2015

Economic Freedom Does Not Necessarily Lead to Greater Tolerance

2015-01-24 New York Times

I en krönika i New York Times skriver professor Tyler Cowen om forskning av Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN. De har genomfört flera studier som handlar om tolerans. Stämmer det att vi blir mer toleranta när vi idkar handel, undrar Cowen och skriver om Berggren och Nilssons forskning: "Ett av deras mest slående resultat är att samhällen som kännetecknas av större ekonomisk frihet och välstånd uppvisar större tolerans mot homosexuella, ... Med andra ord, i ett samhälle som tillåter den enskilde att engagera sig i kapitalistiska aktiviteter med ett minimum av rättslig reglering, kan vi förvänta oss tolerans på en rad områden, inklusive sexuellt beteende. Att identifiera orsak och verkan kan vara svårt, men ökad ekonomisk frihet förknippas med ökad tolerans på detta område."

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se