2015

Är TTIP-avtalet dåligt för EU?

2015-01-22 Lund Business Review

Maria Persson, affilierad till IFN, skriver om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som är mycket ambitiösa och går långt bortom traditionella frihandelsavtal. "Att analysera vilka effekter TTIP skulle ha är en angelägen – och svår! – forskningsuppgi" förklarar Persson och granskar studier på området.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se