2015

Sätt betyg på skolorna: "Det har hjälpt elever från svagare hemförhållanden"

2015-02-11 SR/Dagens Eko

Karin Edmark, IFN, intervjuas i Dagens Eko om en rapport som hon författat och som ska vara del av ett underlag till LO:s nästa kongress. En idé är att som i England låta skolinspektionn sätta betyg på skolorna så att det blir lättare för leverna att välja den skola som passar dem. Karin Edmark säger dessutom på SR:s webb att ett alternativ till vinststopp är att alla skolor öppet ska redovisa sina intäkter och kostnader. "Om man vet som skolägare att man måste göra detta tillgängligt, så kanske incitamenten att försöka fuska, eller bete sig på ett sätt som man tror att allmänheten inte tycker om, minskar. Och då kan man också säga att om det här gäller både för friskolor och kommunala skolor så kan det också vara något som gör att systemet blir överlag mer transparent. Det kan också upplevas som mer rättvist".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se