2015

Antalet flyktingar måste få diskuteras

2015-02-04 Svenska Dagbladet

Brännpunkt uppmanar Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund (FP) parterna i decemberöverenskommelsen att tillsätta en expertkommission för att studera asylinvandringens storlek. De hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, som "varnat för att den svenska samhällsmodellen inte är anpassad för omfattande flyktinginvandring av lågutbildade".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se