2015

Tillsätt kommission om invandringen

2015-02-07 Svenska Dagbladet

I en krönika på ledarsidan skriver Thomas Gür att det bör tllsättas en krisgrupp om invandrarpolitiken. Han anser att  Lindbeckkommissionen från 1992 är en förebild. "Den leddes av nationalekonomen professor Assar Lindbeck (IFN) och fick i uppdrag av regeringen Bildt att som en expertkommission analysera den då rådande djupa ekonomiska krisen och föreslå åtgärder."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se