2015

New study: No, free-market capitalism doesn’t make nasty economic shocks more likely

2015-01-26 AEIdeas

På American Enterprise Institutes blogg skriver James Pethokoukis om ny forskning av Christian Bjørnskov som är affilierad till IFN. Han frågar sig vem som har rätt om den senaste finansiella krisens urspung. Fungerar samhällsekonomin bättre med mer eller mindre inblandning av staten? "Tja, Milton Friedman skulle sannolikt hålla med om slutsatserna i en ny studie “Economic Freedom and Economic Crisis” av Christian Bjørnskov.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se