2015

Ett nytt allvar i flyktingdebatten

2015-11-07 Dala-Demokraten

I en ledare skriver Dala-Demokraten att "det är en ironi utan like: Det stora svenska flyktingmottagandet kan bli den faktor som till slut sopar bort den ekonomiska idiotdoktrin som tyngt landet och försvårat det förnuftiga tänkandet kring samhällsekonomi sedan nittiotalet", Det som avses är bl.a. utgiftstak och överskottsmål. Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se