2015

Varje fjärde ledamot hoppade av

2015-02-12 TT/SVT, m.fl.

En kartläggning som genomförts av Dagens Samhälle visar att allt fler fullmäktigeledamöter hoppar av. Under förra mandatperioden avsade sig nästan var fjärde ledamot sitt uppdrag och sedan valet i höstas har 456 stycken lämnat. Richard Öhrvall, IFN, kommenterar kartläggningen: "Studier visar att de personliga skälen dominerar. Det gör att man kanske måste se över formerna för hur fullmäktige arbetar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se