ska ha en sådan skatt

"Finansministern vill spara, minska biståndet och låna pengar för att hantera flyktingkrisen. Men ekonomer vill se andra lösningar. Professor Lars Calmfors [IFN] föreslår också vissa skattehöjningar." Det skriver Svenska Dagbladet.


2015-11-09 Pakistan Dawn

There’s more to income inequality

Allt eftersom antalet fattiga människor i ett land ökar, ökar marknaden för billiga produkter och köpkraften hos de fattiga ökar, skriver Pakistan Dawn i en notis, med anledning av forskning av Andreas Bergh och Therese Nilsson, IFN. De båda har funnit att  "inkomstskillnaderna är en otillräcklig indikator på välfärd för de fattiga".
 


2015-11-07 Dala-Demokraten

Ett nytt allvar i flyktingdebatten

I en ledare skriver Dala-Demokraten att "det är en ironi utan like: Det stora svenska flyktingmottagandet kan bli den faktor som till slut sopar bort den ekonomiska idiotdoktrin som tyngt landet och försvårat det förnuftiga tänkandet kring samhällsekonomi sedan nittiotalet", Det som avses är bl.a. utgiftstak och överskottsmål. Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN.


2015-11-07 Svenska Dagbladet

S-studenter göder stöd år migrationsmotståndarna

I en slutreplik på Brännpunkt skriver Benjamin Dousa, Moderata Studenter, att "en tredje väg i migrationspolitiken borde vara att det är kostnaden och inte människorna som är problemet". Dousa refererar till forskning av Andreas Bergh, IFn och Lunds universitet.


2015-11-05 Dagens Samhälle

Medelsvenssons köpkraft står stilla sedan Göran Perssons tid

"Vår offentliga sjukvård och omsorg om barn och gamla blir svårare att finansiera om medborgarnas beskattningsbara inkomster står stilla" skriver Henrik Jordahl under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle. Han tar avstamp i boken Tillväxt (Studentlitteratur), författad av Klas Eklund. Jordahl förklarar att sedan 2007 har Sverige inte haft någon tillväxt i real BNP per capita, även den tekniska utvecklingen har stått stilla.

Henrik Jordahl avslutar artikeln:

"De bakomliggande förklaringar som Klas Eklund framhäver kastar mörka skuggor över framtiden. Sverige har en stor offentlig sektor och höga skatter. Byggsektorn är hårt reglerad. Vi har problem med innovationer och entreprenörskap; samma gamla exportföretag dominerar näringslivet. Invandringen har förvisso bidragit till högre BNP, men endast genom att befolkningen blivit större.

BNP per capita påverkas istället negativt av invandringen så länge nya svenskar har svårt att få jobb. Skolans kvalitet har fallit jämfört med våra konkurrentländer. Den politiska ivern att ta tag i de här frågorna har under en längre tid varit begränsad. Det finns därför visst fog bakom oron för en lång och kall vinter med en kvardröjande ekonomisk stagnation."  

En replik 2015-11-18 från Göran Swahn vd Indikat AB


2015-11-05 Svenska Dagbladet/Näringsliv

”Valutakriget gör alla till förlorare på sikt”

I en debattartikel på SvD Näringslivs nya debattforum skriver Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, att en gränsöverskridande dragkamp om jobben inletts och att ett tecken på att den "riskerar att bli brutal är det valutakrig som nu pågår". Han skriver: "Riksbanken är i högsta grad med i valutakriget och legitimerar det med sitt deltagande. Små länder med egna valutor som Sverige blir säkra förlorare i ett eskalerande valutakrig."


2015-11-05 Svenska Dagbladet

Henrik Jordahl: Valfläsk smakar oväntat gott

I en op-ed på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Henrik Jordahl, IFN, om "att svenska väljare litar på vallöften, i alla fall när det gäller löften att fylla deras plånböcker". Forskarna har studerat vad som hände när Socialdemokraterna 1994 föreslog besparingar i stödet till småbarnsfamiljer men i valrörelsen 1998 gjorde helt om och lanserade maxtaxa i förskolan. Resultatet är "ett tydligt mönster av framåtblickande plånboksröstning".


2015-11-04 New York Times

Q. & A. Why Are More Companies Passing on Going Public?

Alexander Ljunqvist, New York University och affilierad till IFN, är med författare till en studie om att företagsledare allt oftare ser en börsintroduktion som ett hinder och därför väljer att hålla företag i privat ägo. Ljungqvist intervjuas i New York Times och förklarar att den ständigt ökande regelbördan är en av anledningarna till detta.


2015-11-04 Dagens Arena

FP svänger om kritiserat betyg

När Jan Björklund blev utbildningsminister valde han att behålla de kritiserade kursbetygen. Nu har partiet ändrat sig, skriver Dagens Arena som intervjuat Jonas Vlachos, Stockholms universitet och som är affilierad till IFN. Valchos förklarar att har en elev varit svag i början och sedan lär sig, kommer han eller hon alltid ha med sig det svaga betyget ...De tidiga kursbetygen speglar kunskaperna en elev har med sig in i skolan snarare än ut."


2015-11-04 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Utgiftstaket behöver inte ses som heligt

Tobias Lindberg skriver på ledarsidan i Helsingborgs Dagblad om den ökande kostnaderna i samband med den flyktingström som Sverige nu upplever. "Det är svårt att se hur det skulle skada att höja utgiftstaket något och låna lite till." Lindberg hänvisar till vad Lars Calmfors, IFN, skrivit i DN  om att  kan regeringen också tänkas "fuska" genom att betala ut en del av nästa års anslag redan i år. "Lite välvilligt skulle det i så fall kunna ses som en budgetteknisk vit lögn för att värna en gammal sanning."


2015-11-04 New York Times

Public Companies Trying to Mimic Private Firms

"I oktober, bara två dagar efter att Dells ledning tog bolaget från börsen, informerade företaget om en av de största teknikförvärven någonsin" skriver NYT. Tidningen hänvisar till forskning av bland andra Alexander Ljungqvist som är affilierad till IFN (även intervju med Ljungqvist). I studien sägs att företag undviker aktiemarknaden för att slippa det kortsiktiga tryck som en börsnotering innebär. Anledningen är att kortsiktigheten kan undergräva företagens resultat på längre sikt.


2015-11-04 Dagens Industri/Dimension

”Det är rätt att vara orolig”

Mårten Blix, gästforskare på IFN intervjuas i Dimension/DI om digitaliseringens effekter på samhället. ”Hur samhällsekonomin påverkas av digitaliseringen avgörs av hur politiker och makthavare väljer att agera” säger Blix.


2015-11-04 ETC

Låt flyktingmottagandet befria den ekonomiska politiken

Debattören Göran Greider skriver ETC om kiostnaderna för det svenska flyktingmottagandet. I sin argumentation hänvisar han till att "till och med en mainstreamekonom som Lars Calmfors [IFN] går ut och säger det klart och tydligt: ”Man borde bryta igenom utgiftstaket och acceptera lite större underskott.”


2015-11-03 Svenska Dagbladet

Göran Eriksson: Historisk kris kan förklara Anderssons nej

Varför vill inte Magdalena Andersson höja utgiftstaken, när kostnaderna för migrationen rusar i höjden, undrar krönikören Göran Eriksson.I detta sammanhang nämner Eriksson Lars Calmfors, IFN, som har "argumenterat för att utgiftstaket kan behöva höjas, och att det borde införas en undantagsklausul i budgetlagen med innebörden att taken får överskridas i extraordinära situationer".


2015-11-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Fuska inte med utgiftstaket

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i DN att "regeringen kan frestas att använda årets outnyttjade budgeteringsmarginal för flyktingkostnader som egentligen hänför sig till nästa år. Men det är bättre att höja taket än att kringgå det".


2015-11-03 Irish Independent med flera

Rent controls will only cut supply, just when we need more

"De ökande hyrorna kan nu kopplas direkt till Alan Kellys försök att införa hyresreglering" skriver Irish Independent. Tidningen skriver att "historien är densamma överallt där hyresreglering har prövats" och hänvisar till ett uttalande av Assar Lind[beck] som sagt att hyreskontroll är den mest effektiva metoden att förstöra en stad, bombning undantaget".


2015-11-03 Axess

För skolan i tiden

Om den svenska skolans fall och möjligheter att åter bli en kunskapsskola skriver Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN. Han skriver "de arbetsmetoder som progressivismen betonar, och som spreds som en löpeld i svenska skolor framförallt från och med mitten på 1990-talet, kan vara kraftigt negativa för resultaten i kunskapsbaserade prov. Dessa metodförändringar framstår som den enda utbildningspolitiska förklaringen till kunskapsförfallet som både finner stöd i forskningen och är plausibel givet tidslinjen för raset."


2015-11-02 Herald Democrat

Sweden risks blowing through budget ceiling to pay for refugees

I en text om kostnaderna för den svenska flyktingmottagningern, från nyhetsbyrån Bloombergs, refererar Herald Democrat till Lars Calmfors, IFN, som sagt att "det är bättre att höja taket än att kringgå det".


2015-11-02 Magasinet Arena

Därför tror ingen på basinkomst

Om tiggeri skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i Arena. "Grundfrågan är vilket stöd vi är beredda att ge via skattsedeln till människor som inte kan försörja sig och som inte är svenska medborgare, men som likväl befinner sig i landet för att tigga och leta arbete." Bergh skriver att en minimistandard "är en idé som många finner tilltalande ... Kanske enas vi i ett första skede om att tillgång till vatten, bajamajor och någonstans att tälta är vad det offentliga erbjuder alla i Sverige, oavsett hur aktivt man söker arbete".


2015-11-02 Ystads Allehanda med flera

Låna till investeringar

"Vi har nu ett unikt tillfälle att låna till stora investeringar i infrastruktur" skriver Nils-Eric Sandberg i en ledare. Han skriver att så blir det kanske. "En förklaring ligger i den extremt generösa bidragsgivningen, en annan i den fackliga löneregleringen som utestänger flyktingarna från arbete. Andreas Bergh ... [IFN] har visat i en översikt att av 30 industriländer ligger Sverige på 29:e plats vad gäller arbetslöshet bland invandrare."


2015-11-01 Skolledaren

Vår skolkultur kan vara felet

Skolledaren har intervjuat Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Han förklarar att "fler elever med utländsk bakgrund förklarar de försämrade svenska Pisa-resultaten". Men han resonerar även om det finns andra förklaringar – den svenska skolkulturen till exempel.


2015-10-31 ETC

Möjligheternas kris

ETC skriver att ett flertal sakkunniga ser flyktingsituationen "som en fantastisk möjlighet". Tidningen hänvisar till Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN: "... att kriserna mycket väl skulle kunna lösas ... genom att Europeiska Centralbanken (SCB) finansierade de initiala flyktingkostnaderna genom gratislån i proportion till olika länders mottagande."


2015-10-30 Aktuellt i politiken

Nya sanningar måste kunna diskuteras

"Rejält irriterande" skriver Anne-Marie Lindgren i en ledare om att rut-avdraget ska utvidgas inom ramen för  flyktingöverenskommelsen mellan blocken. Lindgren anser samtidigt att man måste kunna diskutera "nya sanningar": "... som en tanke från ekonomen Jonas Vlachos [affilierad IFN] att EU ska finansiera flyktingkrisen med sedelpressarna. Normalt är det inget att rekommendera, men dagens drastiskt annorlunda situation kanske innebär att gamla sanningar inte längre håller."


2015-10-30 Sveriges Radio/Studio ett

Ränteavdrag

"Tunga namn inom den akademiska världen tycker att politikerna borde se över hela skattefrågan inom bostadssektorn och inte låsa sig vid ränteavdragen. Framför allt är det bättre att återinföra fastighetsskatten i stället för att göra det dyrare att låna pengar, tycker Lars Calmfors" enligt SR.


2015-10-30 Respons

Utvidgningen av EU har medfört betydande välfärdsgap

Recensionstidskriften Respons skriver om boken Välfärdsgapet – EU:s sociala utmaning, Europaperspektiv 2015. En av bokens redaktörer är Lars Oxelheim som är affilierad till IFN. "Boken är ett mycket värdefullt tillskott till litteraturen på området"  skriver Repons.


2015-10-30 Svenska Dagbladet

Här är Magdalena Anderssons största utmaningar

I en intervju med finansminister Magdalena Andersson undrar SvD Näringsliv: varför inte bara höja utgiftstaket? Tidningen hänvisar till att "både Vänsterpartiet och Lars Calmfors [ifn], tidigare ordförande för regeringens finanspolitiska råd, ville under onsdagen riva upp taket".


2015-10-29 Dagens Industri

Svenska teknikjättar flyttar jobben utomlands

Antalet anställda inom svenska teknikföretag i Sverige minskar. DI skriver att "ekonomer varnar nu för att regeringens arbetslöshetsmål blir svårt att nå". Tidningen har talat med Lars Calmfors, IFN: "Klart att det är negativt för svensk sysselsättning och det är negativt för regeringens arbetslöshetsmål om storföretagen finner det mer lönsamt att expandera utomlands än i Sverige”.


2015-10-29 Dalarnas Tidningar

Låt 65-åringarna som vill leverera några år till

När kostnaderna för en anställning av en person över 65 år ökar, får färre över 65 år jobb, skriver Dalarnas Tidningar och hänvisar till uttalanden av Lars Calmfors, IFN. "Finansminister Magdalena Andersson (S), med en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, torde inte heller hon ha problem att se dessa samband. Men hon har trots detta valt att införa en särskild löneskatt för äldre" skriver tidningen i en ledare.


2015-10-29 Dagens Industri

Lars Calmfors vill höja utgiftstaket

Läget för Sverige är så ansträngt att statens utgiftstak behöver höjas och större underskott accepteras. Det förklarar Lars Calmfors, IFN, för Dagens Industri. Han varnar för konsekvenserna om ansvaret för de ökade migrationskostnaderna stjälps över på kommunerna.


2015-10-27 Svenska Dagbladet

Skolvalet har ökat kvaliteten

Skolverket är en av de aktörer som drivit tesen om att kamrateffekter är viktiga för lågpresterande elever, skriver Anna Sandström på SvD:s lerdarsida. Hon fortsätter: "Men nu har verkligheten kommit ikapp Skolverket. Forskaren Gabriel Heller Sahlgren [affilierad till IFN] konstaterar i sin senaste publikation ... att skolvalet har ökat kvaliteten i skolan utan att ha effekter på likvärdigheten."


2015-10-27 Dagens Industri

Flyktingkrisen kräver nya idéer

Maria Borelius skriver i en krönika i Dagens Industri att en Lindbeckkommission om immigration och integration bör tillsättas, för att slippa "den politiska kohandeln". Hon föreslår att ”arbetet [ska] ledas av en ekonom med integritet och kreativitet. En Klas Eklund eller en Magnus Henrekson som får plocka sitt dreamteam …”


2015-10-26 Göteborgs-Posten

Kamrateffekternas tveksamma effekt

Det fria skolvalet har anklagats för att bidra till ökad segregation när vissa skolor väljs framför andra, skriver Alice Teodorescu i en ledare i GP. Hon citerar Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN: ""Även om skolvalet har ökat skolsegregationen, vilket inte är helt säkert, finner forskningen att skolvalet och konkurrensen har ökat kvaliteten i skolan totalt sett utan att ha negativa effekter på likvärdigheten."


2015-10-24 Ingenjören

"Styrningen är här för att stanna"

Ingenjören reder ut hur åsikterna går isär om New Public Management i högskolan. Författaren citerar en ledare Ekonomisk debatt #6/2015 med rubriken "Till försvar för New Public Management".  Författare är Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan i Lund och affilierad till IFN.


2015-10-22 Kommunalarbetaren

Splittringen i LO oroar Calmfors

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Kommunalarbetaren. Han är bekymrad över att LO-förbundens samordning brutit samman. "Det finns en risk att man tappar kontrollen över de samlade löneökningarna" förklarar han.


2015-10-22 Washington Post

What the Canadian and British election polls tell us about Donald Trump

Daniel Rubenson, Ryerson University och affilierad till IFN, skriver tillsammans med två kollegor ett inlägg om det kandensiska valet  i Washington Posts blogg The Monkey Cage. "Många i media misstolkade opinionsundersökningarna och vilseledde sin publik. Detsamma kan hända i USA ... i synnerhet vad gäller Donald J. Trump" skriver Rubenson med flera. De pekar på att media dels lägger alltför stor vikt vid undersökningar som gjorts flera veckor innan ett val trots att väljarnab estämmer sig i sista minuten, dels misslyckas att uppskatta "strategisk röstning".


2015-10-22 Dagens Samhälle

Debattsvepet: ”Låt asylsökande lärare undervisa i väntan på besked”

Dagens Samhälle hänvisar i "Debattsvepet" till en artikel av Martin Ljunge, IFN, om handel med flyktingkvoter som publiceras på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.


2015-10-22 Svenska Dagbladet

Tillåt handel med flyktingkvoter

Martin Ljunge, IFN, skriver på Brännpunkt om möjligheten att kunna hjälpa så många flyktingar som möjligt genom att införa handel med flyktingkvoter. "Med handlingsbara kvoter kan flyktingar tas emot där den samhälleliga kostnaden är lägst. Med kvoter som kan bytas uppnås även ett självbestämmande som inte tillåts med tvingande kvoter."


2015-10-21 Metro Canada

Toronto voter turnout highest in hotly contest ridings: expert

Valdeltagandet i det just avslutade kanadensiska valet var det hösta sedan 1993 – 68,5 procent. Daniel Rubenson, affilierad till IFN, kommenterar: "Det var en intressant kampan. Många observatörer trodde att människor skulle ha tröttnat efter många veckors kampanj, men så var inte fallet."


2015-10-21 Skaraborgs Allehanda med flera

Att vilja välja inte fel mot andra

I en ledare skriver Skaraborgs Allehanda med flera om rapporten ”Ett politiskt villospår” (Timbro) som författat av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. Han har gått igenom forskningen kring så kallade kamrateffekter. "Slutsatsen är entydig: Forskningen ger inte stöd för Fridolins och Ekströms åsikt [som gått till  angrepp mot skolvalet].


2015-10-20 Skolvärlden

”Viktigt diskutera effekterna av fria skolvalet”

Skolvärlden skriver om en rapport författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, och publicerad av Timbro. Frågan är om det fria skolvalet  försämrar elevernas resultat. "Det finns en rad negativa effekter av det fria skolvalet som samtliga måste diskuteras", kommenterar skoldebattören Per Kornhall i tidningen.


2015-10-20 Dagens Nyheter

”Kamrateffekter är ett skolpolitiskt villospår”

"Det finns inget forskningsstöd för att resultaten i den svenska skolan försämras för att elever har möjlighet att byta skola" skriver Johan Ingerö, Timbro, på DN Debatt. Han stödjer sig på forskningsrapportne "Ett skolpolitiskt villospår - Kamrateffekter och utbildningspolitiska implikationer för Sverige" som Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, författat.


2015-10-19 Svenska Dagbladet

Därför kan Riksbanken ha helt fel

I SvD Näringsliv skriverAndreas Cervenka skriver att "Riksbankens experiment med minusränta riskerar att bli lika effektivt för att få upp inflationen på lång sikt som att värma rymden med ett tomtebloss". Han hänvisar till en debattartikel av Mårten Blix, gästforskare på IFN, och Magnus Henrekson, IFN.


2015-10-18 Svenska Dagbladet

De fattiga vinner på öppnare gränser

Johanna Möllerström, som är verksam i USA och affilierad till IFN, skriver på ledarsidan i SvD att "ur ett ekonomiskt perspektiv har öppnare gränser i princip bara positiva konsekvenser för världens fattiga". Möllerström citerar Dani Rodik, Harvard University, kommer fram till att en exempelvis en svensk Sverige bryr sig mer än fem gånger så mycket om andra människor i Sverige, jämfört med människor i till exempel Syrien.


2015-10-15 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Därför provocerar ekonomipriset

I en krönika på ledarsidan i DN skriver Lars Calmfors, IFN, om den kritik som genom åren riktats mot Nobelpriset i ekonomi. Han välkomnar "att ekonomipriset gradvis vidgats så att också närliggande insatser i statistik, ekonomisk historia, statskunskap och psykologi belönats". Samtidigt förklarar Calmfors att nu när priset finns och fungerar bra "är det svårt att se några goda skäl att lägga ner priset".


2015-10-15 Axess

Allt går så hiskeligt fort

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, "myntade för sju år sedan begreppet flygplatsbok" förklarar Håkan Tribell i en artikel om boken No Ordinary Disruption, som han menar är en på många sätt typisk flygplatsbok. Andreas Bergh har förklarat att en flygplatsbok bl.a. har en bra titel och en lång undertitel som ofta sammanfattar hela boken samt att boken vid närmare granskning ofta bygga på en antingen trivial eller felaktig tes.


2015-10-13 The Local

Will robots take over your job in Sweden?

The Local har översatt Mårten Blix debattartikel i Dagens Nyheter om automatiseringen i arbetslivet. Mårten Blix är gästforskare på IFN.


2015-10-12 SVT Nyheter

”Bättre flyktingläger stoppar inte migration”

SVT:s Livekollen har "inte funnit någon forskning som talar för eller emot påståendet att flyktingar stannar kvar i lägren i krigets närområden om man förbättrar villkoren där", skriver SVT Nyheter. Forskning från IFN, av Andreas Bergh och Therese Nilsson, är en av de källor som anges.


2015-10-12 Dagens Nyheter

”Så klarar vi jobben när automatiseringen kommer”

På lång sikt kommer den teknologiska utvecklingen att leda till högre välstånd, men vägen dit kan bli stökig, skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, på DN Debatt. Han föreslår fyra åtgärder för att minska nackdelarna med den nya teknologin. Ett av dessa är minska kostnader för att anställa genom att sänka skatten på (mänskligt) arbete.


2015-10-11 Svenska Dagbladet

Värna den privata äganderätten

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på SvD ledarsida om problemet med att hemlösa olovandes bor på privata ägor och inte avhyses därifrån. Han anger ett antal alternativa löningar men förklarar att "inga av handlingsalternativen är lättsmälta. Men de flesta är bättre än att låta äganderätten urholkas".


2015-10-10 CBC News

Election 2015: Toronto voters report long lines at advance polls

Förtidsröstningen fungerar inte som den ska inför valet den 19 oktober, meddelar kanadensiska CBC News. En av de som intervjuas är Daniel Rubenson som är affilierad till IFN. Rubenson förklarar bland annat att om någon redan före valdagen ses som klar vinnare så lockas färre väljare att rösta på valdagen.


2015-10-10 Svenska Dagbladet

”Den låga räntan kan skada svensk ekonomi”

Riksbanken borde erkänna att inflationen mätt med KPI har blivit ett för torftigt mått på prisimpulser i ekonomin, skriver Magnus Henrekson, IFN, och Mårten Blix, gästforskare IFN, i ett inlägg på Brännpunkt. De menar att det vore ett misstag att inte börja höja räntan.


2015-10-10 Dagens Nyheter

Ingen given favorit till ekonomipriset

Vem får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne, undrar DN i en nyhetsartikel. "I förhandsspekulationerna talas det om britten Richard Blundell eller amerikanerna John List och Charles Manski. Men även svenske Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] tillhör de som nämns."


2015-10-09 Calgary Herald med flera

Support for Conservatives' niqab ban is deep and wide, even among immigrants


Väljarundersökningar visar att Tories har blivit det ledande partiet för invandrare, skriver Peter Loewen och Daniel Rubenson (affilierad till IFN). De har genomfört en opinionsundersökning som visar att även nya kanadensare har en negativ inställning till niqab – en viktigt valfråga i Kanada som går till val den 19 oktober.


2015-10-09 Fokus

Sluta gnälla, börja styra

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, skriver i en krönika att "oavsett om det gäller flyktingmottagning eller andra tjänster så finns det för och nackdelar med konkurrensutsättning och privatisering". Vlachos förklarar "att klaga på att familjer och företag agerar i vad de uppfattar vara sitt eget intresse är inte politik. Det är bara gnäll!"


2015-10-08 Skola & samhälle

Är det datorernas fel att skolresultaten sjunker?

I ett inlägg i nättidningen Skola & samhälle skriver German Bender. TCO, att det "behövs exempelvis satsningar på lärarlöner och kompetensutveckling som redan inletts, men också åtgärder för att tydligare koppla resurser (såväl statliga som kommunala) till elevers och skolors behov och för att minska de negativa effekterna av skolvalet och skolpengen". Bender hänvisar i detta sammanhang till Jonas Vlachos, affilierad till IFN.


2015-10-07 Dagens Industri

Sverige har samma behov som Grekland

I en analys skriver DI om att "Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport sätter fingret på en öm punkt i den svenska ekonomin inför avtalsrörelsen 2016". Krönikören skriver också om Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "... Lindbeck var en av dem som under 1980-talet förklarade att 'insiders', det vill säga de med jobb, har en starkare förhandlingsposition än 'outsiders', de som står utanför arbetsmarknaden."


2015-10-06 Svenska Dagbladet

De kan vinna Ekonomipriset

Vem vinner årets Ekonomipris till Alfred Nobels minne, undrar SvD Näringsliv. Tidningen intervjuar bland andra Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN. Han förklarar att Charles F. Manski är den mest troliga att vinna av Charles F. Manski, Richard Blundell och John A. List, som alla är på tapeten. Waldenström hoppas dock att britten Anthony Atkinson ska vinna för hans forskning om inkomstfördelning. SvD anger fem heta namn för priset. Ett av dessa är Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet.


2015-10-06 Axess

Så illa är det inte

Magnus Henrekson, IFN, skriver i tidskriften Axess om att "föråldrade metoder gör att vi underskattar innovationsförmågan och inkomstökningarna i ekonomin". Han är kritisk till flera av de slutsatser Nobelpristagaren i ekonomi Edmund Phelps drar om dagens samhälle, bl.a. hans historiebeskrivning.

Henrekson slår fast att "egentligen är förutsättningarna bättre än någonsin för människor i väst att skapa sig ett gott liv, oavsett om man är en person som hela tiden söker förändring och utmaningar eller vill hitta sin mening på andra sätt. En förutsättning är dock att vi gör upp med de föreställningar som predikar misstänksamhet mot allt som andas vilja och passion för att själv och utan pekpinnar från överheten sätter det allmänna bästa framför det egna jaget"..


2015-10-05 Svenska Dagbladet

”Avgörande att industrins löner förblir riktmärke”

I en debattartikel i SvD skriver bland andra Cecilia Hermansson, forskare KTH och senior ekonom Swedbank, om att "Industrins ekonomiska råd  pekar på vikten av att behålla industrilönerna som norm för andra sektorers löner". Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, citeras: "... att högre löneökningstakt skulle driva upp inflationen snabbare, vilket skulle sänka realräntan med bibehållen nominell räntenivå".


2015-10-02 Skolvärlden

”Riktade bidrag hjälper inte svaga kommuner”

I en artikel skriver Skolvärlden om att "ett av statens recept mot svenska skolans fallande resultat och minskade likvärdighet är riktade statsbidrag. Men SKL är kritisk mot bidragsformen". I detta sammanhang citeras Jonas Vlachos, affillierad till IFN, som i en tidigare intervju förklarat att det inte finns några garantier "för att kommunerna använder pengarna till ändamålet".


2015-10-01

Nu trappas jakten upp på skattesmitarna

Skatteverket har trappat upp jakten på skatteflyktingar, skriver ETC. Tidningen citerar Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN: "Nationalekonomen Daniel Waldenström har försökt uppskatta hur mycket kapital svenskarna gömt undan. Enligt den ena metoden handlar det om 468 miljarder kronor, enligt den andra 1 295 miljarder."


2015-09-29 YLE Nyheter

Sluta med digitala läromedel

Gabriel Heller Sahlgren presenterade sin forskning om den finska skolan hos tankesmedjan Magma i Helsingfors. Finsk tv fanns på plats och sände samma dag ett nyhetsinslag med intervju. Heller Sahlgren förklarar att pedagogiken i finska skolor blivit mindre traditionell och att forskningen visar att detta innebär sämre resultat i t ex Pisa-tester.


2015-09-29 Hufvudstadsbladet

Forskare: Finlands Pisa-framgångar har tolkats fel

Hufvudstadsbladet skriver om Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN. Tidningen förklarar att det enligt Heller Sahlgren "finns inga forskningsresultat för varför Finland fick så goda resultat i de första Pisa-jämförelserna". Han säger att skolresultaten är beroende av "sociokulturella faktorer samt Finlands snabba samhällsutveckling under efterkrigstiden. Den djupa recessionen på 1990-talet hade också en betydelse ..."


2015-09-29 YLE Internytt

"Alltför snabba svängar bakom Finlands Pisa-ras"

YLE skrivet att det "kanske behövs en outsider för att se på orsakerna bakom Finlands ras i Pisa-rankning. Så resonerade Magma när tankesmedjan bjöd in forskaren Gabriel Heller Sahlgren", som är affilierad till IFN. Heller Sahlgren intervjuas och YLE skriver: "Enligt Sahlgren har en del av metoderna från 1990-talet som går ut på elevcentrerat arbete visat sig leda till katastrofalt resultat. 'De metoderna börjar få fotfäste och då sjunker resultaten'."


2015-09-28 The Telegraph

Seven reasons you should worry about John McDonnell becoming Chancellor

Labour partiets skuggminister John McDonnell har avslöjat sin radikala agenda för landets ekonomi, skriver The Telegraph. Tidningen listar hans förslag, bl.a. om att införa hyresreglering. Telegraph citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som förklarat att hyresreglering förstör en stad.


2015-09-28 Hela Gotland med flera

Vår tids bondfångeri

I en ledare som publiceras i HelaGotland, Nya Kristinehamnsposten och Enköpings-Posten utgår skribenten från forskning av Martin Ljunge, IFN: "Om människor i ett land litar på varandra så leder det till mer välstånd, ...Det verkar rimligt ..." Skribenten pekar på brott som han menar bör ge hårdare straff, bland annat kyrkstölder.


2015-09-27 ETC

Fanatiker är förödande när de tas på allvar

I tidningen ETC skriver Kalle Lind en krönika om Nils Bejerot "en av 1900-talets mest inflytelserika svenskar, åtminstone sett till drogpolitiken". På ett hörn i beskrivningen av Bejerots inflytande i svensk politik finns Assar Lindbeck med: "1982 lanserade Ingvar Carlsson (S) valparollen 'Rent hus med knarket'. Samma år utsågs Nils Bejerot av Timbrotidskriften Den Svenska Marknaden till landets näst viktigaste opinionsbildare efter ekonomen Assar Lindbeck."


2015-09-26 Östra Småland

”Vi är förvånade som alla andra”

Östra Småland skriver om Scaniakrisen och har intervjuat Florin Maican, Handelshögskolan i Göteborg och affilierad till IFN. Maican bedömer att skandalen kommer att påverka Volkswagen på personbilsmarknaden på både kort och lång sikt: "På kort sikt kommer vi att se fler reaktioner från
Volkswagens kunder som har betalat för en uppfinning som inte existerar" säger Florin Maican. "På lång sikt bör Volkswagen återfå kundernas
förtroende. Att bygga upp förtroende i en konkurrensutsatt bransch som bilindustrin tar tid."


2015-09-24 Fokus

Kollektivt kaos

I en krönika skriver Claes Lönegård i Fokus om den kommande avtalsrörelsen. Han liknar den vid "två storklubbar som gör upp i en direkt avgörande drabbning inför fullsatta läktare". Han citerar Lars Calmfors, IFN, på tal om dagens minuränta: "Lite högre löneökningar skulle faktiskt kunna vara bra för exporten och fördelaktiga för industrin."


2015-09-24 Expressen

Släpp in Airbnb i studentbostäderna

Martin Ljunge, IFN, skriver i ett debattinlägg i Expressen att "värdarna för studentbostäder borde välkomna Airbnb med öppna armar. Beståndet av studentbostäder är underutnyttjat, och här finns en möjlighet att använda det bättre."


2015-09-23 Dagens Handel

Svensk Handel vill reformera lönebildning

Företagsnära lönebildning diskuterades vid Svenskt Näringslivs lönebildningskonvent, skriver Dagens Handel. Tidningen förklarar att Lars Calmfors, IFN, "höll med om att företagsnära lönebildning kan fungera som ett medel för att öka produktiviteten".


2015-09-23 Fastighetstidningen

Vägen fram har proppat igen

Fastighetstidningen skriver om offentlig-privat samverkan och intervjuar Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, Hon menar att det är både för och nackdelar med offentlig-privat samverkan. Hon förklarar att med sådan samverkan finns "en större handlingsfrihet och mer plats för innovation".


2015-09-23 Norra Västerbotten

Ta vara på kirurgen från Syrien

I en ledare skriver Sakine Madon om "kirurgen Khaled Alattar på asylboendet i Boliden ska inte mötas av hinder". Hon hänvisar till Andreas Bergh, IFN: "Ytterligare en orsak till hög arbetslöshet bland utlandsfödda är, enligt ... Bergh, vår låga lönespridning och strikta anställningstrygghet. Vi behöver fler enkla jobb".


2015-09-21 Kristianstadsbladet

1,75 miljoner/år till iPads. Men alla barn är inte iBarn.

I en ledare förklarar Kristianstadsbladet att "skolresultaten i Kristianstad var bland de sämsta i landet i årskurs 6". Tidningen skriver vidare att "Kristianstad tar emot fler nyanlända elever i sina skolor än jämförbara kommuner" och hänvisar till forskning av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN: "Om PISA-mätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen..." 


2015-09-21 Nyhetsbyrån Direkt/Veckans Affärer med flera

Nyheter i korthet

Nyhetsbyrån Direkts nyhetssammanställning publiceras i bland annat i Veckans Affärer. En nyhet är den krönika om avtalsrörelsen som Lars Calmfors, IFN, skrev i DN 2015-09-19. "Negativ styrränta talar för ett flerårigt löneavtal med förhållandevis höga löneökningar i början och låga längre fram, vilket kräver ett stort ansvarstagande av parterna" citeras Calmfors.


2015-09-21 Tidningen Kulturen

Förvillelsernas decennier

Anders Björnsson skriver om Johan Wennströms bok "Lärare utan frihet" (Samhällsförlaget 2014). Det handlar om "avskaffandet av det intellektuella lärandet som ett led i människoblivandet" skriver Björnsson som finner Wennströms analys "tämligen övertygande. Hans bok, som har undertiteln "När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen", reser i sin tur en mera övergripande och generell fråga: hur nyvänsterns och nyhögerns tankefigurer i långa stycken har varit överensstämmande".


2015-09-20 Dalarnas Tidningar

Välkommen tillbaka, Pomperipossa

Dalarnas Tidningar skriver i en ledare "Sverige får när regeringens skattehöjningar träder i kraft återigen världens högsta marginalskatt." Tidningen förklarar att avskaffad värnskatt "skulle göra Sverige mer attraktivt som arbetsmarknad för arbetstagare med spetskompetens". Lars Calmfors, IFN, citeras: "Flera beräkningar tyder på att en slopad värnskatt på sikt skulle finansiera sig själv till följd av positiva effekter på arbetsutbudet."


2015-09-19 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Komplicerat inför avtalsrörelsen

"Den negativa styr­räntan talar för ett flerårigt avtal med förhållandevis höga löneökningar ­ i början och låga längre fram" skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter. Calmförs konstaterar även att "den höga arbetslösheten i Sverige och en minskande vinstandel jämfört med and­ra länder att det på några års sikt finns starka skäl att hålla tillbaka löneökningarna".


2015-09-19 Tages-Anzeiger

Darum lesen finnische Schüler plötzlich schlechter

Den schwieziska tidningen Tages-Anzeiger skriver på kultursidan att de finska skolors framgångar i tidigare pisaundersökningar "baseras inte på moderna undervisningsmetoder, utan en auktoritär tradition". Tidningen baserar artikeln på forskning av Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN.


2015-09-18 Dagens Arena

Dags att låna, Magdalena Andersson

Fyra SSU-företrädare ger råd till regeringen på Dagens Arena: "I en tid där högerextrema alternativ växer sig starkare kan inte åtstramning fortsätta vara ledordet i svensk ekonomisk debatt." De hänvisar till Lars Calmfors, IFN, tidigare ordflrande flr Finanspolitiskarådet: "Ska man bedöma statsfinansernas hållbarhet utifrån framtida skuldmål bör det göras i termer av statsskuld netto och inte brutto.”


2015-09-18 Arbetet

Löneavtal på två procent – en grundförutsättning

"Arbetsgivare pläderar för en återgång till 70- och 80-talens lönebildning. Ekonomiprofessorn Lars Calmfors [IFN] förespråkar högre snarare än lägre lönehöjningar i den kommande avtalsrörelsen" skriver Anders Eld i Arbetet.


2015-09-18

”Att hålla nere lägstalönerna ger jobb för utlandsfödda”

DN Debatt skriver Anna-Karin Hatt och Azita Shariati, Almega, att "höga lägstalöner slår mot grupper med svag ställning på arbetsmarknaden och gynnar inte integration och kompetensförsörjning. Vi har nu ett ansvar i avtalsrörelsen att inte höja nivån." Skribenterna hänvisar till forskning på IFN som "pekat på ett starkt samband mellan höga kollektivavtalade minimilöner för enklare jobb och ökad arbetslöshet bland invandrade".


2015-09-17 Dalarnas Tidningar med flera

Sagan om Pomperipossas återkomst

I en ledare skriver Dalarnas Tidningar med flera att "Sverige får när regeringens skattehöjningar träder i kraft återigen världens högsta marginalskatt". Skribenten hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, har bland annat skrivit: "Flera beräkningar tyder på att en slopad värnskatt på sikt skulle finansiera sig själv till följd av positiva effekter på arbetsutbudet".


2015-09-17 Dagens Samhälle

Avståndet mellan migranter och infödda riskerar öka

"Det [är] ofrånkomligt att de kulturella egenskaper som en gång orsakat [migranternas] problem många gånger bärs upp av migranterna. Forskningen visar att en för långsam anpassning ökar risken att dysfunktionella kulturella egenheter får ett nytt och långt liv i invandringslandet, skriver Thomas Gür i Dagens Samhälle. Han hänvisar till forskning av Martin Ljunge, IFN: "... den tillit till andra männi­skor som individer ger uttryck för, uppvisar ett starkt samband med den nivå av tillit som man kan påvisa i moderns ursprungsland".


2015-09-16 Neo

Unga är mer välfärdsberoende

Martin Ljunge, IFN, intervjuas i Neo.
Fråga: Använder yngre människor välfärdssystemen mer än äldre?
Martin Ljunge: "Ja, när det gäller sjukförsäkringen. Om vi jämför två generationer som är födda med 20 års mellanrum använder den yngre sjukförsäkringen 20 procent mer än den äldre."


2015-09-16 Nyhetsbyrån Six/Dagens Industri med flera

Professor oroas över världsekonomin

"Läget för världsekonomin är ganska oroande" förklarade Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet när han talade på fastighetsbranschens  Business Arena i Stockholm. Detta enligt Dagens Industri. Tidningen fortsätter: "Hans syn kring finansmarknadsvärderingarna som råder är att det 'inte längre går att tala om en enda, eller två bubblor. Nu måste vi snarast tala om ett 'bubbelbad'."


2015-09-16 Västerbottens Folkblad med flera

Hellre flexibla boenden

I ett debattinlägg skriver bland andra Ola Johansson (C), riksdagsledamot, att "vi måste reformera den destruktiva hyresregleringen". Skribenterna menar att "Redan Tage Erlander försökte avskaffa den och att som Persson m.fl. gör, hävda att den inte existerar, är rent löjeväckande. Därtill är det oseriöst när Assar Lindbeck [IFN], OECD, EU-kommissionen och IMF alla kritiserar utformningen av hyresregleringen."


2015-09-14 Dagens Samhälle

Informera alla elever om möjligheten att välja

I ett inlägga i Dagens Samhälle skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, "att sätta etiketten 'svag' på utpekade elever och sedan placera ut dem i olika skolor är verkligen att göra dessa barn en björntjänst. I stället bör alla få relevant information om sina valmöjligheter". Hon hänvisar till forskning av bland andra Karin Edmark, IFN och Stockholms universitet.


2015-09-14 Taloussanomat

Onko Suomen maine pian ihan pilalla? Näin vastataan Ruotsista

Shon Ferguson, IFN, intervjuas i den finska finanstidningen Taloussanomat om konsekvenserna av en strejk som fackliga organisationer utlyst tills på fredag, i protest mot nedskärningar i ersättning till anställda.  Shon Ferguson tror inte att endagsstrejken kommer inte att påverka Finlands rykte eller framtida export.


2015-09-14 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Till Airbnb:s försvar

I en krönika på ledarsidan skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om Airbnb – nättjänst för uthyrare och hyresgäster som vill finna varandra. Bergh förklarar att en del av kritiken rör hyresgästerna, "problem med festande, sopor som hamnar fel och okända som inte hälsar".


2015-09-13 Svenska Dagbladet

”Digitaliseringens effekter underskattas”

Digitaliseringen innebär en mikroekonomisk revolution för företag och konsumenter. Och kraften i förändringen är missförstådd och underskattad i våra policyinstitutioner, skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, i Svenska Dagbladet.


2015-09-11 Dala-Demokraten

”Mytpolisen granskar inte personer”

På ledarsidan refererar Dala-Demokraten en debatt om den s.k. Östersundsstudien där två identiska äldreboenden (privat och kommunal) jämfördes. Studien fann att det privata alternativet lyckades bättre på åtta av tio kvalitetsparametrar. Tidningen refererar till forskning av Henrik Jordahl, IFN: "... skriver i en ESO-rapport att äldreomsorg lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar och konkurrens mellan olika utförare".


2015-09-11 Dagens Nyheter

Flyktingkatastrofen 2015: Öppna dörren till kommunerna

I sin huvudledare skriver DN om den jämtländska byn Rätan där nyanlända fått ett varmt mottagande. Detta är förstås positivt men, skriver tidningen, också ett dilemma. DN hänvisar till forskning av Johan Wennström och Özge Öner, IFN, som visar att "det finns ett starkt samband mellan hög arbetslöshet i en kommun och asyl­mottagande. Ju mer avfolkning och ju fler arbetslösa, desto fler tar kommunen emot".


2015-09-10 Fokus

Välj om, välj rätt

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är ny krönikör i Fokus. Han skriver i sin första krönika om flyktingströmmen och  resursfördelningen mellan skolor. Vlachos anser att statbidrag i högre utsträckning bör viktas efter elevernas socioekonomiska och språkliga förutsättningar. "Antagningssystemet till främst friskolor bör också ses över." Vlachos skriver att "ett rimligt sätt att fördela platserna vore att låta lotten fälla avgörandet ..."


2015-09-10 Dagens Nyheter

Johan Schück: Riksbanken riskerar att förlora lönestriden

"Inför kommande avtalsrörelse räknar Riksbanken med löneökningar som överträffar vad både arbetsgivarna och facket väntar sig. Prognosen verkar inte realistisk. Men detta är vad som krävs om inflationsmålet ska kunna nås" skriver Johan Schüc k. Han refererar till Lars Calmfors, IFN, som "argumenterat för ett treårsavtal med större löneökningar under 2016 för att lyfta inflationen och gradvis komma ifrån nuvarande minusränta – mot lönerna sedan höjs mindre under 2017 och 2018".


2015-09-10 Forbes

Proof That Rent Control Doesn't Work Used To Prove That Rent Control Does Work

Forbes skriver om hyresreglering: "Det som händer när hyresreglering införs är att marknaden, istället för att regleras med priset, regleras med köande."Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, citeras.


2015-09-10 Sveriges Radio/Studio Ett

Framtidens Sverige

Magnus Henrekson diskuterar svensk flyktingpolitik tillsammans med Moa Bursell, forskare vid Institutet för framtidsstudier, och Håkan Sandvik, präst i svenska kyrkan. De enades om att flyktingströmmen innebär problem för Sverige. Magnus Henrekson förklarade att integrationen är svår pga att de finns få enkla jobb på den svenska arbetsmarknaden och att flyktingarna i dag är fler än någonsin tidigare.


2015-09-09 Business Insider med flera

11 really good reasons why your country should have a monarchy

Business Insider har sammanställt en lista med elva anledningar till att monarki är att föredra. En av dessa bygger på forskning av Andreas Bergh, IFN, och Christian Bjørnskov, affilierad till IFN. De finner att "social trust is higher in monarchies".


2015-09-08 Norra Västerbotten

Duktighet under lupp

I en krönika på ledarsidan skriver Karin Rebas, generalsekreterare för Bertil Ohlin-institutet, "2015 tycks vara året då duktigheten gång på gång hamnar under lupp". Hon refererar till studier om skolresultat av Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN: "Enligt Heller Sahlgren har det ett samband med den svenska skolkulturen med en stor andel eget arbete – något som kan missgynna minoriteter och elever från svåra förhållanden".


2015-09-07 SR/Ekonomiekot

Coop slopar butiksnamnet Konsum

Matilda Orth, IFN, intervjuas i Ekonomiekot om att Coop satsar för att vända den nedåtgående trenden. Hon förklarar att företaget exempelvis kan renodla sina butikskoncept för att bli mer effektiva och att slopandet av butiksnamnet Konsum signalerar något nytt, vilket kan vara positivt. 


2015-09-07 TV4

Skattehöjningar och sysselsättningen

TV4 har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, om vad aviserade skattehöjningar kommer att innebära för sysselsättningen. Han förklarar att det "i första hand är skatt på arbete som höjs" och att "det kommer att slå mot sysselsättningen."


2015-09-07 Lundagård

Studieavgifter är inget hinder för klassresor

Philip Norrman, utbildningspolitisk krönikör, skriver att "införandet av en studieavgift höjer kvaliteten och stärker drivkrafterna för att välja rätt utbildning". Han hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN, som visar "att sambandet mellan studieavgift och en ökad social snedrekrytering inte existerar". 


2015-09-04 Offentliga Affärer

Industriföretag till attack mot Riksbankens löneutspel

Offentliga Affärer skriver att "de svenska industriföretagen upprörs över att Riksbanken och nationalekonomer som Lars Calmfors [IFN] förespråkar höga lönelyft under avtalsrörelsen, visar en rundringning".


2015-09-04 Uppsala Nya Tidning

Inget biter på pigdebatten

I en krönika på ledarsidan skriver Johan Rudström, att "allt tyder på att rutavdraget borde utökas i stället för att minskas". Han förklarar att Lars Calmfors, IFN, med "jämna mellanrum kritisera regeringen för att förstöra det svenska skattesystemet med olika undantag och rabatter". Men, förklarar Rudström "ställd mot väggen, ..., muttrade han till slut att ”rutavdraget kan man väl behålla”.


2015-09-04 Trelleborgs Allehanda med flera

Karin Rebas: Enkla jobb en väg in i samhället

Karin Rebas skriver på ledarsidan att "kruxet är att lägre ingångslöner verkar vara en av de mer effektiva åtgärderna att ta till för att få in fler lågutbildade och nyanlända på arbetsmarknaden". Hon hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN: "hans analys visade att länder med stora arbetsmarknadsgap inte präglas av bristen på utbildningssatsningar eller ren rasism, utan snarare av höga lägstalöner, starka fackförbund och generösa sociala skyddsnät. "


2015-09-04 Arbetet

Calmfors vill se rejäla löneökningar 2016

Arbetet skriver i en nyhetsartikel att Lars Calmfors, IFN, och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska menar att "höga löneökningar är bra för sysselsättningen och exporten på kort sikt. Och låga löneökningar skulle vara dåliga för att det skulle slå både mot sysselsättningen och exporten".


2015-09-03 Forskning & Framsteg

Korruption driver på migration

Inom migrationsforskning talar man om push- och pullfaktorer, skriver Forskning & Framsteg. Tidningen  skriver om forskning av Andreas Bergh och Therese Nilsson, IFN: "... dåliga samhällsinstitutioner är en viktig pushfaktor. Korruption, politisk instabilitet och dåligt företagsklimat driver bort människor, och på samma sätt attraherar länder med låg korruption, politisk stabilitet och bra företagsklimat migranter."


2015-09-02 Dagens Industri

Företagen ska inte hjälpa Riksbanken

I en ledare frågar DI för vems skull finns Riksbanken? Tidningen hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, förordat "löneökningar på runt 3 procent. Hans argument var att låga löneökningar riskerar att stärka kronan och därmed slå mot exportindustrin. Och med dagens räntenivåer har Riksbanken då inte något verkningsfullt motmedel". DI avslutar: "Att be den marknad man intervjuar om inflationsförväntningar att rätta sig i ledet är att ta ytterligare ett steg från uppdraget. Det är ett helt bakvänt resonemang."


2015-09-02 Länstidningen Östersund

Nationalekonomen: "Sällan den som betalar som drabbas"

Länstidningen östersund skriver om höjda skatter på bensin och diesel: "De med minst alternativ får ta smällen." Tidningen intervjuar Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN. Hon förklarar att ifall "konsumenterna har alternativ så kommer de inte gå med på att bära skatten. Då kommer företaget antingen att klara det eller gå i konkurs, det beror helt på hur konkurrensutsatt bransch det är".


2015-09-02 Affärsvärlden/SIX News

Morgonnyheter: Börsnotiser onsdagen den 2 september

Affärsvärlden citerar DI: "EXPERTER PÅ LÖNTAGARNAS SIDA: Både Konjunkturinstitutet och professor Lars Calmfors [IFN] ställer sig på löntagarnas sida och varnar för låga löneökningar i avtalsrörelsen. (DI)"
 


2015-09-02 Dagens Industri

Expertstöd för lönelyft

DI skriver att "Konjunkturinstitutet, KI, och nationalekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] varnar samfällt för alltför låga löneökningar". Tidningen har intervjuat Per Skedinger, IFN, som förklarar att "i den här avtalsrörelsen måste lärare och sjuksköterskor få de största löneökningarna".


2015-09-01 Ingenjören

Nytt landskap inför nästa avtalsrörelse

Tidningen Ingenjören refererar ett SNS-seminarium där Lars Calmfors, IFN, deltog. Ämnet var den kommande avtalsrörelsen. Calmfors citeras: "Lite högre löneökningar skulle kunna lyfta inflationen och göra realräntan lägre, vilket skulle gynna exportindustrin."


2015-09-01 Svenskt Näringsliv

För höga löneökningar hotar konkurrenskraften

Svenskt Näringsliv skriver på sin hemsida med anledning av ett SNS-seminarium där Lars Calmfors, IFN, deltog: "De svenska lönekostnaderna har stigit snabbt de senaste åren. Christer Ågren [vice vd SN] är kritisk mot att de fackliga förhandlarna tar sikte på en inflation som inte finns." SN skriver att Calmfors "betonade att det på lång sikt är bättre med lägre löneavtal för att på så sätt öka sysselsättningen och minska jämviktsarbetslösheten".


2015-09-01 Trelleborgs Allehanda

Ett lands välfärdsnivå har ingenting med folkmängd att göra

Mattias Karlsson, politisk redaktör på Trelleborgs Allehanda svarar på en tidigare publicerad krönika. Det handlar om huruvida "möjligheterna till en bättre välfärd ökar, i takt med att befolkningen blir större". Mattias Karlsson hänvisar bl.a. till Assar Lindbeck , IFN och Stockholms universitet: "I ett samhälle finns alltid ett visst behov av enkla tjänster, men med en onödigt stor låglönesektor kommer inte längre att finnas skattebasen för generella välfärdstjänster på nuvarande nivå."


2015-08-31 Veckans Affärer med flera/Nyhetsbyrån Direkt

Professorn: Med så här låg ränta borde svenskarna få högre lön

"Med nuvarande minusränta finns goda skäl för högre löneökningar till svenskarna enligt Lars Calmfors [IFN]" skriver bland andra Veckans Affärer. På ett SNS-seminarium förklarade Calmfors att "med nuvarande minusränta finns goda skäl för högre löneökningar till svenskarna".


2015-08-31 Affärsvärlden/SIX News

Avtalsrörelse: Flera argument för att avstå löneökningar - Calmfors

Affärsvärlden skriver om ett seminarium på SNS där Lars Calmfors, IFN, deltog. Calmfors "ser goda argument till att jämviktssysselsättningen på lång sikt gynnas av lägre löner. På kort sikt kan dock sysselsättningen i nuvarande konjunkturläge gynnas av lite högre löneökningar, snarare än för låga",


2015-08-31 Yle Nyheter

"Könsroller är inte en konflikt mellan man och kvinna"

Yle Nyheter skriver om forskning om könsroller. Studier av tre IFN-forskare nämns: Martin Ljunge om människors attityder till könsroller – som han konstaterar mer beror på utbildning, ålder och födelseland än kön. Johanna Rickne och Olle Folke har studerat hur kvinnor och utrikesfödda representeras i svensk kommunpolitik.


2015-08-30 Taloussanomat

Romutetaanko yleissitovuus?

I ett reportage från ett seminarium på Economicum i Helsingfors citeras Per Skedinger, IFN. Skedinger har tillsammans med Roope Uusitalo, University of Jyväskylä, och Petri Böckerman, TTT och University of Turku, skrivit en rapport och jämfört anställningstryggheten i företag i Sverige och Finland.


2015-08-31 LO.se

LOs ledningsturné besökte Stockholm på anrika Nalen

Landsorganisationen skriver om den kommande avtalsrörelsen och citerar Lars Calmfors, IFN: "... Calmfors sa ... att han tycker att det mest intressanta som sägs i kongressrapporten är det som skrivs om den ekonomiska politiken. 'Jag gillar LOs klara målformulering men gillar inte regeringens mål om EUs lägsta arbetslöshet 2020. Det som sägs om lönepolitiken är inget nytt.'"


2015-08-28 SVT finska nyheter

Ruotsin työlaki suojelee yli 55-vuotiaita

Per Skedinger, IFN, har tillsammans med Roope Uusitalo, University of Jyväskylä, och Petri Böckerman, TTT och University of Turku, skrivit en rapport och jämfört anställningstryggheten i företag i Sverige och Finland.  Roope Uusitalo intervjuas för SVT:s finska redaktion bland annat om att attityden är positivare i Sverige än i Finland till äldre som jobbar kvar.


2015-08-28 Dow Jones Newswire/Wall Street Journal, med flera

Could a Middle Ages Trick Help the ECB Increase Inflation and Raise Funds?

Dow Jones Newswire skriver om forskning av Roger Svensson, IFN, och Andreas Westermark, Riksbanken, Europeiska centralbanken kämpar med att få fart på inflationen. "Kanske är det dags för ECB prova något radikalt, något som myndigheterna på medeltiden använde sig av –  myntindragningar, där gamla mynt växlades in mot nya mot en avgift (recoinage).


2015-08-27 Sundsvalls Tidning

Björklund går ännu längre åt höger

Sundsvalls Tidning skriver om Jan Björklunds sommartal och fokuseringen på bostadspolitik. ST skriver: "Det finns inget kvar av den Bertil Ohlinska hållning som enligt Assar Lindbeck [IFN] och DN:s ledarsida i tisdags, i tidigt 60-tal hindrade Socialdemokraterna att avskaffa den hyresreglering som införts under kriget."


2015-08-27 Svenska Dagbladet

Tove Lifvendahl: Skatteverket förmedlar propaganda

SvD ledarsida skriver om när "statliga verk ges eller tar i uppdrag att 'sprida kunskap', glider det lätt över i regeringspropaganda". Exemplet som presenteras är nedsatta socialavgifterna för unga. I artikeln hänvisar till forskning av Johan Egebark, affilierad till IFN, och Niklas Kaunitz.


2015-08-26 Entreprenör

Kvartett tar tempen på arbetsmarknaden

Tidskriften Entreprenör skriver om det nyinrättade Arbetsmarknadsekonomiska rådet som leda av Lars Calmfors, IFN. I kvartetten/rådet ingår även Per Skedinger, IFN. "Uppgiften är att få arbetsmarknaden att fungera bättre" skriver tidskriften.


2015-08-26 NRK

Skoleforskning er en risikosport

Magnus Takvam, politisk kommentator på norsk tv, skriver om problemen med att jämföra skolresultat. "Ett exempel på forskning och felkällor är det finska skoleundret. Många minns den sensationella resultat finländska eleverna fick i den första PISA-undersökningarna... Vad var den finska lösningen? I korthet: Finlands unika kulturella och politiska historia, inte de moderna skolreformer som många försökte motivera framgång. Skolan forskaren Gabriel Heller Sahlgren [affilierad till IFN] är en av många som har påpekat detta."


20125-08-25 Dagens Nyheter

Carl Johan von Seth: Det är liberalt att bygga

På ledarsidan berättar DN om bakgrunden till dagens hyresreglering. Detta görs efter att FP-ledaren nu vill avveckla regleringen. "... i början av 1960-talet var det på vippen att Socialdemokraterna gjorde sig av med hyresregleringen. I samband med en utredning lyckades ekonomen Assar Lindbeck [IFN] omvända statsminister Tage Erlander. Åtgärden, som togs till under andra världskriget, skulle skrotas.I sina memoarer berättar Lindbeck hur det sedan gick till när Folkpartiet fick S-ministrarna att dra i nödbromsen."


2015-08-24 Metro

Så påverkar raset på börsen svenskarnas ekonomi

Hur börsraset påverkar oss i Sverige skriver Metro. Tidningen har intervjuat Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att "fallet på Stockholmsbörsen påverkar svenskarnas förmögenhet. Det kan också leda till att vi handlar mindre rent generellt och att vi får en sämre tillväxt".


2015-08-24 SVT Opinion

”Undersökningar kan inte gå på magkänsla”

I ett inlägg på SVT Opinion skriver Torbjörn Sjöström,  vd Novus, om den opinionsundersökning som utförts av Yougov och som anger SD som största parti. Han hänvisar till forskning och ett inlägg av Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, som sammanfattar Yougov-studien: ”Poängen här är dock att detta inte säger något om kvaliteten på undersökningarna. Det går inte att dra sådana slutsatser av ett utfall.”


2015-08-24 Dagens Nyheter

”Det krävs betydligt mer för att rå på bostadsbristen”

I ett inlägg på DN debatt skriver tre folkpartister att det inte räcker med vad Jan Björklund föreslagit för att få igång bostadsbyggandet. De hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Skribenterna menar att "partiledningens förslag bevaras tudelningen av hyresmarknaden."


2015-08-22 Seeking Alpha

A September Rate Hike Would Be A Mistake

Det finns många skäl till varför den amerikanska centralbanken inte bör höja räntan i september, skriver Seeking Alpha. Skribenten hänvisar bland annat till forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN. I studien "Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence" visar de att när staten växer så minskar BNP-tillväxten.


2015-08-22 Trelleborgs Allehanda med flera

Gör plats för fler

"Det måste finnas plats för fler i det svenska samhället" skriver Trelleborgs Allehanda i en ledare. Skribenten pekar på lokala protester mot att det byggs flyktingboenden men även andra bostäder. Assar Lindbeck, IFN, citeras: "att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden har en insider/outsider-karaktär, det vill säga att skillnaden mellan att ha en egen bostad eller inte är väldigt stor, liksom att ha ett jobb eller inte."


2015-08-21 BizWest

Manufacturing drives Broomfield’s economy

I en artikel skriver BizWest, Colorado, om att "tillverkningsindustrin varit och fortsätter att vara det som främst driver amerikansk produktivitet." Tidningen refererar till Bureau of Economic Analysis, men också till IFN: "I genomsnitt ger ett nytt jobb i till erkningsindustrin 1,6 ytterligare arbetstillfällen i lokala tjänsteföretag".


2015-08-21 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Nya förslag från nya nya Moderaterna

I en ledare skriver Per Gudmundsson om de nya ekonomiskpolitiska förslag som Ulf Kristersson, M, presenterade på torsdagen. I den expertpanel som kommenterade förslagen ingick Lars Calmfors, IFN. Han "kritiserade visserligen tanken på ytterligare ett jobbskatteavdrag – ... – men hade å andra sidan en lång lista med moderata reformer som han gillade."


2015-08-20 Svenska Dagbladet

Statsvetare: Svårt tolka partimätningen

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas om en opinionsmätning gjord av Yougov i vilken SD är landets största parti. Öhrvall anser att" resultaten ska tas med en nypa salt, men noterar att SD har en positiv trend i mätningarna".


2015-08-20 Dagens Media

Raseri mot Metros toppnyhet om SD

"Metro slår idag fast att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti. Det väcker ont blod i sociala medier" skriver Dagens Media. Tidningen skriver om företaget Yougov som utfört opinionsundersökningen och citerar Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet. Han förklarar att i ett tidigare fall "medgav [Yougov] att det var fel i undersökningen".


2015-08-20 Finans/Jyllands-Posten

Sådan slipper vi billigere, næste gang der er krise

Danska Finans/JYllands-Posten har intervjuat Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, om en studie som publicerats i IFN:s workingspaper-serie. Det handlar om ekonomisk frihet och huruvida denna frihet kan mildra ekonomiska kriser.


2015-08-18 Sveriges Radio/Ekonomiekot

Riksgälden: Dyrare när staten och privata företag samarbetar

Det kan bli mycket dyrare för skattebetalarna när staten och privata företag går ihop för att finansiera stora projekt. Det menar Riksgäldens chef Hans Lindblad. Ekot tar upp frågan och intervjuar Åsa Hansson, IFN. Hon håller inte helt med Hans Lindblad och säger att en blandning av privat och statlig finansiering kan vara bra i vissa fall.


2015-08-17 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Fondbranschen borde erkänna misslyckande

I en krönika på ledarsidan i SvD skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om aktivt förvaltade fonder som "ofta anses ge högre avkastning på grund av kunniga, aktiva placerare". Han menar att detta är ett missförstånd: "... mer aktivt förvaltade fonder generellt sett [ger] inte högre avkastning". Bergh avslutar: "Ett första steg för den utskällda fondbranschen skulle kunna vara att öppet erkänna att aktiv förvaltning inte ger högre avkastning, och istället fundera på miljö, etik och andra mervärden att erbjuda spararna."


2015-08-15 Ystads Allehanda med flera

Det handlar om jobben, dumbom

I en ledare författad av Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyrån, konstateras att "för den som vill se en generös flyktingpolitik är jobbfrågan central". Dahl förklarar att "en av grunderna för svensk arbetsmarknad har varit tanken att företag som bara kan erbjuda enkla jobb ska slås ut, för att på så sätt uppmuntra framväxten av mer avancerade jobb". Han hänvisar till Andreas Bergh, IFN, som konstaterat att det "fungerade länge relativt väl. Med stor invandring från fattiga länder slår det aktiva motverkandet av låglönejobb dock tillbaka".


2015-08-14 Dalarnas Tidningar

Det är OK att vara duktig

I en gästkrönika på ledarsidan skriver Karin Rebas, generalsekreterare Bertil Ohlin-institutet, om "att vara duktig" och GP:s politiska redaktör Alice Teodorescu som möttes av föraktfulla kommentarer efter sitt sommarprogram. Rebas hänvisar till forskning av Gabriel Heller Sahlgren, IFN, och skriver: "Den svenska skolkulturen med en stor andel eget arbete kan missgynna minoriteter och elever från svåra förhållanden."


2015-08-13 TT/Svenska Dagbladet med flera

KI säger sitt om helig ko

Nu är det dags för Konjunkturinstitutet att ge sin syn på hur mycket staten egentligen behöver spara i ladorna, skriver TT i en artikel som publiceras i 30-talet tidningar. Lars Calmfors, IFN, intervjuas och säger bland annat att "de flesta ekonomer gör bedömningen att det är osannolikt att vi skulle behöva en så stor buffert".


2015-08-12 Forte Magasin

Lita på samhället, lyckas i arbetslivet!

Forte finansierar forskning "för människors hälsa, arbetsliv och välfärd". I senaste numret av Forte Magasin presenteras forskning av Martin Ljunge, IFN. Han har studerat i vilken mån moral och etik förs över från föräldrar till barn. Han har kommit fram till att familjen är avgörande för att forma moraliska och omtänksamma individer. Ljunge har dessutom kunnat slå fast att individer med hög tillit till samhället i högre utstäckning har kvalificerade jobb, ett högre entrepenörskap och bättre hälsa.


2015-08-11 Norrköpings Tidningar

Skolans problem tar inte sommarlov

I en ledare skriver NT om Gabriel Heller Sahlgrens rapport ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa”. NT skriver: "Han påtalar att extra resurser till skolor med stor andel barn med flyktingbakgrund möjligtvis kan vara ett tänkbart stöd ... Utan att helt göra huvudmannaskapet statligt kanske en del av problemlösningen kan vara att öronmärka skolpengen till kommunerna så att åtminstone den ekonomiska grunden för skolan är lika var du än råkar bo i landet?"


2015-08-10 The Spectator

Immigration helps explain Sweden’s school trouble

Gabriel Heller Sahlgren skriver i Spectator utifrån rapporten ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa”. Han förklarar: "Vi vet nu att ungefär en tredjedel av Sveriges nedgång i Pisa försvinner när vi tar hänsyn till förändrad elevdemografi till följd av invandringen." Med tanke på reaktionerna på rapporten skriver Heller Sahlgren: "Så nästa gång du läser en artikel om sjunkande svenska skolresultat och invandring inte nämns, så vet du att  journalisten inte gjort sitt jobb ordentligt – eller har en ideologisk agenda. Eller bådadera."


2015-08-10 Svenska Dagbladet

Pernilla Ström: Ska hedningar helga Kristi Himmelfärd?

I en krönika pån Svenska Dagbladets ledarsida skriver Pernilla Ström om arbetstidsreglering. Som utgångpunkt tar hon att Magnus Henrekson, IFN, tidigare påtalat att extrajobbande studenter slår sina betydligt mer högutbildade och kvalificerade föräldrar när det gällde att kvittera ut högst timlön. Anledningen är  "att studenter premierades extra för att de jobbade just de lördagar och söndagar när de faktiskt ville och kunde jobba, det vill säga när de inte hade undervisning". Pernilla Ström påpekar att en debatt om arbetstiderna är minst lika relevant i dag.


2015-08-09 Västerbottens-Kuriren

Marcus Bohlin: Dags för en stor reform av skattesystemet

I en gästkrönika i Västerbottens-Kuriren skriver Marcus Bohlin, Sundsvalls Tidning, att det svenska skattesystemet är förlegat. "Det tycks de flesta experter vara ense om. Exakt hur ett nytt skattesystem ska se ut finns det däremot inte mycket till samsyn om." Han fortsätter: "Ett förslag som har varit på tapeten och som bland annat har diskuterats av nationalekonomen Andreas Bergh, [IFN] ... är att sänka skatten på arbete och höja den på konsumtion".


2015-08-07 SVT Jämtland

Sommarpratare från länet

Dagens sommarvärd är Magdalena Gerger, vd och koncernchef för Systembolaget, förklarar SVT Jämtland. Hon presenteras även som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien och Institutet för Näringslivsforskning (IFN)."Jag vill gärna berätta om min egen resa – både privat och i arbetslivet – och även mitt samhällsengagemang" säger Gerger inför programmet.


2015-08-06 ETC

Vad är skattetryck och vem betalar mest skatt?

I en artikel i ETC förklaras vad skattetryck är. I detta sammanhang nämns Assar Lindbeck, Stockholms universitet och IFN: "När skattekvoten var som högst i början på 1990-talet motsvarade de offentliga utgifterna nästan 70 procent av BNP. Detta togs av exempelvis professor Assar Lindbeck som bevis för att vi hade ett ”skattetryck” på 70 procent".


2015-08-06 Dagens Nyheter

”Det står klart att invandrarelever når sämre resultat”

Den 29 juli publicerades ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgen, IFN, på DN Debatt. Ämnet var invandrarelevers skolresultat. Efter ett flertal kommentarer har en slutreplik av Heller Sahlgren publicerats. Han förklarar att "elever med invandrarbakgrund når sämre resultat ... Att fortsätta ifrågasätta detta faktum hjälper ingen – det är dags att ta ut huvudet ur sanden och i stället utforma lösningar som kan förbättra situationen på allvar".


2015-08-04 ETC

Klassklyftorna i skolan blir allt djupare

Med anledning av en artikeln i DN och en rapport av Gabriel Heller Sahlgren, IFN, ("Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa") intervjuas utbildningsminiter Gustav Fridolin. Han förklarar att "den konstaterar det vi redan vet, att kunskapssänkningen inte kan förklaras med flyktingmottagningen. Det hade så klart varit väldigt enkelt om det var så, men om vi tog bort alla som växer upp i ett hem där man inte pratar svenska så kvarstår 70 procent av de snabba sänkningarna. Det är tydligt att vi har ett systematiskt problem i den svenska skolan och det kan inte förklaras med flyktingmottagandet".


2015-08-02 SR/Ekot ekonomi

Ekonomer och forskare: Det svenska skattesystemet är förlegat

"Allt fler ekonomer och skatteforskare tycker att det svenska skattesystemet är förlegat och måste reformeras" förklarar Ekonomiekot. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas. Bergh förklarar att "Skatteplaneringen kommer att öka, missnöjet med ett krångligt och allt mer otidsenligt skattesystem kommer att öka och på sikt kommer det kunna leda till ökat fusk och svartarbete,"


2015-08-01 The Detroit News

Other writers, on Hillary, sentencing and the economy

The Detroit News citerar, med anledning av ett anförande av Hillary Clinton, en rad skribenter i andra media. Tidningen hänvisar bland annat till National Review och forskning av Alexander Ljungqvist,  med flera. Ljungqvist är affilierad till IFN och har kommit fram till att privatägda företag investerar mer än börsnoterade företag, vilket innebär att de senare investerar för lite.


2015-08-01 Hallandsposten med flera

Signerat Ansträngning ger inga garantier

En text av Karin Rebas, Liberala nyhetsbyrån, publiceras i Hallandsposten och Eskilstuna-Kuriren. Hon skriver, på tal om integration in i det svenska samhället,  "att avfärda duktighet med förakt är något som den trygga medelklassen kan unna sig ..." Rebas hänvisar till forskning av Gabriel Heller Sahlgren, IFN, som visar "ett samband med den svenska skolkulturen med en stor andel eget arbete – något som kan missgynna minoriteter och elever från svåra förhållanden".


2015-07-31 Dagens Nyheter

Replik: ”Inget givet orsakssamband invandring–skolresultat”

"Den svagaste av Gabriel Heller Sahlgrens spekulationer är att det går att dra direkta slutsatser av korrelationen mellan ökad invandring och minskade ämneskunskaper i svensk skola" skriver socialpsykologen Robin Färdig. Texten är en replik på ett tidigare inlägg av Gabriel Heller Sahlgren.


2015-07-31 Skolvärlden

”Lärarnas situation det som påverkar mest”

Skolvärlden skriver att "LR och Skolverket drar inga stora växlar på den forskningsrapport och artikel på DN debatt som pekar ut invandring som ett viktigt skäl till Sveriges ras i PISA-rankningen". Den åsyftade artikeln är skriven av Gabriel Heller Sahlgren, IFN.


2015-07-31 Karlskoga-Kuriren/NWT

En skola för just dig

I en ledare (ursprung Widar Andersson, Folkbladet) skriver Karlskoga-Kuriren om Gabriel Heller Sahlgrens rapport "Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa". Ledaren inleds: "Det krävdes en ung doktorand från London School of Economics i samarbete med Institutet för Näringslivsforskning för att få upp några beforskade siffror om sambanden mellan asylinvandring och Pisaresultat på bordet."


2015-07-30 Allehanda med flera

Ansvaret för skolkrisen är politikernas och kan inte lastas över på invandrarbarnen

I en ledare skriver Petter Bergner, Mittmedia,  om Gabriel Heller Sahlgrens rapport ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa”. Han "kritiserar ett för långt gånget elevinflytande och en för svag styrning. Han efterlyser omfördelade resurser ..." Artikeln avslutas: "Auktoritet, styrning. Receptet luktar onekligen ganska folkpartistiskt."


2015-07-30 National Review Online

Is Corporate America Letting Us Down?

National Review Online skriver om kvartalskapitalism: "Kritiker av kvartalskapitalism har pekat på forskning av ekonomerna John Asker, Joan Farre-Mensa, och Alexander Ljungqvist" (NYU och affilierad till IFN). "De tycker att privatägda företag investerar mer än liknande börsnoterade företag, vilket innebär att börsnoterade företag investerar för lite".


2015-07-30 Hallandsposten

Skolan behöver struktur

Hallandsposten skriver i en ledarkrönika att "den svenska skolan behöver helt enkelt mer struktur – och mindre eget arbete och 'demokratifrämjande' satsningar på elevinflytande". Skribenter anser att "föräldrar som fortfarande inte kan kommunicera på svenska – hur ska de hjälpa sina barn med skoluppgifterna? Vardagen blir ostrukturerad. Det är klart att sådana elever inte tjänar på den allt mer individanpassade undervisningen eller elevinflytandets påverkan på lektionerna."

 


2015-07-30 Sydöstran

Möt flyktingbarn i skolan

I en ledare kommenterar Sydöstran Gabriel Heller Sahlgrens rapport ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa”. Tidningen förklarar att "det svenska skolsystemet är inte rustat för flyktingvågen. Sahlgren anser att den svenska skolpolitiken måste läggas om. Det är lätt att hålla med".


2015-07-30 Dagens Nyheter

Stärk nyanlända elever

DN skriver i en ledare men anledning av ett inlägg på DN Debatt av Gabriel Heller Sahlgren, IFN. Tidningen skriver att även Skolverket pekat på sämre skolresultat för nyanlända elever. "Både Heller Sahlgren och Skolverket har rätt: En förändrad elevsammansättning förklarar inte att resultaten har försämrats – trenden är kraftigt negativ för elever med svensk bakgrund också – men det visar varför de har försämrats så snabbt."


2015-07-30 Norrköpings Tidningar

En skola också för invandrare

I en ledare kommenterar NT en IFN-rapport av Gabriel Heller Sahlgren. Tidningen menar att han presenterar några intressanta slutsatser: "Resurstilldelning och undervisningsmetoder har stor betydelse för svagpresterande elevers resultat. Få andra länder inom OECD har valt modeller med så stort elevinflytande som Sverige, men priset för en mindre lärarledd och auktoritativ skola får svagpresterande elever med sämre hemförhållanden betala oavsett härkomst."


2015-07-30 San Francisco Examiner

Biting the hand that houses them

Höga hyror i San Francisco med omnejd och en debatt om hyresreglering är ämnet för ett debattinlägg av Michael Farren, forskare på George Mason University. Han förklarar att flertalet ekonomer menar att hyresreglering hämmar bostadsbyggande och motivation för underhåll på befintliga fastigheter. Farren citerar Assar Lindbeck, Stockholms universitet och IFN:  "Näst efter att bomba är hyresregleringen det mest effektiva sättet att förstöra städer."


2015-07-30 Smålandsposten

Det är inte invandrarnas fel att skolan är dålig

Smålandsposten publicerar en ledare med anledning av en IFN-rapport av Gabriel Heller Sahlgren. Tidningen resonerar kring skälen till att invandringens negativa påverkan på skolan kan ha uppfattats som en hemlighet. Smp förklarar att alliansregeringen "hävdade att det saknades belägg för en påverkan på skola. I efterhand kan det framstå som om dåvarande Erik Ullenhag (FP) aktivt försökte vilseleda människor, vilket säkerligen underlättade SD tillväxt".


2015-07-30 Expressen

Skolproblemet är större än etnicitet

Expressen publicerar en ledare med anledning av Gabriel Heller Sahlgrens IFN-rapport "Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa": "Förekomsten av skolor där knappt någon har svenska som förstaspråk kommer att sätta djupa, ojämlika spår. Nyanländas skolintegration måste fungera. Det gör den långt ifrån alltid, enligt Skolinspektionen. Och dessvärre hamnar många nyanlända (och trångbodda) i utanförskapsområden. Denna utveckling måste brytas."


2015-07-30 Folkbladet

En skola för dig som du är

I en ledare skriver Widar Andersson om IFN-rapporten "Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa" av Gabriel Heller Sahlgren: "En skola för alla är vackert. Risken är dock uppenbar - vilket Heller Sahlgrens rapport indikerar - att många individer försvinner i "alla". Och då rasar kunskapsresultaten. Nu behövs en skola som utan skygglappar ser mig som jag är. Nu behövs en skola för dig."


2015-07-30 Karlskoga Tidning/NWT med flera

Bra under-visning ger jämlikhet

”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa” är författad av Gabriel Heller Sahlgren. Karlskoga Tidning publicerar en ledare av Erik Hagströmer (SNB): "Att prestationsskillnaden mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är större i Sverige än OECD-snittet går knappast att skylla på att det svenska språket skulle vara särdeles svårgripbart. Föga förvånande består OECD:s kritik främst i att kvalitén på undervisningen i klassrummen måste höjas, vilket forskning visar underlättas av strukturerad och lärarledd undervisning."


2015-07-30 Barometern

Sanningen är ofarlig

I en ledare skriver Barometern om ett debattinlägg om invandring och skolresultat av Gabriel Heller Sahlgren, IFN, som publicerats i DN. Barometern: "Låt denna rapport bli en påminnelse om att fakta inte är farligt. Kunskap gör att våra ideologiska ställningstaganden framträder i klarare ljus då de blir svårare att dölja bakom falska sanningsanspråk."


2015-07-29 och 2015-07-30 Dagens Nyheter

Repliker: ”Endast en statlig skola kan säkra kvalitet för alla grupper”, med flera

Gabriel Heller Sahlgren, IFN, skriver på DN Debatt att när Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012. Han menar att skolpolitiker behöver läggas om. En rad repliker till inlägget har publicerats på DN Debatt:


2015-07-29 Uppsala Nya Tidning

Fler enkla jobb

Fler utlandsfödda måste snabbare komma i arbete, skriver Anton Wemander Grahm och Michaela Björnebäck, Liberala ungdomsförbundet, i en debattartikel i UNT. De refererar till Andreas Bergh, IFN, som "menar att länder som har lägre kollektivavtalstäckningsgrad och större lönespridning har fler utlandsfödda i arbete".


2015-07-29 TV4

Forskare: ”Invandringens effekt på skolresultatet kräver krafttag”

I en notis refererar TV4 till Gabriel Heller Sahlgrens artikel om skolresultat på DN Debatt. "En stor del av tappet i de senaste årens Pisa-undersökningar kan förklaras av en bristande anpassning mellan skol- och invandringspolitik."


2015-07-29 Dagens Nyheter

”Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag”

Om Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012, skriver Gabriel Heller Sahgren som är affilierad till IFN. På DN Debatt förklarar han att flyktinginvandringen dock inte är hela förklaringen till det svenska raset i skolresultat, men den enda säkra faktorn. "Detta kräver att skolpolitiken läggs om tydligt" skriver Heller Sahlgren.


2015-07-28 Dagens Nyheter

Situationen i Puerto Rico annorlunda än den grekiska

Puerto Rico har ekonomiska problem som delvis kan jämföras med de grekiska, skriver DN Ekonomi. I USA ges dock av princip inte något federalt stöd. Lars Calmfors, Stockholms universitet och IFN, intervjuas. Han förklarar att vid en konkurs blir man "tvungen att skära ner utgifter eller ta ut mer skatter. Det blir hårda påfrestningar för en befolkning som redan krympt kraftigt genom emigration till USA".


2015-07-27 Eskilstuna-Kuriren

Ny bred skattereform

En del av det som är mest angeläget – för jobb, välfärd och stabil ekonomi – är endast möjligt om det går att mötas i en relativt bred uppgörelse över blockgränsen, skriver Eskilstuna-Kuriren i en ledare. Tidningen hänvisar till inlägg av Lars Calmfors, Stockholms universitet och IFN, om behovet av "en bred skattereform, som omfattar flera olika slags skatter, och förankras brett så att den utarbetas i samverkan mellan partier på båda sidorna av blockgränsen".


2015-07-25 Forbes

Lessons For Seattle From Nordic Social Democracy: Rent Control Is A Really Bad Idea

Diskussioner om hyresreglering i USA föranleder en skribent att citera den svenske ekonomen Gunnar Myrdal och även Assar Lindbeck, Stockholms universitet och IFN. Den senare tillskrivs citatet: “In many cases rent control appears to be the most efficient technique presently known to destroy a city—except for bombing.”


2015-07-24 The New York Review of Books (New York Times)

What Is Wrong with the West’s Economies?

Nobelpristagaren Edmund S. Phelps skriver att "låter vi lönerna sjunka till den nivå marknaden tar dem, och sedan tillhandahåller ett  "skyddsnät" ... missar vi att många människor vill göra något med sina liv förutom att konsumera. De vill delta i ett samhälle där de kan samverka och utvecklas". Phelps refererar till en studie av Stanley Fischer and Assar Lindbeck (IFN): “Great Productivity Slowdown” .


2015-07-24 Vox med flera

Hillary Clinton wants to take on "quarterly capitalism" — here's what that means

I ett anförande på NYU Stern Business School förklarade Hillary Clinton att hon ser "kvartalskapitalism" som ett centralt hinder för ekonomisk tillväxt på längre sikt. Vad som avses med kvartalskapitalism förklaras i en artikel i vilken forskning av bland andra Alexander Ljungqvist (affilierad till IFN) citeras.


2015-07-24 Svenska Dagbladet

Arvet efter Alliansen

I en ledarkommentar utgår SvD från vad Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skrev i tidningen i våras: "att det sannolikt är få av Alliansens reformer som var försedda med 'hullingar'." Skribenten håller med Bergh och pekar på att regeringen tänker reducera rut- och rotavdragen, utan några större folkliga uppror.


2015-07-21 Borås Tidning

DÖ får inte hindra en ny underbar natt

I en ledare skriver Borås Tidning att Decemberöverenskommelsen i princip omöjliggör "den nya skattereform som nog alla ser behövs men få vill tala om". Tidningen hänvisar bland annat till Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN och dennes förslag att återinförda en progressiv fastighetsskatt etcetera. Skribenten menar att S och M "måste börja tala om detta, trots Decemberöverenskommelsen".


2015-07-21 Expressen

Han är börsens mest överbetalda vd

Stockholmsbörsens mest överbetalda vd är Ashley Heppenstall på Lundin Petroleum, skriver Expressen med anledning av Dagens Industris årliga redovisning av vd-löner. Tidningen intervjuar Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN. Han säger att "man ska vara väldigt försiktig med rörlig ersättning generellt, då den är väldigt svår att koppla till vd:ns prestation".


2015-07-20 Vox

How location affects friendship interactions

I ett inlägg skriver bland andra Yves Zenou, som är affilierad till IFN, om hur geografiskt avstånd påverkar interaktion människor emellan. Forskarna har i sin aktuella studie kunnat konstatera att elever tenderar att interagera mer med personer som är centralt placerade i deras sociala  nätverk och som är geografiskt nära.


2015-07-14 ETC

Chockterapin fortsätter för Grekland med nya avtalet

ETC har intervjuat Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN Tidningen skriver att  "han sällar sig till den stora del av världens ekonomiska expertis som anser att åtstramningar är fel väg att gå för Grekland". Vlachos säger bland annat till ETC att "det finns ingen anledning att tro att de här åtgärderna kommer att fungera. Det är bara att titta på all tillgänglig forskning."


2015-07-14 Seeking Alpha

The Crowd Continues To Get U.S. Treasury Bonds Wrong

En studie av Andreas Bergh och Magnus Henrekson citeras: "Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence, determined that as government size increases, GDP growth declines". Seeking Alpha citerar bland annat att "…a higher public debt-to-GDP ratio is associated, on average, with lower long-term growth rates at debt levels above the range of 90-100% of GDP."


2015-07-12 Dagens Nyheter

”Att släppa in Grekland i eurosamarbetet var ett misstag”

I en specialskriven artikel för DN.se analyserar Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, läget i Grekland. Han förklarar att "som nationalekonom är det lätt att ha sympati för den linje som den nya ( greksika) regeringen och fd finansminstern Varoufakis drivit: Åtgärderna som ålagts funkar inte, vad som behövs är mildrad åtstramning tills tillväxten kommit igång, fokus bör ligga på institutionella reformer och skuldnedskrivningar är nödvändiga." Vlachos skriver att "man kan vara sympatiskt inställd till vissa av Syrizas sakpolitiska förslag men det är uppenbart att deras sätt att hantera krisen varit ett totalt misslyckande. Varför de misslyckats får mer statsvetenskapligt orienterade analytiker svara på, men enligt fd finansminster Varoufakis har det länge funnits andra agendor än att lösa krisen på bästa möjliga sätt. Det är inte omöjligt att han har rätt i detta."


2015-07-11 Tages Anzeiger med flera

«Migrationskinder profitieren von einer konservativen Lehrmethode»

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, förklarar i en längre intervju i den schweiziska tidningen Tages Anzeiger att europeiska skolor under de senaste 15 år ägnat allt för stort intresse åt kreativitet och allt för lite åt resultaten. Men konstaterar tidningen "det är inte omöjligt att skolbarn lär sig mycket och samtidigt är lyckliga".


2015-07-09 Kristianstadsbladet med flera

Glömska hotar friheten

I en ledare förklaras att "i tjugo års tid har Sverige blivit ett friare och rikare land. Risken är att det vänder då få minns hur ofrihet känns". För att förklara tidsandan på 1960/70-talet citeras Andreas Bergh, IFN, och författare till boken ”Den kapitalistiska välfärdsstaten: Om den svenska modellens historia och framtid”.


2015-07-08 Helagotland.se

Statsrådets särskilda råd

"Flera profiler i näringslivet har öppet ifrågasatt vad industrikanslerposten ska vara bra för" skriver Helagotland i en ledare. Om innovationsrådet har Lars Calmfors (affilierad till IFN) sagt, förklarar tidninge, "att det i bästa fall bara blir ord, men i värsta fall kan bli skadligt (DI 1/10 2014). Detsamma kan sägas om industrikanslern."


2015-07-06 TV4

"Grekland lämnar inte valutan automatiskt"

I TV4 säger Lars Calmfors (affilierad till IFN) att det behövs fler beslut för att landet ska lämna eurosamarbetet men tror att resultatet kan leda till spekulationer om att flera länder ska lämna valutaunionen. Han säger att "det blir svårt för långivarna att ge efter mer".


2015-07-06 Trelleborgs Allehanda med flera

Snedvriden mottagning försvårar integrationen

Med anledning av att Ekonomisk Debatt presenterar forskning av Johan Wennström och Özge Öner, IFN, skriver Trelleborgs Allehanda en ledare om var i Sverige nyanlända placeras. Tidningen konstaterar: "Vi kan inte fortsätta att skicka människor som statistiskt sett står ovanligt långt ifrån arbetsmarknaden till kommuner där det är ont om jobb – och därefter bli förvånade när integrationen inte fungerar."


2015-07-05 Dagens Nyheter

Greklands kris: Ekonomiprofessor varnar för bankkrasch

Dagens Nyheter Ekonomi skriver att "ett grekiskt ja innebär fortsatta förhandlingar med långivarna i eurogruppen. Men blir det ett nej kan den europeiska räddningsfonden ESM tvingas gå in och rädda Greklands banker. Det säger Lars Calmfors (affilierad till IFN)."


2015-07-05 Svenska Dagbladet

Tove Lifvendahl: Den nya klassresan

Tove Lifvendahl skriver på SvD:s ledarsida från Almedalen om Anna Kinberg Batras tal och moderaternas ekonomiska seminarium. "Att människor i ett samhälle kan ta sig vidare är det Sverige behöver som ett bärande fundament." Hon förklarar att Andreas Bergh (IFN) "bidrog med en beskrivning av ett Sverige som i somliga delar mer drar mot ett kastsamhälle än ett klassamhälle. Sannolikheten för att såväl rikedom som fattigdom går i arv har ökat. Meritokrati håller på att ersättas av börd."


2015-07-04 Uppsala Nya Tidning

Reformera skattesystemet

"Det politiska intresset är svalt, men nu är tiden att inleda arbetet med en ny skattereform" skriver UNT i en ledare. Tidningen förklarar att  "ekonomerna gillas nog inte av allianspolitiker och -väljare när de föreslår återinförd fastighetsskatt, dessutom progressiv sådan med högre skatt på dyrare hus, som Lars Calmfors (affilierad till IFN) gjorde på Folkpartiets ekonomiska seminarium i torsdags."


2015-07-04 Dagens Nyheter

Carl Johan von Seth: Dummare än vad du är

I en ledare skriver Carl Johan von Seth om vänsterns respektive den politska högerna tankar om det motsata lägret. Är de dumma? Von Seth hänvisar till forskning av Johanna Möllerström och David Seim, som båda är affilierade till IFN. "Hårdraget: Ju mer hjärna, desto mindre aptit på vänsterpolitik."


2015-07-04 Göteborgs-Posten

Osäkerhet kring folkomröstningen i Grekland

Inför folkomrösteningen i Grekland har GP intervjuat Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN. Hans "samlade bedömning är att nackdelarna överväger fördelarna vid ett euro-utträde. Men han framhåller samtidigt att läget är svårbedömt och att det finns fördelar med en egen valuta som tillåts sjunka i värde".


2015-07-04 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Invandrare behöver marknad mer än policy

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, att "i den arbetsmarknadsmodell som LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner utvecklade för Sverige på 1950-talet är tanken att företag som erbjuder enkla och relativt lågbetalda jobb ska bort från marknaden". Bergh förklarar att få i dag verkar tro att det skulle vara politiskt möjligt att förändra den svenska arbetsmarknaden: "Det är oklart varifrån denna pessimism kommer."


2015-07-03 Borås Tidning

Vi kan skatta oss lyckliga

I en ledare skriver Borås Tidning om skattepolitik med anledning av att Lars Calmfors (affilierad till IFN) talade om skatter i Almedalen: "Problemet med Calmfors reformer är inte att de ställer om statens framtida intag i riktning från arbete till konsumtion, utan att de i sin detaljrikedom visar på potentialen att lägga till ytterligare respit än att verkligen förbättra för oss engagerade."


2015-07-03 Dagens Nyheter

Carl Johan von Seth: Ge alla samma chans

Carl Johan von seth skriver på DN:s ledarsida om ekonomisk politik i Almedalen. "Andreas Bergh [IFN] förklarade varför ämnet förtjänar ett större utrymme i debatten. Framför allt ger det vi brukar kalla ekonomisk jämlikhet en ytlig bild av verkligheten. De mått som används säger inget om villkoren för individen. 'De fattiga blir fattigare', brukar det heta, men strängt taget är det ingen som vet vems inkomster som förändras."


2015-07-03 Smålandsposten

Social rörlighet ska bryta utanförskapet

I en ledare skriver Smp från Almedalen att "under Ulf Kristerssons ledning som ekonomisk talesperson breddas Moderaterna. Blicken riktas mot livschanser för människor i utsatta miljöer." Tidningen konstaterar att det är Andreas Berghs tid nu. Bergh, IFN, deltog i moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen. "Såväl Moderaterna som Folkpartiet har börjat intressera sig för hans forskningsfält och då i termer av social rörlighet. Det som i mer vardagligt tal kallas klassresa, eller om man så vill Den amerikanska drömmen."


2015-07-03 Nya Wermlands-Tidningen

Ombytta roller

"Politiskt var det en omvänd rollfördelning de senaste dagarna i Almedalen" skriver NWT:s politiske redaktör Henrik Barvå och syftar på att KD talade "hårda frågor" medan SD:s tal i mycket vinklades på "mjuka frågor". Barvå skriver även om M:s ekonomiska seminarium där Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet deltog.


2015-07-02 Svenska Dagbladet

Ledarredaktionens elvakaffe

Andreas Bergh deltog i Almedalen i Svenska Dagbladets ledarredaktions "elvakaffe". Tillsammans med Maria Rankka, VD för Stockholms handelskammare samtalade han med Tove Lifvendahl och Maria Ludvigsson, SvD. Robotiseringen av jobb var ett av de ämnen som diskuterades.


2015-07-02 SVT Forum

Moderaternas ekonomiska seminarium -- social rörlighet i vår tid

Andreas Bergh var en av deltagarna i Moderaternas ekonomiska seminarium. Bergh talade om social rörlighet och hur svårt det är att mäta den sociala mobiliteten.

 


2015-07-02 Aftonbladet

Greklands sak är vår

Aftonbladet Kultur skriver Olle Svenning om Greklands ekonomiska kris. Han avslutar med en hänvisning till Lars Calmfors, affilierad till IFN: "Den till synes svårmodige men hederlige ekonomiprofessorn Lars Calmfors skrev en gång att ekonomiska argument inte nödvändigtvis talade för svenskt medlemskap i EMU. Vi borde i stället ­stiga in i den monetära unionen av solidariska skäl. I dag inser förstås professorn att EMU inte byggdes för att främja europeisk solidaritet."


2015-07-02 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: ”Det brådskar med amorteringskrav”

Lars Calmfors, affilierad till IFN, menar att det är bråttom att sätta in nya åtgärder mot hushållens växande skulder. "Det är olyckligt att man ännu inte har ett bättre system på plats för att Finansinspektionen ska kunna hantera situationen. Det brådskar med ett amorteringskrav, jag tror att det är bra som en säkerhetsåtgärd" säger Calmfors till DN.


2015-07-02 TT/Östersunds-Posten med flera

Calmfors efterlyser ny skattereform

"Återinför fastighetsskatten och gör den progressiv. Återinför också arvs- och gåvoskatten och gör momsen enhetlig. Det är några förslag till en helt ny skattereform som professor Lars Calmfors presenterade på Folkpartiets ekonomiska seminarium" skriver TT i en nyhetsartikel.


2015-07-02 Aktuellt i Politiken

M: Låga ingångslöner säkrar social rörlighet

Aktuellt i Politken skriver från Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen: ... "fokuserar på social rörlighet. Ett heterogent Sverige kräver en mer dynamisk ekonomisk politik och Lundaforskaren Andreas Bergh [IFN] föreslår speciella kvarter där människor från andra länder kan arbeta".


2015-07-01 Veckans Affärer

Grekland kan behålla euron

Under vinjetten Snabbkoll skriver VA om Lars Calmfors kolumn om den grekiska ekonomin i Dagens Nyheter – Calmfors är affilierad till IFN. "Tvärtemot vad många tror är en statsbankrutt inte detsamma som att Grekland lämnar euron."


2015-07-01 Dagens PS

Så påverkar grekfrossan din ekonomi


"Dagens Nyheter har pratat med en expert, som konstaterar att det som händer i Grekland ger efterdyningar i din plånbok" skriver Dagens PS. Experten är Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN. Enligt Dagens PS förklarar Sjöholm "att börsfallet spiller över på svenska sparare som investerat i aktier och fonder".


2015-07-01 Dagens Nyheter

Grekland missade betalningen – samtalen fortsätter i dag

"Efter midnatt kom det väntade beskedet att Grekland inte betalat sin skuld till IMF under tisdagen." skriver Dagens Nyheter i en nyhetsartikel. Enligt Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, finns de tre risker med den grekiska skuldkrisen, som kan ha betydelse för enskilda svenskars ekonomi: börfall, valutfall samt minskad handel, sämre tillväxt och lägre inkomster.


2015-07-01 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Grekland kan behålla euron

"Tvärtemot vad många tror är en statsbankrutt inte detsamma som att Grekland lämnar euron. Om bankerna tillförs nytt aktiekapital kan landet mycket väl behålla den gemensamma valutan." Det skriver Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter. Calmfors skriver: "Det finns inga bra lösningar på den grekiska krisen. Min bedömning är ändå att det minst riskfyllda alternativet för alla parter är ett fortsatt grekiskt euromedlemskap även efter en statsbankrutt."


2015-06-30 Dagens Nyheter

Tre ödesdatum för Grekland

I en nyhetsartikel förklarar Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, vad som händer med den grekiska ekonomin 30 juni, 5 juli och 20 juli. Calmfors menar att folkomrösteningen som ska hållas denna vecka är avgörande för Greklands framtid. Blir det nej i omröstningen går Grekland sannolikt  bankrutt och lämnar euron. "Utan räntebetalningar kommer landets offentliga finanser att förbättras, men i ett sådant här pressat läge kan man tänka sig att människor inte betalar in tillräckligt med skatt och det är rimligt att tro att statens pengar inte räcker till allas löner och pensioner. Gissningsvis kan det inträffa ganska snabbt, kanske redan i juli."


2015-06-28 Expressen

Chatta med experten om Greklands kris

Lars Calmfors, Stockholms universitet  och affilierad till IFN, svarade på Expressens läsares frågor om Greklands ekonomiska kris. Frågor och svar publicerades sedan i tidningen. Calmfors svarade bland annat på frågan om vad som händer ifall Grekland går i konkurs.


2015-06-28 Östersunds-Posten med flera

Småsparare råds ta det lugnt

Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är en av två ekonomer som intervjuas av TT. Han menar att marknaden troligtvis kommer att reagera negativt på utvecklingen i Europa. Det blir kanske en viss nedgång för euron och en viss börsnedgång, säger Calmfors.


2015-06-25 Svenska Dagbladet

Det finns fortsatt skadliga skatter

Som en uppföljning till ett tidigare inlägg om "Magnus Henreksons mycket läs- och tänkvärda bidrag till diskussionen om hur synen på kapitalägare dramatiskt förändrats i Sverige på några decennier" skriver Janerik Larsson. Det handlar om  "de tio åren utan arvsskatt".


2015-06-25 Dagens Samhälle

Friskolor bäst på att styra skolan

"Ett starkt ledarskap och tydlig styrning är en nyckel till ökade elevresultat. Och bäst på det är fristående skolor" skriver Dagens Samhälle med hänvisning till en studie som nyligen presenterades inom ramen för ett projekt gemensamt för IFN och SNS.


2015-06-24 Svenska Dagbladet

Samhällets syn på kapitalägare - igår och idag

På SvD:s ledarsida skriver Janerik Larsson om synen på kapitalägare: "Magnus Henrekson, professor och VD för Institutet för Näringslivsforskning (IFN), är alltid en intressant röst när han hörs i samhällsdebatten. I dagarna har en bidragit med ett mycket intressant kapitel i en festskrift ... Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Larsson konstaterar med utgångpunkt i skriften att det stegvis "blivit allt mindre kontroversiellt med stora förmögenheter förutsatt att förmögenheten byggts upp genom att egna finansiella investeringar stigit kraftigt i värde"... "Däremot är det fortfarande kontroversiellt om förmögna ägare betalar höga ersättningar till de ledningspersoner de anställt för att leda och fatta de avgörande besluten i de bolag de kontrollerar."


2015-06-18 Arbetet

Här är svaren i Arbetets kongress-quiz

Tidningen Arbetet lanserade en quiz på socialdemokraternas kongress – den har även publicerats på nätet. En av frågorna handlar om vad Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, sagt om överskottsmålet. Rätt svar är: "Överskottsmålet bör avskaffas. Jag kunde aldrig drömma om att politikerna skulle hålla fast vid det så länge."


2015-06-17 Entreprenör

Sverige – avregleringarnas förlovade land

De senaste decennierna har en mängd statliga monopol avskaffats och nya marknader öppnats för driftiga företagare. Men är pendeln på väg att slå tillbaka? undrar tidningen Entreprenör och intervjuar Andreas Bergh, IFN. I sin helhet går utvecklingen inte att stoppa, säger han. "Jag tror inte att pendeln kan slå tillbaka helt. Däremot finns det en risk för att politiker reglerar mer och detaljstyr företag, inte minst inom välfärden."


2015-06-17 Entré

Sidney Winter, evolutionsekonom med förändringsvilja

Tidningen Entré porträtterar Sidney Winter, vinnaren av Global Award for Entrepreneurship Research 2015. "Under sin långa karriär har han bland annat studerat dynamisk konkurrens, innovationer och kompetensuppbyggnad i företa, skriver Entré. Winter säger "Jag står för en syn på nationalekonomi där entreprenörskap har en naturlig plats, vilket inte kan sägas om mainstreamforskningen."
 


2015-06-13 Ekonomiekot lördag

Valutor och valutakrig

Ekonomiekot Lördag tar upp frågan om valutor, och centralbankernas agerande "som ofta får till följd att den egna valutan sjunker i värde". Pågår det ett valutakrig, frågar Pär Ivarsson, Ekot, Annika Alexius, Stockholms universitet, och Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet.


2015-06-13 HelaGotland med flera

Dags för en underbar natt med S och M

"Politiker med välfärdsambitioner inte måla upp skatter som roten till allt ont. I stället borde de motivera varför olika skatter behövs" skriver HelaGotland med flera i en ledarkommentar. Tidningen hänvisar till att Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, förklarat just detta på ett seminarium. "Precis som övriga i panelen är han övertygad om att Sveriges åldrande befolkning kommer att tvinga upp skattekvoten, och att ett icke-beslut leder till att det blir kommunalskatten som höjs, eftersom kommunerna betalar äldreomsorgen.!


2015-06-12 Expressen

Gott ledarskap är a och o för skolan

I en krönika skriver Jenny Madestam om ett seminarium, inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS, där Nicholas Bloom, Stanford University, presenterade en studie "som visar på vikten av ledarskap och styrning för skolans resultat". Hon påpekar att Anders Böhlmark, Erik Grönqvist och Jonas Vlachos (affilierad till IFN) har visat hur rektors ledarskap har effekt på elevernas prestationer.


2015-06-12 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Djärvt och fegt av LO

"Den största besvikelsen i LO:s rapport om sysselsättning och löner är oförmågan att ompröva den solidariska löne­politiken" det skriver Lars Calmfors, Stockholmsuniversitet och affilierad till IFN, i en krönika på DN:s ledarsida. Han skriver att dagens situation på ett fundamentalt sätt skiljer sig från den som rådde då den solidariska lönepolitiken etablerades. "Vi klarar inte av att utbilda och subventionera bort arbetslösheten bland lågutbildade. Det finns all anledning att förbättra skol-, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningarna. Men LO borde även försöka ge sitt bidrag genom att acceptera större löneskillnader."


2015-06-12 Svenska Dagbladet

Hård kritik mot regeringens pensionärsflört

Regeringen utlovar sänkt skatt för landets pensionärer. Förslaget ska finansieras med sänkt jobbskatteavdrag för höginkomsttagare. Men expertis riktar hård kritik mot löftet, skriver SvD Näringsliv som bland andra intervjuat Lars Calmfors, som är affilierad till IFN. Han förklarar att "äldre personer har inte fått del av jobbskatteavdraget på samma sätt som yngre eftersom det inte fanns tidigare. Det kan därför finnas ett rättviseargument att sänka skatten även för pensionärer".


2015-06-12 Ingenjören

Lika män leker bäst

Män som arbetar på samma företag är mer lika varandra i dag än för tjugo år sedan, skriver Karin Virgin i Ingenjören. Hon hänvisar till en rapport av Erik Lindqvist, HHS och affilierad till IFN, Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN), med flera, som "visar att det har skett en polarisering av de anställdas förmåga och talanger de senaste 20 åren".


2015-06-12 Expressen

De tjänar bäst – där du bor

Expressen publicerar en list med de som tjänar bäst. "Inkomstskillnader är dåligt för ekonomin - och Sverige är det land där skillnaderna ökar allra mest, visar en rapport från OECD" skriver tidningen som intervjuar Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN. Han säger att "den långa trenden är tydlig: vi får ökade inkomstskillnader i Sverige, särskilt före skatt".


2015-06-12 Svenska Dagbladet

Debatten borde handla om våld – inte bibliotek

Stökiga bibliotek är bara ett symptom på ett större problem: att det inte går att besöka gemensamma miljöer utan att mötas av en hotfull stämning. Våldsverkare har tillåtits ta över, skriver Johan Wennström, IFN och Linköpings universitet, på Svd Kultur. Han menar att vad biblioteksdebatten "borde handla om, är att våldet i landets eftersatta områden ökar och alltmer griper omkring sig i det övriga samhället".


2015-06-11 Dagens Samhälle

Stora förändringar har inte rubbat tilliten

"Jämfört med 1980-talet är det slående hur stora förändringar Sverige genomgått utan att tilliten har rubbats", skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet i ett debattinlägg. Han förklarar att det finns en risk med att måla upp en överdrivet negativ bild, nämligen "att vi genom att ständigt måla problem på väggen gör det betydligt svårare att se verkliga varningstecken när de dyker upp".


2015-06-11 SVT Opinion

”Bostadssituationen är ohållbar”

För att nå en fungerande bostadsmarknad måste vi se helheten och våra politiker måste våga mer än att finjustera nuvarande system, skriver Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna, i ett debattinlägg. Han refererar till en rapportflora där dagens bruksvärdessystem ifrågasätts, "Avsändare är alltifrån internationella organisationer som OECD, IMF och EU-kommissionen, till två statliga hyresutredningar och aktörer som Boverket, Riksbankens Stefan Ingves, Assar Lindbeck [IFN], Nybyggarkommissionen Bokriskommittén och Finanspolitiska rådet."


2015-06-11 SVT Forum

Ny skattereform -- men varför?

SVT Forum sänder från ett seminarium som arrangeras av TCO. Diskussionen handlar om vad som ledde fram till "årshundradets skattereform".  Erik Åsbrink och Bengt Westerberg som var med vid den förra skattereformen samtalar om vad som ledde fram till reformen. Kommentarer från ungdomsförbund, TCO, Lars Calmfors (affilierad till IFN) och Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson.


2015-06-10 Flamman

Ordning och reda 2.0

I en ledare skriver Flamman att "LO-rapporten om full sysselsättning och rättvisare löner är bland det viktigaste som hänt den ekonomisk-politiska debatten på decennier". Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad IFN.  "Vill man stimulera ekonomin på kort sikt så är det investeringar i vård, skola och omsorg som krävs, menade Calmfors. Jag menar att båda behövs [även investeringar i "infrastruktur, vägar och järnvägar"]."


2015-06-09 Scoop - New Zealand News

Scoop - New Zealand News

På tal om hyresreglering i Auckland citerar Scoop politikern David Seymour som i sin tur citerat Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som i en intervju med brittiska BBC sagt att "rent controls are the best way to destroy a city, second only to bombing it".


2015-06-08 Hallandsposten

Nu är det dags att byta strategi

En ledare i Hallandsposten tar upp frågan om migration.Tidningen skriver: "I det senaste numret av Ekonomisk Debatt har forskarna Johan Wennström och Özge Öner undersökt var i Sverige nyanlända placeras, och funnit att små kommuner, med en krympande befolkning och hög arbetslöshet, tar emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd. Människor som ofta står ovanligt långt ifrån arbetsmarknaden skickas alltså till orter där det statistiskt sett är extra svårt att få jobb. Och så blir vi förvånade när integrationen inte fungerar optimalt."


2015-06-08 Dagens Samhälle

Finns det inga gränser för vår ynklighet?

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, om klimatet i svenska skolor. "Kulturer som är på väg att lämna fattigdom skapas ofta starka drivkrafter till arbetsetik, konstaterade skolforskaren Gabriel Sahlgren (affilierad till IFN)i en mycket intressant studie av den finska skolan. Så var det i vårt östra grannland under efterkrigstiden och vi ser nu liknande tendenser i Polen och Estland."  Svanborg-Sjövall skriver om ett föräldramöte i sin sons svenska skola: "Budskapet som förmedlas till mig och de andra föräldrarna är något annat. Här ska min son varje dag ställa sig frågan om han ändå inte känner sig lite kränkt."


2015-06-07 Svenska Dagbladet

Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer

I en Under stecket-artikel, Svenska Dagbladet kultur, ställer Johan Wennström IFN och Linköpings universitet,  frågan om vi "genom skräckfilmer bearbetar förlusten av religiösa värden och hävdvunna samhällsideal". Han skriver att "påfallande många av 70-talets skräckfilmsklassiker utmynnar i en konservativ samhällskritik, där vana, tradition och auktoritet framstår som garanter för trygghet i ljuset av 60-talets sociala radikalism".


2015-06-05 Neo

Unga är mer välfärdsberoende

Martin Ljunge, IFN, intervjuas i Neo om sin forskning om hur välfärdsstatens institutioner påverkar människor. Använder yngre välfärdssystemet mer än äldre, frågar Neo. "Ja när det gäller sjukförsäkringen", förklarar Ljunge. Han säger vidare att detta inte tycks bero på sämre hälsa utan på att normerna gentemot att ta emot transfereringar från det allmänna har förändrats.


2015-06-05 Neo

"Ett totalt intellektuellt misslyckande"

Diane Coyle, som besökte IFN i början av maj 2015, intervjuades då av Neo. Hon presenteras i Neo som "ekonomen som kritiserar tillväxt, finansmarknader och nationalekonomiutbildningar som vore hon från den antikapitalistiska vänstern. Men analyserna och svaren skiljer henne från mängden."

Seminarium med Diane Coyle 7 maj 2015

Poddsändning med Diane Coyle publicerad 29 maj 2015


2015-06-04 Irish Independent

Only bombs destroy a city more quickly than rent control

"För att stabilisera marknaden och hjälpa dem som drabbats av upprepade hyreshöjningar har justitiekanslern banat väg för tillfällig hyresreglering" skriver Irish Independent. Stockholm tas som ett exempel på vilken skada hyresreglering kan åstadkomma. Tidningen citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "hyresregleringen tycks vara det effektivaste sättet att förstöra en stad - förutom bombning".


2015-06-04 Dagens Industri

Debatt: Fores gissar fritt om SD:s framgångar

Johan Wennström och Özge Öner, IFN, svarar på en replik till deras tidigare debattartikel i Dagens Industri. De förklarar bland annat att "det skulle aldrig föresväva oss att andelen nyanlända är den enda variabel som är värd att studera i sammanhanget." Och tillägger: "man kan inte drömma bort sambandet mellan en hög flyktingkoncentration och det ökade SD-stödet, och man ska inte undvika att belysa det".


2015-06-03 Östra-Småland

Stenkastare i glashus

Östra-Småland är kritisk till den tidigare regeringens arbetslöshetspolitik. I detta sammanhang berättar ledarsidan att "Svenskt Näringsliv utsåg nyligen professor Lars Calmfors [Stockholms universitet och IFN] till ledare för sitt oberoende arbetsmarknadsekonomiska råd. Att döma av vad Calmfors själv sa om de sänkta arbetsgivareavgifterna på ett aktuellt SNS-seminarium – refererad i tidningen Arbetsvärlden – tänker han inte vara någon buktalardocka för högern."


2015-06-03 Bohuslänningen

Bland oändliga fält och skogar

I en ledare skriver Bohuslänningen om en artikel i Ekonomisk Debatt skriver Johan Wennström och Özge Öner, IFN. Temat är var nyanlända flyktingar placeras. "Forskarna konstaterar att ... där det finns gott om bostäder, finns det ont om jobb". Skribenten menar att större städer borde ta emot fler nyanlända. "Det som gör detta svårt är Sveriges hårt reglerade bostadsmarknad och dåliga villkor för nyföretagande. Det är dock, skriver forskarna, 'en annan historia'. Men absolut avgörande för en jobbskapande politik."


2015-06-03 Dagens Industri

Debatt: Förhastad analys om SD-stöd

I en replik på DI Debatt skriver Andreas Bergström, Fores, att "problemet med deras [Johan Wennström och Özge Öner, IFN] analys är att de inte tittar på andra tänkbara förklaringar" (än samband på kommunnivå mellan andelen nyanlända och ökat stöd för SD). Bergström menar att "det är olyckligt att ett samband som inte verkar vara kontrollerat för de mest uppenbara faktorerna nu sprids i dagspress och sociala medier".


2015-06-03 Signum

Vad rätt du tänkt fast det var fel

Den katolska kulturtidskriften Signum recenserar boken Lärare utan frihet av Johan Wennström. IFN. Skribenten är i vissa avseenden kritik till boken men skriver "Wennströms slutsats är både intressant och förmodligen helt korrekt; nämligen att både högerlinjen och vänsterlinjen har bidragit till att skolan inordnats i NPM- strukturen".


2015-06-02 Dagens Nyheter

Amanda Björkman: Farligt när upplevelser tas för sanning

En ledare i Dagens Nyheter anknyter till en krönika av Andreas Bergh, IFN, i Svenska Dagbladet. "Att människors oro tas på allvar även när den är obefogad kan tyckas harmlöst. Men Bergh sammanfattar det väl: 'Vår tendens att måla upp problem även där utvecklingen går åt rätt håll, gör det svårare att se och fokusera de verkliga problem som faktiskt finns. Den utvecklingen bör vi oroa oss för.'”


2015-06-02 Dagens Nyheter

”Lööf och Martinssons recept ökar utanförskapet”

Magnus Henrekson, IFN, och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, skriver i en replik på DN Debatt ( Lööf och Martinsson 29 maj 2015) att "öka produktiviteten hos de sysselsatta genom att slå ut dem med lägst produktivitet helt och hållet, vilket är vad Lööf och Martinsson indirekt föreslår, är inte bara inhumant utan också ekonomiskt irrationellt." Eklund och Henrekson menar att vad Sverige behöver är "stigande inkomstspridning och en högre lönepremie för värdefull högre utbildning".


2015-06-01 TV4 Nyheter

Jobbreform för flyktingar sågas

TV4 Nyheter intervjuar Johan Wennström, IFN. Han förklarar att trots att det är meningen att flyktingar ska lotsas till de orter där det finns arbete så "placeras flyktingar precis där det inte finns jobb". Den forskning Wennström hänvisar till finns i senaste numret av Ekonomisk Debatt författad av Wennström och Öner.


2015-06-01 TT/Östgöta Correspondenten m. fl.

Motsägelsefull svensk flyktingpolitik

I en artikel från TT förklaras att "arbete är bästa vägen till integration. Men trots den vetskapen hamnar flyktingarna oftast i avfolkningsbygd med hög arbetslöshet. Man har placerat de nyanlända precis där det är som svårast att få jobb, säger forskaren Johan Wennström [IFN]."


2015-06-01 Hela Hälsingland

Feministiska regeringen varken hör eller ser er

I en ledare undrar helahalsingland.se vart det feministiska perspektivet tog vägen i regeringens politik. Skribenten argumenterar bland annat med hjälp av Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN: Att likt olyckskorparna fullständigt göra ner Stefan Löfvens (S) arbetslöshetsmål känns inte konstruktivt. Däremot är det bara att instämma i professor Lars Calmfors synpunkt att det borde ha satts i procent i stället. Att se till att befolkningen får jobb är ingen tävling mellan EU-länder." Tidningen efterfrågar "ett större fokus på den kvinnodominerade arbetsmarknaden".


2015-05-31 SVT Agenda

Agenda om S-kongressen

I Agenda diskuterade bland andra Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, om en debatt som fördes på S-kongressen: Bör staten låna pengar till investeringar som skapar sysselsättning. Calmfors menar att det skulle innebära ett stort risktagande att låna.


2015-05-31 Helsingborgs Dagblad

”Välfärdsstaten är ett nationellt projekt.”

I en gästkrönika skriver Anne-Marie Pålsson om fri rörlighet i Europa. Hon hänvisar bland andra till Assar Lindbeck, IFN och Stokcholms universite. "Enligt honom går fri rörlighet över huvud taget inte att förena med en välfärdsstat. Ty om inte de som får del av dess förmåner också bidrar till dess finansiering brakar systemet samman."


2015-05-30 Svenska Dagbladet

Sliter arbetslivet ut oss i förtid?

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, att det är en missuppfattning att arbetslivet numera är så påfrestande att vi ”sliter ut människor i förtid”. "Livslängd och dödsolyckor säger ... inget om hur vi faktiskt mår när vi lever. Det finns dock data även på detta, och när människor får just den frågan – skulle du beteckna ditt hälsotillstånd som gott? – syns inte heller några tecken på att vi sliter ut oss."


2015-05-30 Smålandsposten

Löfven visar vägen till dåtiden

S menar att med regeringens första budget ska vi få fler och växande företag, skriver Smålandsposten i en ledare. "Till och med hans egna tjänstemän på regeringskansliet har konstaterat att arbetslösheten kommer att öka med regeringens politik under de närmaste åren." Målet att ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 är fel, anser tidningen: "Lars Calmfors [affilierad IFN] är något på spåret när han liknar Löfvens målsättning vid en motsvarighet till Eurovision Song Contest."


2015-05-30 ETC

"Regeringen står till höger om Wolodarski"

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU om bara fem år, har Löfven lovat. Men inom partiet växer otåligheten över den långsamma reformtakten, skriver ETC. Tidningen skriver om att även LO har ställt sig bakom  "teorin om jämviktsarbetslöshet". Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, Stockholms universitet ioch affilierad IFN, "som fortsätter att säga samma sak som han sagt i tjugo år. Det är närmast religion i nationalekonomin att tro på Nairu, säger han."


2015-05-30 Reuters/Dalla News m.fl.

AQR Insight Award Winners Announced

AQR Capital Management har för fjärde gången delat ut AQR Insight Award. En av de som tilldelas en utmärkelse är Matti Keloharju, Alto University och affilierad till IFN. Tioteln på studien är “Common Factors in Return Seasonalities”.

“Common Factors in Return Seasonalities”
Matti Keloharju, D.Sc., Aalto University School of Business, CEPR and IFN
Juhani T. Linnainmaa, Ph.D., University of Chicago Booth School of Business and NBER Peter M. Nyberg, D.Sc., Aalto University School of Business - See more at: http://newyork.citybizlist.com/article/272421/2015-aqr-insight-award-winners-announced#sthash.lT9rmLCC.dpuf-(BUSINESS WIRE)--AQR Capital Management, LLC today announced the winners of its fourth annual AQR Insight Award - See more at: http://newyork.citybizlist.com/article/272421/2015-aqr-insight-award-winners-announced#sthash.lT9rmLCC.dpuf

2015-05-29 HelaGotland

Kongress för parti som behöver ett väckelsemöte

I en ledare skriver HelaGotland att det S-kongressen inte är någon "glädjens högtid". "Regeringen existerar enbart på grund av Decemberöverenskommelsen och oppositionens svaghet. Själva regerandet har präglats av felsteg, korrigeringar och reträtter. Rörelsen tycks dränerad på kompetens." Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, som "har sågat regeringens arbetsmarknadspolitik".


2015-05-29 Jönköpings-Posten m.fl.

Ja, Jönköping är en av landets bästa städer

Jönköpings-Posten redovisar en rakning av städer enligt vilken Jököping, jämfört med förra året, klivit från plats 21 till plats åtta vilken man delar med Örebro. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, ansvarar tillsammans med bl.a. Özge Öner, IFN, för undersökningen.


2015-05-29 Statskoll.se

S letar vinnande jobbagenda på partikongress i Västerås

Statskoll.se skriver att om den stundande socialdemokratiska kongressen där jobbsdkapande frågor ska diskuteras. "Frågar vi oppositionens företrädare så blir svaret givetvis att S står tomhänt... Frågar vi en oberoende expert, till exempel Lars Calmfors [IFN och Stockholms universitet] blir det inte så värst mycket mer positivt omdöme än det som S-motståndarna för fram".


2015-05-28 Fokus

Bäst att bo 2015

Fokus Bäst att bo-rankning starten 2006 men hanhas sedan förra året av professor Charlotta Mellander vid Handelshögskolan i Jönköping och ett team forskare, bland andra Özge Öner, IFN. Stockholm är etta när Fokus rankar Sveriges 290 kommuner. Uppsala, Varberg och Kiruna är vinnarna i kategorierna stad, landsbygd och glesbygd.


2015-05-28 City Journal

Shantytown Sweden

Ett debattinlägg av Johan Wennström, IFN, publiceras i amerikanska City Journal. Wennström skriver att de tiggar som blivit ett vanligt inslag i den svenska gatubilden, även ensamkommande gatubarn. "Vänstern, som traditionellt har kämpat för välfärdsstaten och avskaffande av fattigdom, försvarar nu 'rätten' att tigga på gatorna. Degraderingen omtolkas som egenmakt och få en fot in i ett välmående samhälle." Wennström förklarar att den politiska eliten delar denna syn och därför "är ovilliga att utrymma kåkstäderna och avskräcka tiggeri".


2015-05-27 Sveriges Television

”Flyktingströmmen gör regeringens arbetslöshetsmål omöjligt att nå”

I ett inslag i SVT förklarar Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, att "med en generös flyktingpolitik så blir det helt enkelt svårare att uppnå en låg arbetslöshet på grund av att vi har så stora problem med integrationen. Detta är ett faktum oavsett vad man tycker om den nuvarande politiken."


2015-05-27 Varsity

Unless they elect Liz Kendall, Labour are doomed

Det är bara Kendall som framgångsrikt kan efterträda Ed Milliband som Labours ledare i Storbirttanien. En av de frågor där tidningen anser att Milliband misslyckats är hyresreglering. Regeringen priskontroller av alla sorter har konsekvent ... varit skadliga ...". Tidningen citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i en intervju med BBC där han förklarar att hyresreglering ''efter bombning, är det mest effektiva sättet att förstöra städer".


2015-05-27 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Regeringen saknar jobbstrategi

Arbetslöshet är inte en tävling mot andra. En procentsiffra vore ett bättre mål än EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, i en krönika på ledarsidan i DN. Calmfors skriver om regeringens olika förslag: "Sammantaget ökar förmodligen regeringens reformer arbetslösheten något."


2015-05-27 Dagens Industri

Större SD-stöd har samband med ökad flyktinginvandring

Om anledningen till Sverigedemokraternas ökade stöd i opinionen skriver Özge Öner och Johan Wennström, IFN, i ett debattinlägg. De visar att 1 procentenhets högre koncentration av nyanlända 2013 är förknippad med 1,5 procentenheter högre stöd för SD i valet året efter. Der avslutar med en uppmaning: "Förvisso finns fler än ett skäl till att den grupp som stöder SD växer. Men vår empiri tyder på att det faktiskt är SD:s huvudfråga, kritiken mot migrationspolitiken, som i första hand lockar väljare att stöda dem. Det borde stämma till eftertanke för de övriga partierna när de funderar över hur SD:s väljare kan lockas tillbaka."


2015-05-27 Allehanda.se

Är småbarnsföräldrarna välkomna i lokalpolitiken?

Allehanda skriver i en ledare om forskning av Johanna Rickne och Olle Folke. utredningsrapport som nationalekonomerna Olle Folke och Johanna Rickne. Ämnet är "jämställdhet och jämlikhet i lokalpolitiken": "Statistiken efter valet 2010 visade att kvinnor i snitt utgjorde 44 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige, men att bara 35 procent var nämndordförande och 28 procent är ordföranden i kommunstyrelsen."


2015-05-27 Dagens Opinion

Företagens manliga personal mer lika varandra

Enligt en ny rapport har männen på ett företag ofta ungefär samma utbildningsnivå, intelligens och social förmåga. Samtidigt har skillnaderna mellan de anställdas egenskaper ökat mellan företagen. Författare till rapporten är Christina Håkansson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos (affilierad till IFN).


2015-05-25 Expressen

Tipset till Johansson: Räkna inte de unga

I Dagens Industri föreslår Arbetsförmedlingens chef att för att lättare nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet kan man låta bli att räkna ungdomarna under 20 år. Expressen citerar Lars Calmfors (IFN och Stockholms universitet) i nyhetsartikeln: "Det är konstigt att ha ett mål som beror på hur det går för andra länder. Det är inte en tävling där det gäller att vara bäst som i European Song Contest. Vi vill ha ned arbetslösheten för att det är viktigt i sig."


Dagens Industri 2015-05-25

Professorn varnar för ”osmaklig” lösning

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger inga besked huruvida unga ska ingå i arbetslöshetsmålet (som Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg föreslagit). Utan dem försvinner nästan hela avståndet till de länder som leder ligan, skriver DI och intervjuar Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet. Han säger bland annat att ”det vore inte smakligt”.


2015-05-25 The Independant

John Nash: Mathematician who won a Nobel Prize – and inspired the Oscar-winning film 'A Beautiful Mind'

Brittiska The Independant skriver om nobelpristagaren John Nashs bortgång. Tidningen citerar bland andra Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som i en biografi över Nash sagt att Nobelkommittén "lyfte fram Nash i dagsljuset" och att man "på sätt och vis lät honom återuppstå".


2015-05-24 Blekinge Läns Tidning

Grinigt inför kongressen

I en ledare skriver BLT om socialdemokraterna kommande kongress. Tidningen hänisar till att man "ute i s-organisationen efterlyser initiativ som innebär att partiets huvudlöfte i valrörelse, den att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet om fyra-fem år, kan förverkligas". BLT konstaterar att "Löfven har inte ekonomerna på sin sida" och skriver om Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, som kallar regeringens analyser ett sammelsurium.


2015-05-24 Svenska Dagbladet

Kvinnor och män ser lika på könsroller

Martin Ljunge, IFN, skriver i en debattartikel på Brännpunkt i SvD att "män och kvinnor har liknande attityder kring könsroller både på arbetsmarknaden och i hemmet. Det finns inte någon bred motsättning. Vi skulle bara få marginellt mer jämställda attityder om alla män bytte kön. Större attitydskillnader finns baserat på utbildning, ålder och födelseland".


2015-05-24 Dagens Nyheter

Ministern: Mer måste göras för att nå jobbmålen

Inför socialdemokraternas kongress skriver Dagens Nyheter om regeringsens sysselsättningspolitik. Karl-Petter Thorwaldsson, LO, säger att det måste komma fler åtgärder för "att få ned arbetslösheten till Europas lägsta 2020". DN skriver: "På det området får han medhåll av finanspolitiska rådet och namnkunniga ekonomer som professor Lars Calmfors, affilierad till IFN.


2015-05-23 Expressen

Löfven låter som en klimatförnekare

I en ledare skriver Expressen om att Stefan Löfven lovat att "dramatiskt sänka arbetslösheten". Tidningen menar att "redan efter ett drygt halvår vid makten är det uppenbart att det bara var fromma förhoppningar": "I veckan konstaterade Finanspolitiska rådet att regeringen "får mycket svårt att nå målet". Och vid ett SNS-seminarium dömde professor Lars Calmfors [affilierad till IFN] ut jobbpolitiken som 'ett analytiskt sammelsurium'."


2015-05-21 Entré

Sidney Winter tog priset 2015

Tidskriften Entré skriver om och har intervjuat 2015 års mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor Sidney Winter. "Jag är imponerad över att det finns några i Sverige som har satt sig in i mitt arbete, och som visar sådan uppskattning för det" sa Sidney Winter när han tog priset den 20 maj 2015.


2015-05-21 Dagens Samhälle

Bättre vård är inte en valfrihetsfråga

Anna Häger Glenngård, Lunds universitet och affilierad till IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle: "Om vi vill säkra en jämlik vård och förbättra för grupper med stora vårdbehov kan vi inte stirra oss blinda på det fria vårdvalets vara eller icke vara." Hon förklarar med utgångspunkt i en ny SNS-rapport att landstingen och regionerna måste bli bättre på att möta varje enskild patient och styra, följa upp och utvärdera vården.


2015-05-21 Dalarnas Tidningar, med flera

Calmfors varnar för flera jobbsvek från S

I en ledare skriver tidningen om sysselsättningen och citerar Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN: "Att bekämpa arbetslöshet är ingen Eurovision Song Contest." Dalarnas Tidningar fortsätter: "Regeringens ensidiga fokus ... [är] att lyfta bort arbetslösa från den ordinarie arbetsmarknaden. Metoden användes under Göran Perssons regeringsår då antalet förtidspensionerade ökade med 147 personer om dagen. Risken finns att Stefan Löfven går i samma riktning om jobbmålet ser ut att misslyckas."


2015-05-19 Affärsvärlden

Regeringens förslag uppnår ej arbetslöshetsmålet - Calmfors

Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, deltog i SNS arbetsmarknadsdag. Affärsvärlden publicerar en artikel med hans kommentarer: "Målformuleringen som relativ är problematisk, konstaterar Calmfors, som hellre skulle se en tydlig procentsiffra. 'Sedan kan man säga att det också är ett problem att det tydligaste målet gäller arbetslösheten och inte sysselsättningen, det finns en risk att regeringen frestas att frisera siffrorna genom exempelvis förtidspensioneringar', fortsätter han."


2015-05-19 Arbetet

Calmfors sågar regeringens arbetsmarknadspolitik

Lars Calmfors (Stockholms universitet och affilierad till IFN) ser flera hinder med regeringens arbetsmarknadspolitik, skriver Arbetet i en nyhetsartikel. "Under studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, årliga arbetsmarknadsdag fick arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ta emot bred kritik från Lars Calmfors, professor vid Stockholms universite."


2015-05-19 Affärsvärlden

Europaräntor ned efter ECB-kommentar, lägre EUR/USD

I en artikel publicerad på Affärsvärldens webb kommenteras räntor och valutor. I detta sammahang citeras Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN: "Den svenska regeringens mål att öka sysselsättningen varaktigt och minska arbetslösheten till den lägsta nivån i EU år 2020 är ett otroligt ambitiöst mål med tanke på Tyskland som i dagsläget ligger omkring 3 procentenheter lägre."


2015-05-19 TT/Svenska Dagbladet, med flera

Inget ”fippel” för att nå vallöfte

I en artikel från TT som publiceras i bland annat SvD Näringsliv om regeringens vallöfte, att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Tidningen förklarar att löftet "får massiv kritik" och citerar Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN: "'Att bekämpa arbetslöshet är ingen Eurovision Song Contest', som tror att frestelsen kan bli stor att frisera siffror."


2015-05-19 Smålandsposten

Politikerna måste agera för att återupprätta läraryrket

"Politiken har misshandlat läraryrket i ett halvsekel. Nu kommer bristen som ett brev på posten" anser Smålandsposten i en ledare. Tidningen skriver om boken Lärare utan frihet av Johan Wennström, IFN, om "visar hur läraryrkets status undergrävts både från vänster och höger".


2015-05-18 TT/Östersunds-Posten m.fl.

Astra Zeneca bygger ut i Södertälje

TT skriver att Astra Zeneca "miljardsatsar i Södertälje, och mer kan komma om några år. Regeringen gnuggar händerna i förtjusning. Men ekonomiforskare frågar sig var de riktigt kvalificerade jobben hamnar". Lars Oxelheim, IFN, är en av de som intervjuas och som frågar sig "hur beständiga de här jobben är".


2015-05-16 Aktuellt i Politiken

Lööfs låtsaspolitik

Aktuellt i Politiken skriver i en ledare om den partiledardebatt som hölls i tv 2015-05-10. Tidningen förklarar att Annie Lööf sa att Centerpartiet inte vill sänka några ingångslöner. "Detta trots att 'sänkta ingångslöner' är partiets politik förslag enligt Centerns hemsida". Aktuellt i Politiken hänvisar till Lars Calmfors, affilierad till IFN som "kritiserade alliansen för att inte tala ur skägget när det gällde hur jobbskatteavdragen fungerade".


2015-05-15 Smålandsposten

Nyanserat om New Public Management

I en ledare skriver SmP att "Stefan Löfven har en poäng i sin kritik av den ekonomiska styrningen av den offentliga sektorn. Men hans eget parti la grunden för en stor del av problematiken som uppstod när näringslivets modeller infördes i välfärdssystemen". Tidningen hänvisar bland annat till boken Lärare utan frihet av Johan Wennström, IFN.


2015-05-14 The Tyee

Finnish Schools Earn an Enemy

Kanadensiska The Tyee skriver om det finländska skolsystemet med hänvisning till Pasi Sahlberg, en finsk pedagog, som "har predikat om sitt lands skolor i åratal" och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som utmanar konventionella uppfattningar om orsakerna till det finska utbildningssystemets framgångar.


2015-05-13 Dagens Industri

"Fördubbla försvarsanslaget"

Dagens Industri skriver om den krönika författad av Lars Calmfors, affilierad till IFN, som publicerades 2015-05-12 i Dagens Nyheter. DI citerar: ”Det finns en bred politisk enighet om hur hotbilden förändrats genom Rysslands upprustning och agerande i Ukraina. Därför är det ett politiskt misslyckande för det politiska systemet att inte kunna åstadkomma en större förstärkning av försvaret.”


2015-05-12 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Fördubbla försvarsanslaget

I en krönika i Dagens Nyheter skriver Lars Calmfors, som är affilierad till IFN, om att försvarsöverenskommelsens 10 miljarder kronor inte motsvarar hotbilden. "Tidigare misstag och det ändrade läget kräver satsningar som måste finansieras med högre skatter."


2015-05-11 Hufvudstadsbladet

Omöjligt att formellt bevisa vad som orsakat Finlands resultat

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en replik om den finska skolan – diskussionen inleddes av Heller Sahlgren med ett tidigare inlägg i samma tidning. "Det är omöjligt att formellt bevisa vad som orsakat Finlands resultat. Däremot kan man som i min bok , motbevisa populära förklaringar och ge mer plausibla förslag. Och betydelsen av den traditionella pedagogikens kvarvarande under snabba samhällsförändringar bör inte underskattas. För resultaten påverkas nog mer av vad som sker i klassrummet än av idéer som figurerar inom utbildningsetablissemanget."


2015-05-10 Svenska Dagbladet

Elevinflytande tolkas fel i skoldebatten

I en debattartikel i SvD skriver Véronique Lönnerblad och Lisa Ericson, Unicef Sverige, om elevinflytande. De menar att "det vore olyckligt om det sker en sammanblandning av barnets rätt att bli hörd genom elevinflytande, och en idé om att lärare och andra vuxna ska lämna över ansvaret för undervisningen ... till eleverna". I detta sammanhang hänvisar skribenterna till en IFN-studie om "förlorad lärarauktoritet".


2015-05-08 Allehanda.se

Solidariska skattelättnader

Allehanda skriver i en ledare att "när LO i veckan arrangerar seminariet Löntagarna äger allt mindre – dags igen för löntagarfonder? gör man det eftersom arbetarrörelsen fortfarande tror på kollektivt ägande". Skribenten hänvisar till ett inlägg av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN, i Dagens Samhälle. Artikeln om "vikten av skattelättnader påminner om varför socialister inte bör ha ensamrätt på rättvisefrågan. Som de båda nationalekonomerna konstaterar finns det en fara med att låta den offentliga sektorn växa sig för alltför stor."


2015-05-08 Dagens Industri

Brittisk professor sågar BNP-siffran

Professor Diane Coyle, som besökt Sverige på inbjudan av IFN, varnar för att vi tittar på fel siffror, skriver DI i en nyhetsartikel. Tidningen fortsätter: "Det handlar om att mätmetoderna för BNP behöver uppdateras för att ta hänsyn till att ekonomin ändras, till exempel med en växande andel tjänster. Men det klassiska BNP-måttet behöver också kompletteras, enligt Diane Coyle."


2015-05-07 Svenska Dagbladet

BNP otillräckligt mått på länders hälsa

Diane Coyle, professor på University of Manchester, har gästat IFN och bland annat varit huvudtalare på ett publikt seminarium. Under tiden på IFN skrev hon också en op-ed till SvD:s ledarsida. Där förklarar hon att BNP "fungerar bra för att ge en känsla för utvecklingstakt och konjunktursvängningar. Men BNP-måttet är otillräckligt. Det krävs en diskussion om hur ekonomisk utveckling bör definieras och mätas. Och svaret kommer inte att vara en enda procentsiffra utan sannolikt en palett av indikatorer som betyder mycket för livskvalitet och välfärd."


2015-05-05 Quadrant Magazine

The Undone Tasks of Deregulation

Quadrant online skriver om regleringsbördan för främst företag. Skribenten menar att en allt för tung regelbörda "kan få allvarliga makroekonomiska konsekvenser" och hänvisar till en studie av Christian Bjørnskov, affilierad IFN. "Som Bjørnskov kommer fram till kan mer ekonomisk frihet förhindra ekonomisk kriser. Men graden av frihet är en mycket viktig faktor ..."


2015-05-04 Upsala Nya Tidning

Befälsutbildning bra för karriär

Högre befälsutbildning under militärtjänstgöringen ökar chanserna att senare i livet göra en civil chefskarriär, skriver UNT med anledning av en studie av Erik Grönqvist och Erik Lindqvist, affilierad IFN. "Våra resultat talar för att den typ av ledarskapsförmåga som efterfrågas hos chefer på den svenska arbetsmarknaden är något som kan tränas upp genom utbildning och erfarenhet" förklarar Grönqvist.


2015-05-04 Dagens Nyheter

”Kritikerna missförstår argumentet”

I en slutreplik på DN Debatt skriver Gabriel Heller Sahlgren att Finlands utbildningssystem är berömt på grund av höga prestationer i internationella prov. Att forskningen finner att progressiva metoder har negativa effekter i bland annat sådana prov är därför viktigt".


2015-05-03 The Local.dk

Is the reign of the Danish male executive over?

De danska styrelserummen blir steg för steg mindre av en old boys’ club när fler kvinnor och utlänningar åtar sig styrelseuppdrag i landets största företag. Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, citeras från en artikel i Politiken: Oxelheim menar att de nordiska länderna historiskt sett har tänkt nationalistiskt. Han förklarade att fördelarna är många om danska företag blir mer internationella.


2015-05-02 Politiken

Udlandet erobrer topbestyrelser

Knappt hälften av alla styrelseuppdrag i de största danska företagen innehas av utlänningar. Detta förklarar Politiken i en artikel där bland andra Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas. Han säger bland annat att "logiken är klar: ett litet land med ett litet språk, vinna mycket på att ta in  utländska styrelseledamöter".
 


2015-05-01 The Herald Scotland

Andrew Denholm: What should we read into falling literacy standards in Scottish schools?

Fallande resultat i skottska skolor och en ny nationell läroplan tas upp i en artikel där en studie av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, finns med. Sahlgren förklarar att Finlands tidigare framgångar i första hand "bygger på tidigare mer standardiserade, traditionella metoden. Nyligen genomförda reformer har underminera tidigare framgång".


2015-05-01 Svenska Dagbladet

Hur många hullingar lämnade Alliansen?

I en krönika i SvD skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, att många av alliansregeringens förändringar onekligen lär bli svåra att reversera, exempelvis Rutavdraget. "I tyngre ekonomiska frågor är det dock tveksamt hur väl alliansen lyckades." Han pekar på skattepolitiken och arbetsmarknaden.


2015-04-30 Affärsvärlden

Budfest med dålig eftersmak

Utköp från börsen är sällan en god affär, skriver Affärsvärlden. Tidningen menar att utvecklingen följer ett mönster: "Först flyttar huvudkontoret utomlands och de mest eftertraktade anställda flyttar med. Sedan flyttar forskning och utveckling och till sist försvinner produktionen. Inte sällan tas besluten av chefer med grumliga motiv." Jocim Tåg IFN, kommenterar: "Man ska inte underskatta den personliga drivkraften".


2015-04-30 Quarterly Journal of Austrian Economics

Review of Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State

Boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State av Andreas Bergh, IFN, recenseras i  Quarterly Journal of Austrian Economics. Recensenten skriver bland annat att "Bergh effektivt skingrar myter om den svenska välfärdsstaten". Han menar att boken är en utmärkt bidrag till "vår förståelse av välfärdsstaten.".


2015-04-30 Reason.com

Globalization Is Good for You!

Reason är en amerikansk tidskrift som utkommer en gång per månad. I en artikel om globalisering – där en rad vetenskapliga studier redovisas – tar skribenten upp en studie av Andreas Bergh och Therese Nilsson. "... found that economic globalization significantly boosts life expectancy, especially in developing countries".


2015-04-30 Dagens Samhälle

Sänkt skattetryck förklarar Sveriges positiva utveckling

I en essä under vinjetten Perspektiv förklarar Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN, att "analysen av Sveriges framgångsfaktorer leder osökt in på Sveriges framtida utveckling. Här finns en rad orosmoln att beakta. Den del av tjänstesektorn som måste utföras på plats och där marginalerna är mindre hämmas mer av höga skatter och höga arbetskraftskostnader. Dessa problem syns tydligt i den svenska arbetslöshetens struktur, med betydande sysselsättningsproblem för ungdomar, utlandsfödda och personer med smärre hälsoproblem eller arbetsskador."

Författarna avslutar med en kommentar om Decemberöverenskommelsen: "Flera av de reformer som bidragit till att främja Sveriges ekonomiska utveckling – såsom skattereformen, pensionsreformen och budgetlagen – tillkom efter grundligt utredande och mödosamma förhandlingar över blockgränsen. Nuvarande riksdagsöverenskommelse innebär i kontrast till detta att det ena blocket låter det andra hållas. Det bådar inte gott för framtiden."


2015-04-29 Breitbart.com

Who Needs Bombs to Destroy a City When You Have Labour’s Rent Control

"According to Swedish economist Assar Lindbeck [IFN], 'next to bombing, rent control is the most effective way to destroy a city.' He might have been talking about London in 2015" skriver Breitbart London. Skribenten hänvisar till att Labourledaren Ed Miliband föreslagit hyresreglering men att detta bara handlar om röstfiske.


2015-04-28 Affärsvärlden

Att förvärva och fördärva

Bäst går det när riskkapitalister köper ut bolag från börsen. Om konkurrenten står bakom budet är det däremot dåliga nyheter, skriver Affärsvärlden. Tidningen har bland andra intervjuat Joacim Tåg, IFN.


2015-04-28 Dagens Nyheter

Kunskap i en ond spiral

I sin huvudledare skriver Dagens Nyheter att "regeringens satsningar på högskolan är fel recept för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vad som behövs är undervisning i världsklass, inte fler utbildningsplatser". Skribenten hänvisar till boken Universitetsreform! med bland andra Magnus Henrekson, IFN, som medförfattare.


2015-04-27 Svenska Dagbladet

Studieavgifter öppnar för klassresor

Öppna upp för studieavgifter vid universitetsstudier skriver Benjamin Dousa och Axel Strandborg på SvD Brännpunkt. Argument som förs fram mot avgifter har varit bl.a. risk för snedrekrytering. "Forskaren Andreas Bergh [IFN] har pekat på att varken länder med höga avgifter som Japan och USA eller med lägre avgifter som Australien, Nya Zeeland och Kanada har märkbart annorlunda rekryteringsbredd än länder helt utan avgifter som Finland, Belgien och Sverige."


2015-04-27 Bohuslänningen, m.fl.

Vi litar på folk som säljer

I en ledare skriver Bohuslänningen om att "tillitsekonomin är en växande del av kapitalismen". Skribenten Lars kriss (Liberala Nyhetsbyrån) hänvisar till forskning av Niclas Berggren och Henrik Jordahls (IFN)som visar "... att tillit framförallt ger lägre transaktionskostnader". "Berggren och Jordahl konstaterar att tilliten är starkast i homogena miljöer med hög utbildningsnivå."


2015-04-27 The Guardian

Britain should be wary of borrowing education ideas from abroad

Pasi Sahlberg, finsklärare, skoldebattör och gästprofessor på Harvard, skriver om Gabriel Heller Sahlgrens bok om finska skolan:"Brittiska beslutsfattare bör vara försiktig när de lånar utbildningsidéer från andra länder, oavsett om de är Singapore, Kanada eller Finland. Vad som gjort att ett utbildningssystem fungerar bra i ett land fungerar inte nödvändigtvis i ett annat."


2015-04-27 Hufvudstadsbladet, Finland

Utbildningssystemet är på väg nedåt

I ett debattinlägg i Hufvudstadsbladet, Finland, skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att trots att de finlandssvenska eleverna har högre socioekonomisk status har de historiskt sett presterat sämre än de finska. Han menar att det bland annat kan bero på den lägre status som lärarna haft i Svenskfinland samt att finlandssvenskarnas mer skandinaviska skolmiljö också kan vara en anledning till lägre resultat.


2015-04-26 The Mail on Sunday, m.fl.

Labour promises stamp duty reprieve for first-time buyers on homes worth up to £300,000

Ed Miliband, brittiska Labour Party, förklarade i helgen att en Labourregering vill att förstagångsköpare får en skattereduktion på fastigheter värda upp till upp till £ 300,000. Från konservativa Tory svarade Eric Pickels med att twittra ett citat av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Rent control appears to be the most efficient technique presently known to destroy a city except for bombing." Citatet har återgivits i ett stort antal tidningar.


2015-04-24 Dagens Nyheter

”För snabba slutsatser om finska skolan”

Gabriel Heller Sahlgrens rapport om den finska skolan ger viktiga bidrag. Men han drar allt för snabba slutsatser av sina observationer, skriver fyra finska skolforskare på DN Debatt som svar på ett inlägg av Heller Sahlgren, affilierad IFN, 2015-04-21.


2015-04-24 Dagens Arena

Satsningen på a-kassan urholkas år för år

Regeringens satsning på a-kassan urholkas successivt. Vid mandatperiodens slut har andelen som får ut åttio procent av lönen minskat med en tredjedel. ”Årliga höjningar krävs för att hindra fortsatt urholkning”, säger Lars Calmfors till Dagens Arena. Calmfors är affilierad till IFN.


2015-04-22 Radio X3M, svenska Yle

Myteriet

I samhällsmagasinet Myteriet i finska radion diskuetras Gabriel Heller Sahlgrens bok Real Finnish Lessons – The true story of an education superpower.


2015-04-22 Yle Nyheter

Finländsk pedagog: Vi litar på vår skola

Den svenska doktoranden Gabriel Heller Sahlgrens debattartikel i Dagens Nyheter om att Finland verkligen inte är något föredöme i skolfrågor väcker debatt" skriver Yle Nyheter som intervjuar Fritjof Sahlström, docent i pedagogik vid Helsingfors universitet, om Heller Sahlgrens (IFN) forskningsrapport.


2015-04-22 Svenska Dagbladet

Platt skola blir pannkaka

"Minnet är kort och blicken likaså. Ungefär så kan man sammanfatta skoldebatten. Sjunkande resultat är alltid den senaste reformens fel ..." skriver SvD på ledarsidan. Hon hänvisar till en rapport av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, och DN Debatt om rapporten.


2015-04-22 Dagens Samhälle

”Fel analys bakom högre arbetsgivaravgifter”

Entreprenören Dan Olofsson skriver om problemet för unga att komma in på arbetsmarknaden: "När regeringen nu vill dubblera dessa [för unga] arbetsgivaravgifter bygger det enligt min uppfattning på en felaktig analys som inte ser till helheten". Olofsson hänvisar till forskning av Johan Egebark (affilierad till IFN) och Niklas Kaunitz som han menar feltolkats.


2015-04-22 Arvika Nyheter

Utbildning utan kvalitet

Arvika Nyheter sklriver om utbildning: "Därför är det ingen dum idé att, som bland andra forskaren Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning har föreslagit, införa en studieavgift för svenska studenter."


2015-04-21 HelaGotland

Utbildning utan kvalitet

"182 500 kronor. Det är vad amerikanska Connie Dickinson fick betala för två års bortkastade studier vid Mälardalens högskola" skriver HelaGotland i en ledare. "Trots att utbildningen var undermålig har den statliga högskolan inte betalat tillbaka studieavgiften." Skribenten konstaterar: "Därför är det ingen dum idé att, som bland andra forskaren Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning har föreslagit, införa en studieavgift för svenska studenter."


2015-04-21 Dagens Nyheter

Erik Helmerson: Lillebror – bli aldrig som jag

Erik Helmerson på DN:s ledarredaktion kommenterar en DN-debattartikel av Gabriel Heller Sahlgren. Helmerson ger Finland råd:

  • Se till att ”katederundervisning” inte blir ett skällsord.
  • Lärarnas arbete är att utrusta studenterna med så mycket kunskap och så goda förutsättningar att de kan bilda sina egna, oberoende uppfattningar.
  • Intala er aldrig att ordning och studiero skulle vara ett uttryck för förlegade, auktoritära hierarkier.
  • Bygg inte om alltihop precis hela tiden.

2015-04-21 Norra Skåne m.fl.

Finns det finska skolundret verkligen?

I en ledare publicerad i bland annat Norra Skåne kommenteras en debattartikel av Gabriel Heller Sahlgren in DN om skolan i Finland. Skribenten är pessimistrisk och avslutar: "Curlingföräldern och dess avkomma med höga krav är här för att stanna. Stämmer teorin är det förmodligen så att den finska skolan lär få svenska resultat."


2015-04-21 Allehanda

Din utbildning är värdelös

I en ledare förklarar Allehanda.se "den högre utbildningen i Sverige har allvarliga problem". Tidningen hänvisar till boken Universitetsreform! och Magnus Henrekson, IFN, som påpekat att "väldigt få studenter som lägger ned de timmar som krävs för att studierna faktiskt ska motsvara heltidsstudier".


2015-04-21 Seeking Alpha

The Fed Will Not Raise Interest Rates In 2015

I en artikel om huruvida amerikanska Fed kommer att höja räntan skriver Nicholas P. Cheer att för att så ska ske i dagens ekonomiska klimat "måste man ignorera en enora mängd ekonomiska data". I uppräkningen som följer nämns forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson och deras studie Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence.


2015-04-21 YLE Nyheter

Svensk forskare: Den gamla skolan gav bättre resultat

Finsk radio och tv, YLE, skriver med anledning av en artikel i DN av forskaren Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. "Orsakerna till de skolframgångar som Finland har visat upp kan främst sökas i historien. Lärarna högaktas inte lika mycket längre och resultaten sjunker därefter, skriver en svensk forskare idag."


2015-04-21 Dagens Nyheter

”Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas”

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver på DN Debatt om hur omvärlden missbedömt orsakerna till förändringar inom finländsk utbildningspolitik. "Den finländska skolans framgång är inte frukten av politiska ­reformer. I stället är det specifika, sociokulturella skäl och snabb ­samhällsutveckling ­under efterkrigstiden som förklarar de goda resultaten. Sentida skolpolitik har tvärtom lett till försämringar."


2015-04-21 Länstidningen Östersund

Ska vaccinvägrarna få behålla barnbidraget?

"Anti-vaccinationsrörelsen hämtar näring i konspirationsteorier, myter och religiös tro" skriver Länstidningen Östersund i en ledare. Tidningen hänvisar till forskning av Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN. "Nationalekonomen Johanna Möllerström ifrågasätter om vaccinationer bör vara frivilliga. Hon jämför med fabriksägaren som struntar i att skorstenarna spyr ut rök eftersom sotet hamnar hos någon annan."


2015-04-21 Brisbane Business News

The other missing 96% of the ASX

Brisbane Business News skriver om en kompetensflykt som påverkar Australiens ekonomin. Tidningen förklarar att småföretag är långt ifrån det samma som växande startups. "Länder med högre grad av egenföretagare, som Australien, tenderar att ha relativt få entreprenörer med stortstor genomslag enligt en studie från Institutet för Näringslivsforskning".
 


2015-04-20 Social Justice Solutions

Poverty Rates Are Lower Than Ever — Why Is Income Inequality on the Rise?

 

Man skulle kunna tro att recessionen 2008 och den senaste tidens höjningar i livsmedelspriserna skulle innebär fler fattiga människor runt om i världen. Men enligt Världsbanken är detta inte fallet, skriver Social Justice Solutions. Skribenten hänvisar till Andreas Bergh, IFN.


2015-04-18 Ekonomiekot lördag

Börsbolagens vinster i fokus

Ekonomiekot lördag diskuterar börsbolagens vinster. Hur pass uthålliga är vinstnivåerna, och hur väl framgår effekten av exempelvis valutakursförändringar. Gäster är Lars Oxelheim, professor på IFN och Lunds universitet, samt Peter Malmqvist, fristående finansanalytiker.

2015-04-17 Arbetet

Välkommen granskning

Nu presenterar arbetsgivarna något helt nytt och oprövat: Ett fristående arbetsmarknadspolitiskt råd inrättas av Svenskt Näringsliv, konstaterar Tommy Öberg i Arbetet. Öberg fortsätter: "Det är minst sagt välkommet. En grupp med välrenommerade forskare och garanterad självständighet bidrar till en nödvändig diskussion om vad som påverkar vad och hur mycket. Parternas egna bidrag räcker inte."


2015-04-15 BBC News

Finns aren't what they used to be

Finland har varit affischnamn för utbildningsreformer och utländska delegationer har vallfärdat dit för att lära av detta exempel, skriver BBC News med referens till rapporten Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. Heller Sahlgren förklarar enligt BBC, "att det är en missuppfattning att Finlands framgång är resultatet av en liberal kultur utan rankning och en formell läroplan samt mycket autonomi till lärarna."


2015-04-15 The Times

Finland’s old-school culture is in decline

Gabriel Heller Sahlgren skriver i en op-ed i Times om den rapport, som han författat om utvecklingen i det finska utbildningssystemet: Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower. Han förklarar att den lärdom vi kan dra av utvecklingen i Finland är att det är riskabelt att avskaffa skolans auktoritet och än mer att införa elevledd undervisning.
 


2015-04-15 Privata Affärer

Forskare: Låt någon annan sköta dina affärer

Tror du att du själv vet bäst vad som får dina pengar att växa, frågar Privata Affärer och svarar: "Då kan det vara läge att tänka om." Tidningen har intervjuat  Erik Wengström, Lundsuniversitet som forskar tillsammans med bl.a. Ola Andersson, IFN. De har utfört experiment som visar att "de som kunde förlora sina egna pengar visade en större motvilja att ta risk än gruppen som tog beslut åt andra. Den senare gruppen fick i genomsnitt högre avkastning".


2015-04-15 Re:locate

Finland knocked off top spot in international education league table

Nyhetsbrevet Re:locate skriver om en rapport författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att den "challenged conventional wisdom that Finland’s education system sits comfortably at the top of the international education league tables". Skribenter avslutar: "Finland famously opted for ‘pupil-led’ methods of learning and, the report claims, these methods could even be 'harmful for cognitive achievement.'”


2015-04-15 Dagens Næringsliv

Gigantisk eksperiment

Norska Dagens Næringsliv citerar en intervju med Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, som publicerats i Dagens Industri. Dn skriver att "Oxelheim mener at børsoppganger som øker farten ved negative nyheter taler for at det er investorenes forventninger om enda mer stimulanser som driver børsen."


2015-04-15 SVT Forum

Dags för debatt om vårbudgeten

Magnus Henrekson, IFN, kommenterar regeringens vårbudget i SVT Forum.


2014-04-14 Daily Mail

Proof that 'pupil-led' trendy teaching lowers standards

Daily Mail writes about a new report by Gabriel Heller Sahlgren, affiliated to IFN: Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower. "Britain should be wary of adopting trendy pupil-led teaching techniques from Scandinavia because they may be making standards worse, a new report claims."


2015-04-14 Dagens Industri

Professorn varnar för global smäll

Efter den senaste finanskrisen har den globaliserade världsekonomin upprätthållits via ett "gigantiskt" penningpolitiskt stimulans-"experiment", skriver DI som intervjuar Lars Oxelheim, IFN. De penningpolitiska stimulanserna har därtill förstört marknadsprissättningen på flera finansiella marknader, säger Oxelheim.


2015-04-14 Aftonbladet tv

Så vinner du budgivningen. Forskaren Ola Andersson tipsar

Ola Andersson, IFN, intervjuades om budgivning vid bostadsköp i Aftonbladet tv:s morgonprogram. Han förklarade bland annat att köparen bör noga planera hela processen innan budgivningen kommer igång, så att man inte rycks med och låter känslor ta överhand.


2015-04-14 Smålandsposten

Invandring ger intäkter - men också kostnader

I en ledare skriver Smålandsposten att "Arbetsförmedlingens rapport om behovet av ökad invandring håller inte". Smp förklarar att "nationalekonomer diskuterar hur det kommer sig att deras skrå inte längre är tongivande i samhällsdebatten". Lars Calmfors, affilierad IFN, har beskrivit detta som "en överdriven snävhet inom nationalekonomin". Smp knyter an detta resonemang till  Arbetsförmedlingens rapport som är "snäv och väjer för helheten".


2015-04-13 Sveriges Radio, Studio ett

Regeringens satsning på export och innovationer

Magnus Henrekson, IFN, intervjuades i Studio ett om det näringslivspaket som regeringen presenterar i vårbudgeten. Regeringen vill satsa 226 miljoner kronor på export och innovation. "Export handlar om en spontan ordning, något som växer fram över tiden. Det fungerar absolut inte att säga att vi ska bli bra på något och satsa pengar på detta område." Henrekson förklarade att han därför är tveksam till svensk satsning på life science.


2014-04-13 Svenska Dagbladet

”Stöd till storbolagen skapar inte fler jobb”

Antalet anställda i svenska stora internationella börsbolag har minskat drastiskt. Experter som DI talat med sågar regeringen Löfvens satsning på storbolagen för att minska arbetslösheten, skriver SvD. Magnus Henrekson, IFN, citeras. Han förklarar att "det behövs ett klimat för att låta företag växa upp runt storföretagen".


2015-04-13 Dagens Industri

Jobbpolitik får svidande kritik

Nästan vart tredje jobb i Sverige har försvunnit i det som var landets största börsbolag vid sekelskriftet, skriver DI. "Stefan Löfven vill med sin industrikansler främja storbolagen. Även om de är viktiga skapas inte jo0bben där. Regeringen måste inse att tillväxten sker bland de avknoppade bolagen och de nya företagen" förklarar Magnus Henrekson, IFN.


2015-04-13 Dagens Opinion

Svenskt Näringsliv inrättar "oberoende" råd för arbetsmarknadspolitik

Dagens Opinion skriver att "arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv tillsätter ett arbetsmarknadsekonomiskt råd med professor Lars Calmfors som ordförande. Man meddelar samtidigt att "övriga ledamöter i rådet är Ann-Sofie Kolm, professor vid Stockholms universitet, Tuomas Pekkarinen, forskare vid VATT i Helsingfors och Per Skedinger, forskare vid IFN."


2014-04-13 Affärsvärlden

Svenskt Näringsliv inrättar ett arbetsmarknadsekonomiskt råd

Svenskt Näringsliv inrättar ett arbetsmarknadsekonomiskt råd som ska analysera hur arbetsmarknadspolitik, lönebildning och arbetsrätt påverkar
arbetsmarknadens funktionssätt. "Rådet ska verka helt självständigt" förklaras det i ett pressmeddelande. Råder leds av Lars Calmfors, affilierad till IFN. Per Skedinger, IFN, är en av tre ytterligare ledamöter.


2015-04-12 Aftonkuriren

Lars Calmfors leder oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd

Svenskt Näringsliv tar initiativ till ett oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd. Rådet kommer ledas av professor Lars Calmfors, skriver Aftonkuriren. "Vi är fullt medvetna om att rådet kan komma till slutsatser som ifrågasätter Svenskt Näringslivs ståndpunkter. Men detta är också meningen eftersom diskussionen om hur arbetsmarknaden kan fungera bättre har allt att vinna på att alla ståndpunkter prövas förutsättningslöst" säger Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv.


2015-04-11 Svenska Dagbladet

Skolresan

Svenska Dagbladet har rest till Helsingfors, London och Berlin för att lära och skriva om skolpolitik. Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, har forskat om finsk skola och är en av de som intervjuas. Om den svenska skolan förklarar han att lärarledda undervisningen minskat kraftigt samtidigt som elevinflytandet ökat.
Så det ligger något i förre utbildningsminister Jan Björklunds upprepade prat om katederundervisning, undrar SvD.
"Jo, men de har ju inte gjort något för att ändra det. Fokus på elevinflytande och individuellt arbete finns exempelvis kvar i nya läroplanen. Jag tror inte att man vill ta tag i den stora problematiken" svarar Gabriel Heller Sahlgren.


2015-04-09 Svenska Dagbladet

Är universiteten nästa krisområde?

I början av mars presenterade IFN tillsammans med DNV boken Universitetsreform!. Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna, liksom Inger Enkvist. Hon har boken som utgångpunkt i en op-ed i SvD. En av slutsatserna är: "Staten kunde förbättra kvaliteten i högre utbildning genom en lagändring så att de som bäst förstår verksamheten, det vill säga lärare och forskare, får majoritet i styrelserna."


2015-04-07 Expressen

Skapar svensk skola fler fall av adhd?

"Förväxlas barns omognad med adhd?" och "Är svensk skola en bov i dramat?" undrar Expressen i en ledare. Tidningen refererar till forskning av Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. Han förklarar att "sannolikheten ökar att få en adhd-diagnos i amerikanska delstater där skolorna förväntas höja alla elevers resultat till en lägsta nivå". Det är precis det system vi har i Sverige, kommenterar Expressen.


2015-04-06 Expressen

Skolpojkar duger inte som de är

"Behöver vi en maskulinistisk skolpolitik? Inte långt därifrån. Klyftan mellan flickors och pojkars skolresultat är alarmerande i ordets rätta bemärkelse" konstaterar Expressen i en ledare. Tidningen citerar Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och håller med om att dagens svenska modell "särskilt missgynnat pojkarna". Expressen hänvisar till en intervju med Magnus Henrekson, IFN. Han förklarar att  "Jag hade aldrig kunnat göra min klassresa i dagens skola. Aldrig".


2015-04-06 Norra Västerbotten

Flyktingarna bör komma till Skellefteå

"Det är Skellefteå och Umeå, inte glesbygdskommunerna i inlandet, som borde välkomna fler flyktingar" skriver Norra Västerbotten i en ledare. Tidningen refererar till en debattartikel i Dagens Industri, författad av Johan Wennström och Özge Öner, IFN. De förklarar att "integrationen bäst förutsättningar att lyckas i kommuner där arbetsmarknaden är stark".


2015-03-31 Besöksliv

”Kan ge näringen mer resurser”

Besöksliv (nyhetssajt för besöksnäringen) skriver om en konferens som anordnats av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. In en artikel nämns Özge Öner, IFN, som forskar om besöksnäringen.


2015-03-30 Europaportalen.se

SCB: Svenska EU-valet blev mer ojämlikt

Europaportalen skriver att deltagandet i EU-valet 2014 ökade mer bland välutbildade än lågutbildade. Richard Öhrvall, IFN, kommenterar: "I nästan alla grupper finns det personer som inte röstar. Men det är i högre grad personer med låg utbildning, resurssvagare, utrikes födda än vad är i den röstberättigande befolkningen".


2015-03-30 Dagens Samhälle

Snäva inte in välfärdsutredningen

Henrik Jordahl, IFN, skriver i en debattartikel om Ilmar Reepalus utredning om välfärdstjänster att "en uppgörelse om detta måste bygga på ett fullständigt och kvalificerat beslutsunderlag. Men istället sker nu en insnävning av utredningsdirektiven för att parera vad de anlitade experterna kommer fram till."


2015-03-30 Svenska Dagbladet

En idé för att hjälpa tiggare

De flesta anser att tiggeri ska vara tillåtet, skriver Andreas Bergh i en kolumn i SvD. "Men är det en dygd att ge, och ska man i så fall ge så mycket som möjligt" undrar Bergh och skriver att "det effektivaste sättet att hjälpa tiggare på torde således vara att erbjuda ett jobb med betalning snarare än att ge bort kontanter".  Han efterlyser en app för ändamålet.


2015-03-26 Lokaltidningen - Alvesta

Friskolor mer generösa i betygsättningen

Oskar Tinggren skriver i en krönika om betyg och hänvisar till vad Jonas Sundqvist vid enheten för resultatutvärdering på Skolverket sagt. Sundqvist i sin tur förklarar att "det finns ett forskarteam vid Stockholms universitet, lett av Jonas Vlachos [affilierad IFN] som har tittat på rättningen av de nationella proven. De konstaterade att fristående skolor är mer generösa i sin rättning".


2015-03-25 Studio Axess tv

Magnus Henrekson: Så kan den högre utbildningen räddas

Magnus Henrekson intervjuas av PJ Anders Linder i Studio Axess. Ämnet är boken Universitetsreform! i vilken Henrekson är medförfattare. Samtalet handlar om hur man kan komma till rätta med problemen i högskolan och att lärare behöver få större självständighet. Studenterna behöver lägga fler arbetstimmar per vecka på sina studier. Betyg ska sättas av externa och oberoende bedömare.


2015-03-25 Svenska Dagbladet

Nationalekonomer duckar i debatten

Den nuvarande generationen akademiska nationalekonomer deltar inte i samhällsdebatten, skriver professor emeritus Mats Lundahl, i en debattartikel. Lundahl är en av medförfattarna till den bok om IFN/IUI:s historia som publicerades förra året. Han nämner bland andra Magnus Henrekson och Assar Lindbeck, IFN, som undantag. Han avslutar: "Det är svårt att motivera en nationalekonomisk profession som inte vill befatta sig med det som de flesta uppfattar som väsentliga ekonomiska problem ... Universitetens ”tredje uppgift” måste tas på allvar."


2015-03-25 Norra Västerbotten

Tillväxten fixar pensionerna

I ett debattinlägg skriver Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, om pensionssystemet. Han menar att systemet är  relativt välutformat: "Pensionsmyndigheten menar att det faktum att samhället kommer att vara rikare i framtiden – och att även pensionärerna kommer att gynnas av detta – är för svårt för svenskarna att förstå." Lundberg fortsätter: "Men antagandet om nolltillväxt gör att den som tar prognoserna bokstavligt får en felaktig bild av sin framtida pension vilket nationalekonomen Andreas Bergh [IFN] påpekat i flera år."


2015-03 22 Uppsala Nya-Tidning

"Professionen" är viktigast

I sin söndagskrönika skriver Håkan Holmberg, politisk chefredaktör UNT, om högra utbildning. I detta sammahang citerar han boken Universitetsreform! med bland annat Magnus Henrekson, IFN, som författare. Holmberg håller med om stora delar av förslagen i boken, bland annat ett enhetligt betygsystem. Men framför allt, skriver han, handlar det om kvalitetskontroll och att högre utbildning verkligen är "högre". Han menar att för det senare krävs forskninganknytning i utbildningen.


2015-03-23 Universitetsläraren

De vill rädda högre utbildning med genomgripande reform

Universitetsläraren skriver om boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen i vilken Magnus Henrekson, IFN, är en av medförfattarna. Tidningen, som är medlemsskrift för Sveriges Universitetslärares förbund skriver om reaktionerna på boken: "Reaktionerna på reformförslaget, både positiva och negativa, bekräftar hur som helst ett aldrig sinande engagemang för att diskutera den ofta (konflikt)laddade frågan om kvalitet i högre utbildning."


2015-03-19 Dagens Industri (Agenda-Energi)

Fler kritiserar energiforskningen

Efter en första artikel om ilska mot Energimyndighetens forskninganslag och svar från myndigheten så publiceras en artikel med bland annat hänvisning till forskning på IFN – som i artikeln  av en amerikansk forskare beskrivs som ”en av de ledande forskargrupperna inom sitt fält i Europa och världen”. ”Trenden är att allt mindre utrymme ges åt högt kvalificerad vetenskaplig forskning tillämpad på vitala samhällsområden, som energi, infrastruktur och bostadsmarknaden”, säger nationalekonomen Runar Brännlund, CERE. Trots att Energimyndigheten sagt ja till två av CERE:s projekt är hans bild att myndigheten tappat sitt fokus på energiekonomisk forskning.


2015-03-17 Dagens Industri (Agenda-Energi)

Ilska mot myndighetens forskningsanslag

Agenda-Energi (prenumerationsdel av di.se som vänder sig till och skriver om energibranschen) publicerar en intervju med Kjell Jansson, fd vd Svensk Energi där han kritiserar hur Energimyndigheten fördelar forskningsmedel. Dagens Industri skriver: "Han nämner att Sverige har ett tiotal forskare i världsklass inom områdena energiekonomi och miljöekonomi. Många finns i kluster kring Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Centre for Environmental and Resource Economics (CERE), ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet."


2015-03-17 Fokus

Pengabusarna

På ett SNS-seminarium diskuterades "... vem som har ansvar för att hindra att den [lånegrytan] kokar över" skriver Fokus och citerar en av talarna: "Det är exempelvis inte uppenbart att den nyligen beslutade arbetsfördelningen mellan Riksbank och Finansinspektion /…/ kommer att fungera." Skribenten avslutar: "Författare var nestorn bland ekonomifarbröder: Assar Lindbeck [IFN] och Stockholms universitet. En av de vithåriga män som brukar få rätt."


2015-03-16 Östersunds-Posten

Svenska högskolan en björntjänst

"Det är helt rätt väg att gå" skriver Östersunds-Posten i en ledare om boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen, med bl.a. Magnus Henrekson, IFN, som författare. ÖP skriver: "Med tydligare målsättningar, krav och uppföljning på vad man faktiskt lär sig utrustar man inte bara studenter med en stämpel på ett papper som har allt mindre värde, utan också med gedigna kunskaper och kompetenser."


2015-03-16 Allehanda.se

Skolkrisen har spridit sig

I en ledare skriver Allehanda att "skolans kris har slutligen drabbat högskolan och universiteten. Och det med full kraft." Men hänvisning till boken Universitetsreform! och en artikel i Axess om den samma, skriver ledarskribenten att Magnus Henrekson, IFN, med flera förklarar det saknas en plan för hur krisen ska lösas.


2015-03-16 Arbetet

”Dålig analys av LO”

Med anledning av en intervju med Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren – som enligt tidningen anser att LO har en dålig framtidsanalys –  hänvisas till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Det är LO:s avtalskrav för de närmaste 13 åren som [Ågren] är kritisk mot. Han hänvisar till Assar Lindbeck som kallat den solidariska lönepolitiken för osolidarisk sysselsättningspolitik. Det tycker Christer Ågren är en bra beskrivning av LO:s långsiktiga lönekrav.


2015-03-15 Jönköpings-Posten

Se värdet i sig

I en ledare skriver Jönköpings-Posten om boken Universitetsreform! att det "finns det många idéer värda att ta fasta på". En av bokens författare är Magnus Henrekson, IFN. Tidningen kommenterar att författarna i boken förespråkar återgång till en ordning där lärarkåren utser rektor och att de har en majoritet i styrelsen. "Då kan professionen styra mer över resurstilldelningen, vilket bör borga för mer valuta för pengarna. Rektorn bör ha rollen som företrädare snarare än verkställande direktör."


2015-03-11 Dagens Nyheter

Carl Johan von Seth: Lärarna måste ha företräde

Bilden av krisen i den svenska högskolan är aldrig enhetlig, skriver Carl Johan von Seth i en ledare. Från IFN:s seminarium om boken Universitetsreform skriver han: "Om en sak tycktes kommentatorerna ändå vara överens: Universitetslärarna är kuvade." Han tycker att flera av förslagen i boken är utmärkta, bland annat extern kunskapsbedömning för att stävja betygsinflationen.


2015-03-10 Ingenjören

Mer frihet för lärosäten efterfrågas

I ett reportage från det seminarium där boken Universitetsreform! – Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen presenterades skriver Ingenjören: "För att höja kvaliteten på högre utbildning bör lärosätena få mer frihet och vi behöver också införa en gemensam betygsskala för alla, menar författarna." Tidningen citerar bland andra Magnus Henrekson, IFN, från diskussionen om avgifter: "Där det inte finns en prislapp värderas det inte särskilt högt. Men det ska inte leda till social snedrekrytering, sade han och menade att om avgiften skulle röra sig om 5 000 kronor per termin skulle det inte påverka intaget utifrån socioekonomisk bakgrund."


2015-03-09 Östgöra Correspondenten

Adjö, Borg och Sträng

"Förra veckans stora inrikespolitiska nyhet var att S/MP-regeringen vill slopa överskottsmålet på 1 procent av BNP i de offentliga statsfinanserna. Utmärkt" skriver Östgöra Corren i en ledare. Tidningen hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Redan 2008 hävdade Assar Lindbeck, nestorn bland svenska nationalekonomer, att det saknades godtagbara ekonomiska argument för att behålla överskottsmålet efter 90-talskrisens uppstädning."


2015-03-06 Arbetet

Hög tid för kvotering – för tillväxtens skull

"Kvinnornas andel i bolagsstyrelserna minskar, enligt en sammanställning av stiftelsen Allbright" skriver Martin Klepke i en ledare. Han hänvisar till forskning av Johanna Rickne, IFN, som studerat effekten av socialdemokraternas varvade listor. "on fann att de hade ökat kompetensen hos de politiska grupperna som helhet och dessutom ökat kompetensen hos de män som var kvar" skriver Arbetet.


2015-03-05 Dagens Nyheter

”Risken att kraven sänks måste mötas med kvalitetsgranskning"

Magnus Henrekson, IFN, med flera publicerade ett debattinlägg i DN 2015-02-26. Efter ett antal kommentarer och närmare 1000 delningar på sociala medier så publiceras en slutreplik av författarna. "Anslagssystemen till högskolan ger ekonomiska incitament att sänka kraven. Det måste balanseras med någon form av kvalitetsgranskning" skriver artikelförfattarna.


2015-03-04 Dagens Industri

Assar Lindbeck: Sverige borde sättas under observation

”Sverige är en patient som på ett sjukhus skulle sättas under observation.” Det säger Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet,till Dagens Industri på tal om en börs- och bostadsbubbla. Har vi en fastighetsbubbla nu, undrar DI. Lindbeck svarar: "”Det är större sannolikhet att vi har en bubbla än att vi inte har en. Man ska vara försiktig med att blåsa upp det ytterligare”.


2015-03-04 Östgöta Correspondenten

Andersson gör en Nixon

i en ledare skriver Östgöta Corren om finansminister Magdalena Andersson att hon "sakligt ... före valet insett vad tunga nationalekonomer som Assar Lindbeck [IFN] och Lars Calmfors redan påpekat, liksom Svenskt Näringsliv för övrigt: överskottsmålet har spelat ut sin roll". Tidningen skriver: "Hade Magdalena Andersson sagt sanningen då [i valrörelsen], skulle Borg kölhalat henne med triumferande anklagelser om ekonomisk ansvarslöshet. Alltså dolde Andersson sin egentliga uppfattning och lurade oss."


2015-03-03 Dagens Industri

Assar Lindbeck: Så måste finansministern agera

Dagens Industri intervjuar Assar Lindbeck, IFN, på tal om slopat överskottsmål. DI frågar: Är det skönt att ha fått rätt? Lindbeck svarar: ”Nja, det vet jag inte, men jag började skriva om det här 2008.” Tidningen förklarar att han fortfarande är djupt kritisk till att politikerna tävlade i ansvarsfullhet genom att hänga fast vid överskottsmålet.


2015-03-03 Dagens Arena

Assar Lindbeck: ”Det gick prestige i överskottsmålet”

Assar Lindbeck, IFN, intervjuas överskottsmålet i dagensarena.se. Han säger att "redan 2008 ... [hade] överskottsmålet förvandlats till ett eget mål och inte bara en metod att få ner statsskulden". Assar Lindbeck förklarar: "Istället för att starta med överskottsmålet eller budgetsaldot, så ska man starta med frågan: Vad vill man ha för storlek på statsskulden på längre sikt? Vad vill man för storlek på den offentliga sektorns finansiella förmögenhet?"


2015-03-03 Axess

Ge professorn makten åter

Den akademiska professionen råder inte längre över sitt yrke, skriver Magnus Henrekson, IFN, och två medförfattare i Axess magasin. De skriver att helt centralt, i arbetet med reformera universitetsutbildningen är "antagningsregler som ger de sökande starka incitament att vara väl förberedda för högre studier, jämförbarhet mellan institutioner och lärosäten, extern kvalitets- och kunskapskontroll, att rektor återigen är tillsatt på mandat från professorer och universitetslärare och rätt att ta ut avgifter upp till viss nivå för att öka resurserna till undervisningen".


2015-03-01 Piteå-Tidningen

Kunskapsnivån måste höjas

Piteå-Tidningen skriver i en ledare att "även [i högskolan] där råder kunskapskris. Tidningen avslutar "om Sverige ska bli den kunskapsnation som den rödgröna regeringen strävar efter så måste utbildningssystemets alla delar fungerar. Därför måste vi också diskutera den högre utbildningen – inte bara förskola, grundskola och gymnasium."


2015-03-01 ETC

"Naiv debatt om friskolor"

Friskolereformen ledde inte till bättre skolresultat, som politikerna hoppades. Däremot finns det tendenser till ökad skolsegregation och betygsinflation, säger Karin Edmark, IFN, i en rapport gjord på uppdrag av LO. Hon förklarar att "personligen tycker jag att det var fel att man möjliggjorde vinst när den nya lagen kom. Men nu när många skolor byggt upp sin verksamhet kring det kan det bli kostsamt att ta till de mest drastiska åtgärderna först, som förbud. Plötsliga förändringar i systemet kan vara negativt i sig."


2015-02-28 Svenska Dagbladet

Konkret politik till M:s retorik saknas

I en reklamfilm signalerar Moderaterna att de "har förstått att om vi tillåter en brokig thaikiosk på den kommunala gräsmattan skapas jobb som gör invandringen av dessa kioskinnehavare till en vinstaffär ..." skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet i en krönika på ledarsidan. Han avslutar: "Valfilmen om thaikiosken är inspirerande politisk kommunikation, men den politik Reinfeldt gick till val på höll inte måttet. Förhoppningsvis lyckas Anna Kinberg Batra bättre med att göra konkret politik av imponerande retorik."


2015-02-27 Svenska Dagbladet

Examen lika lätt som körkort

Maria Ludvigsson skriver I en ledare om en artikel på DN Debatt som bland andra Magnus Henrekson, IFN, skrivit. Hon menar att artikeln är viktig med tanke på "låga och sjunkande kunskapsnivåer på universitet och högskolor". Ludvigsson skriver att eleven måste vara utgångspunkten i en diskussion om kunskapsinhämtning. "Inte främst som uttolkare av vad den önskar av sina lärare, utan som huvudaktör och innehavare av det huvud där det ska hända. Ansträngning, plugg och tid är vad som krävs, även om det ytterst sällan nämns. Inlärning är inte något som bara sker, det är något vi gör."


2015-02-27 Politiken.se

Forskare kräver högskolereform

Politiken.se skriver om en debattartikel publicerad på DN Debatt, skriven av bland andra Magnus Henrekson, IFN. I DN pekar artikelförfattarna på brister i högskoleutbildningen och föreslår en rad reformer. "Med de här förslagen skriver debattörerna in sig i en politisk historia som liknar en följetong, och som handlar om kvalitetsgranskningen av den högre utbildningen i Sverige" skriver Politken.se.


2015-02-27 Dagens Nyheter

Regeringen måste våga öka utgifterna – men inte höja skatterna

I en krönika skriver Johan Schück att "det finns utrymme för en mer expansiv ekonomisk politik som ger ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. Men då måste man våga öka de offentliga utgifterna utan att samtidigt höja skatterna". Han förklarar att överskottsmålet är moget att omprövas. "Vid SNS-seminariet visade professor Assar Lindbeck [IFN] att det ändå finns tillräckligt stora buffertar i de offentliga finanserna."


2015-02-26 Dagens Nyheter

”Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån”

Studenternas kunskaper blir allt sämre och universiteten har ­starka ekonomiska incitament att hålla nere betygskraven. Lärosätena måste bli mer ­självstyrande, och lärare och professorer få mer makt över utbildningen. Men betygen bör sättas externt – och på en enhetlig skala, skriver Magnus Henrekson, IFN, och fem andra professorer och författare på DN Debatt. Deras reformförslag återfinns i en bok som presenteras på ett seminarium den 10 mars.


2015-02-26 Svenska Dagbladet

Europa tycks vara på väg att tappa greppet igen

Johanna Möllerström,  affilierad till IFN, skriver i en Op-Ed på ledarsidan att "när nu judar återigen mördas i Europa ... frågar sig amerikanerna om Europa håller på att tappa greppet igen". Hon skriver att den amerikanska debatten ses som delvis ensidig men att "det faktum att diskussionen överhuvudtaget förs är intressant". Till syvende och sidst är det ju "frågan om hur alla européer tillsammans ska kunna skapa ett välintegrerat, fredligt och välkomnande samhälle".


2015-02-26 Dagens Arena

Klyftorna växer – den rikaste procenten vinnaren

Dagens Arena skriver i ett reportage om ny statistik från SCB: "Toppskiktet drar ifrån – arbetslösa och sjuka halkar efter". Daniel Waldenström, Uppsala Universitet och affilierad till IFN, intervjuas. Tidningen skriver att han "talar om en 'väldigt markant förändring'”. Waldenström säger att "Inkomstskillnaderna har ökat både före och efter skatt sedan 1980-talets början. Statistiken för år 2013 är inte något avsteg från detta, utan befäster trenden".


2015-02-25 The Economist

Social networks: Centrality planning

Forskning om hur beslut i olika avseenden influeras av bland annat vänner och bekanta, skriver Economist. Artikelförfattaren konstarerar att även dåligt beteende kan överföras inom ett nätverk. I detta sammanhang hänvisas till uppsatsen "Criminal Networks: Who is the Key Player?" men bland andra Yves Zenou, IFN och Stockholm universitet, som medförfattare.


2015-02-19 Allehanda.se

Paket utan probleminsikt

I en ledare kommenterar Allehanda regeringens etableringspaket. "Det hade varit mer rättvisande att kalla artikeln för en grov skiss vars detaljer ännu saknas" skriver tidningen som menar att regeringen vill att asylmottagandet ska fördelas jämnare över landet. Skribenten hänvisar till två forskare på IFN som i ett debattinlägg påpekat att integrationen har bäst förutsättningar att lyckas där arbetsmarknaden är stark.


2015-02-19 Dagens Samhälle

Skolbarns hjärnor är inte mogna för stort eget ansvar för studierna

Under vinjetten Perspektiv skriver Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN, om kunskapsinlärning. De menar att undervisning med fokus på eget arbete inte ligger i linje med hur skolbarn utvecklas. De delar av hjärnan som styr moral, kontroll och planering är inte utvecklade förrän i ungdomsåren. Barn är inte mogna att ta stort eget ansvar för sitt arbete. De behöver lära sig studieteknik av vuxna.


2015-02-17 Flamman

Regeringen missar historisk chans

Med underrubriken "Kjell-Olof Feldt och Assar Lindbeck mot framtiden" skriver Flamman en ledare om att man i statsfinanserna bör bryt med principen ”krona för krona”. Skribenten hävisar till en ledare i Arbetet (LO): "... Assar Lindbeck, på 1990-talet överskottsmålets fader, nu ”aldrig kunde drömma om att politikerna än i dag så hårdnackat skulle hålla fast vid det” och nu vill se det avskaffat.


2015-02-16 Enköpings-Posten, m..fl.

Betyg på välfärden

I en ledare skriver Daniel Persson i Enköpings-Posten att det är ett problem att de som ska nyttja välfärdstjänster har svårt att bedöma om en aktör är värd att välja. På skolans område hänvisar skribenten till en rapport skriven av Karin Edmark, IFN. Rapporten är utgiven av LO. Ett "sätt är att låta Skolinspektionen sätta betyg på skolorna enligt brittisk modell. Det nämns som en möjlighet i den nya rapporten ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet”, som är skriven av Karin Edmark."

Artikeln är även publicerad i Nya Wermlands-Tidningen 2015-02-26


2015-02-13 Arbetet

Ekonomisk forskning stöder vänstern

Martin Klepke skriver i en krönika i Arbetet (tidigare LO-Tidningen) att allt fler ekonomer varnar för att svältkurer kan leda till ekonomisk katastrof. Klepke hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, vad gäller överskottsmålet. "I dag är Assar Lindbeck en av överskottsmålets skarpaste kritiker och anser att målet bör avskaffas."


2015-02-12 TT/SVT, m.fl.

Varje fjärde ledamot hoppade av

En kartläggning som genomförts av Dagens Samhälle visar att allt fler fullmäktigeledamöter hoppar av. Under förra mandatperioden avsade sig nästan var fjärde ledamot sitt uppdrag och sedan valet i höstas har 456 stycken lämnat. Richard Öhrvall, IFN, kommenterar kartläggningen: "Studier visar att de personliga skälen dominerar. Det gör att man kanske måste se över formerna för hur fullmäktige arbetar."


2015-02-11 Arbetet

LO-rapport föreslår betyg på skolor

Karin Edmark, IFN har författat en rapport till LO inför nästa kongress. Arbetet skriver att hennes "slutsats är att marknadskrafterna inte fungerar som det är tänkt. Hon menar därför att det finns olika möjligheter till förbättringar inom det svenska skolsystemet.Bland annat anser hon att Skolinspektionen borde få sätta betyg på skolorna, efter brittisk modell, så att det blir lättare för eleverna att välja bästa skolan."


2015-02-11 SR/Dagens Eko

Sätt betyg på skolorna: "Det har hjälpt elever från svagare hemförhållanden"

Karin Edmark, IFN, intervjuas i Dagens Eko om en rapport som hon författat och som ska vara del av ett underlag till LO:s nästa kongress. En idé är att som i England låta skolinspektionn sätta betyg på skolorna så att det blir lättare för leverna att välja den skola som passar dem. Karin Edmark säger dessutom på SR:s webb att ett alternativ till vinststopp är att alla skolor öppet ska redovisa sina intäkter och kostnader. "Om man vet som skolägare att man måste göra detta tillgängligt, så kanske incitamenten att försöka fuska, eller bete sig på ett sätt som man tror att allmänheten inte tycker om, minskar. Och då kan man också säga att om det här gäller både för friskolor och kommunala skolor så kan det också vara något som gör att systemet blir överlag mer transparent. Det kan också upplevas som mer rättvist".


2015-02-09 Hufvudstadsbladet

Varning för krislösningar på bekostnad av äganderätt

EU har slagit in på en farlig väg där olika demokratiformer växlas mot varandra, skriver Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, i en debattartikel. Han menar att kravet på könsbalanserade styrelser är ett exempel på sådan demokrativäxling.


2015-02-07 Svenska Dagbladet

Tillsätt kommission om invandringen

I en krönika på ledarsidan skriver Thomas Gür att det bör tllsättas en krisgrupp om invandrarpolitiken. Han anser att  Lindbeckkommissionen från 1992 är en förebild. "Den leddes av nationalekonomen professor Assar Lindbeck (IFN) och fick i uppdrag av regeringen Bildt att som en expertkommission analysera den då rådande djupa ekonomiska krisen och föreslå åtgärder."


2015-02-05 Lunds Universitets Magasin

Debatterar om en kapitalistisk välfärdsstat

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas om sin bok Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State.På tal om invandring och integration säger han: "Om vi vågade tillåta att en större del av arbetsmarknaden än i dag saknade kollektivavtal och accepterade större löneskillnader så skulle det skapas en mängd nya jobb inom tjänstesektorn, för både svenskar och invandrare. Sämre betalda jobb, men jobb för människor utan utbildning och som inte talar så bra svenska."


2015-02-04 Svenska Dagbladet

Antalet flyktingar måste få diskuteras

Brännpunkt uppmanar Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund (FP) parterna i decemberöverenskommelsen att tillsätta en expertkommission för att studera asylinvandringens storlek. De hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, som "varnat för att den svenska samhällsmodellen inte är anpassad för omfattande flyktinginvandring av lågutbildade".


2015-02-02 UR/SVT

En bok, en författare: Sweden and the revival of the capitalist welfare state

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas av Bengt Westerberg, tidigare partiledare (FP), om sin bok Sweden and the revival of the capitalist welfare state.


2015-01-31 Höglandsnytt

Sävsjö toppar asylligan i Sverige – tar emot flest

Nättidningen Höglandsnytt skriver med anledning av en debattartikel i Dagens Inustri av Johan Wennström och Özge Öner, IFN, att "Det är Sävsjö tillsammans med Lessebo, Högsby, Fagersta och Laxå som tagit emot flest asylsökande under 2014 sett till storleken på kommunens folkmängd medan storstäder som Stockholm och Lund ligger lägst på listan".


2015-01-31 P4 Malmö, m fl

Asylsökande placeras där arbetslösheten är högst

Med anledning av en debattartikel i Dagens Industri av Johan Wennstrm och Özge Öner, IFN, har en rad lokalradiostationer producerat inslag om asylsökande och arbetslöshet. "Östra Göinge är den enda skånska kommunen bland de 20 i landet som under förra året tog emot flest asylsökande" förklarar P4 Malmö. P4 Örebro konstarerar att "Ljusnarsberg, Laxå och Fagersta är några av de kommuner som tog emot flest, medan exempelvis Stockholm och Lund ligger lägst".


2015-01-31 TT/SVT Nyheter, m.fl.

Flyktingar hamnar i små kommuner

TT skriver med anledning av en debattartikel av Johan Wennström och Özge Öner i Dagens Industri: Små kommuner med hög arbetslöshet tog under 2014 emot en oproportionerligt stor andel av de asylsökande, sett till storleken på befolkningen i kommunen.


2015-01-31 Dagens Industri

Flyktingar placeras där arbetslösheten är högst

Johan Wennström och Özge Öner, IFN, skriver i en debattartikel i DI att de minsta kommunerna tar emot flest asylsökande i förhållande till folkmängd. Det finns också en mycket stark korrelation mellan högt asylmottagande per invånare och ökningen i väljarstödet för Sverigedemokraterna. Wennström och Öner menar att "ansatser att dämpa befolkningsminskning på landsbygden genom att asylsökande blir överrepresenterade i Sveriges mindre kommuner föder enbart ökade motsättningar och utanförskap".


Svenska Dagbladet 2015-01-30

Rationella argument vinner inga debatter

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn i SvD om att "rationella samtal där sakliga argument ställs mot varandra och de felaktiga argumenten avslöjas" knappast existerar. Bergh föreslår att "alla debattörer rannsakar sitt beteende. Sociala mediers entusiastiska hejarklackar, som urskiljningslöst sprider vidare argument för åsikter de redan har, lär inte få många att ändra åsikt. Däremot kan vi alla bidra till ett bättre debattklimat genom att visa ökad förståelse för att kloka människor kan komma till helt olika slutsatser".


2015-01-29 Affärsvärlden m.fl.

Vinnare av Myrdalpriset 2014 utsedda

Affärsvärlden och BolagsFakta publicerar i sina nätupplagor ett pressmeddelande om att Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, är två av författarna som tilldelas 2014 års Myrdalpris (till minnet av professor Gunnar Myrdal). Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.


2015-01-27 DSM

Innovation och entreprenörskap för ökat välstånd – Hur ska det åstadkommas?

I tidskriften DSM publiceras en artikel skriven av Magnus Henrekson, IFN. Som titeln säger så handlar texten om entreprenörers betydelse för vårt välstånd och vad som kan göras för att underlätta för människor att satsa på innovativt entreprenörskap.

 


2015-01-26 AEIdeas

New study: No, free-market capitalism doesn’t make nasty economic shocks more likely

På American Enterprise Institutes blogg skriver James Pethokoukis om ny forskning av Christian Bjørnskov som är affilierad till IFN. Han frågar sig vem som har rätt om den senaste finansiella krisens urspung. Fungerar samhällsekonomin bättre med mer eller mindre inblandning av staten? "Tja, Milton Friedman skulle sannolikt hålla med om slutsatserna i en ny studie “Economic Freedom and Economic Crisis” av Christian Bjørnskov.


2015-01-26 Dagens Industri

Debatt: EU-förslagen slår mot äganderätten

Ambitionen att förhindra uppkomsten av kriser innebär att EU slagit in på en farlig väg där olika demokratiformer växlas mot varandra. EU:s krav på könsbalanserade styrelser är ett exempel, skriver Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, i en debattartikel i DI. Oxelheim skriver att "EU prioriterar vissa typer av demokrati och medborgarrättigheter till priset av intrång i äganderätten. Denna demokrativäxling kommer att visa sig kostsam när EU söker legitimitet för att agera samfällt och starkt."


2015-01-24 New York Times

Economic Freedom Does Not Necessarily Lead to Greater Tolerance

I en krönika i New York Times skriver professor Tyler Cowen om forskning av Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN. De har genomfört flera studier som handlar om tolerans. Stämmer det att vi blir mer toleranta när vi idkar handel, undrar Cowen och skriver om Berggren och Nilssons forskning: "Ett av deras mest slående resultat är att samhällen som kännetecknas av större ekonomisk frihet och välstånd uppvisar större tolerans mot homosexuella, ... Med andra ord, i ett samhälle som tillåter den enskilde att engagera sig i kapitalistiska aktiviteter med ett minimum av rättslig reglering, kan vi förvänta oss tolerans på en rad områden, inklusive sexuellt beteende. Att identifiera orsak och verkan kan vara svårt, men ökad ekonomisk frihet förknippas med ökad tolerans på detta område."

 


2015-01-22 Lund Business Review

Är TTIP-avtalet dåligt för EU?

Maria Persson, affilierad till IFN, skriver om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som är mycket ambitiösa och går långt bortom traditionella frihandelsavtal. "Att analysera vilka effekter TTIP skulle ha är en angelägen – och svår! – forskningsuppgi" förklarar Persson och granskar studier på området.


2015-01-21 dagensarena.se

Forskare: ”De rika kommer fortsätta att dra ifrån”

”Ingenting pekar på att jämlikheten kommer att öka i världen. Tvärtom kommer de rika fortsätta att dra ifrån”. Det säger nationalekonomen Jesper Roine till Dagens Arena. I sammanhanget nämns Daniel Waldenströms forskning. Waldenström är verksam vid Uppsala universitet och affilierad till IFN.


2015-01-21 Nya Lidköpings-Tidning

Ljunge bakom ny bok om Europas välfärdsgap

Nya Lidköpings-Tidning skriver om boken Europaperspektiv 2015 och om Martin Ljunge, IFN, som är en av författarna, Han berättar: "Jag forskar på tillit hos den andra generationen invandrare. Tillit som förbättrar hälsan, ekonomin och viljan att utbilda sig. Den ökar även viljan att arbeta och ta till sig ny teknik som i sin tur förbättrar personernas nätverk och ökar kunskapen om deras omvärld".


2015-01-20 Aftonbladet

140 000 svenskar bland de rikaste

Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad IFN, uttalar sig i en artikel om att år "2016 äger den rikaste hundradelen — en procent av världens befolkning — lika mycket som resten av alla invånare på Jorden". Waldenström citeras: "Det återspeglar en enorm skevhet i en viktig aspekt av välfärdens fördelning, nämligen förmögenhet." Han förklarar blandf annat att "personerna i den yttersta toppen inte har en konsumtionsförmögenhet, utan de har företag som de styr över".


2015-01-19 Fastighet & Bostadsrätt, m.fl.

Varför andra är smartare med dina pengar

Fastighet & Bostadsrätt publicerar en text om forskning av bland andra Ola Andersson, IFN. Det handlar om förlustaversion:  I experimentet fick deltagarna göra en serie val mellan två olika spel om pengar. Ett säkert spel och ett spel med större risk. I de säkra spelen valde deltagarna, oavsett vilken grupp de tillhörde, ungefär samma risk. När deltagarna kunde förlora pengar visade de större motvilja att ta risk. Men deltagarna i gruppen som tog beslut åt andra var mindre påverkade av risken att förlora pengar och fick i genomsnitt högre avkastning.


2015-01-10 Sveriges Radio, Ekonomiekot lördag

Fria marknader och politikens inverkan

Ekonomiekot lördag handlade om fria marknader, och politikernas inverkan på marknaderna. Luigi Zingales, professor vid Booth School of Business vid Universitet i Chicago, intervjuades i samband med att han deltog i ett IFN-seminarium i november. Zingales är känd som en stark förespråkare för fria marknader och att vara pro-market inte pro-business. Även Magnus Henrekson, IFN, intervjuades om bland annat den svenska skolmarknaden och brist på kontroll- och kvalitetmekanismer.


2015-01-09 Dagens Samhälle

Att diskutera volymer är inte neofascism

Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle, skriver att "utan invandring kommer Sveriges befolkning att krympa och välfärden haverera. Men, som Assar Lindbeck [IFN] och andra nationalekonomer påpekar, så är det en enorm skillnad mellan invandring till arbete respektive invandring till generösa välfärdssystem". Han förklarar att skatt på arbete och konsumtion finansierar välfärden och att "begreppet 'volym' kan inte ens den mest behjärtansvärda idealist och anhängare av en fri värld utan gränser undkomma."


2015-01-03 Sveriges Radio, Ekonomiekot lördag

Spelbranschen i fokus

Ekonomiekot lördag handlade om spelmarknaden. Frågor som togs upp var ökningen av spelreklam och de problem som detta kan medföra för personer med spelproblem. Henrik Jordahl, IFN, var en av gästerna som har studerat spelmarknaden.


2015-10-05 Lärarnas Nyheter/Pedagogiska magasinet

Skolan ska lyckas med alla elever

I ett debattinlägg skriver Thomas Bushby, att "bruna nyanser syns alltmer även i den svenska skoldebatten". Som ett exempel på detta nämner han DN debatt den 29 juli som publicerade en artikel av Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se