2015

LO-rapport föreslår betyg på skolor

2015-02-11 Arbetet

Karin Edmark, IFN har författat en rapport till LO inför nästa kongress. Arbetet skriver att hennes "slutsats är att marknadskrafterna inte fungerar som det är tänkt. Hon menar därför att det finns olika möjligheter till förbättringar inom det svenska skolsystemet.Bland annat anser hon att Skolinspektionen borde få sätta betyg på skolorna, efter brittisk modell, så att det blir lättare för eleverna att välja bästa skolan."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se