2015

Betyg på välfärden

2015-02-16 Enköpings-Posten, m..fl.

I en ledare skriver Daniel Persson i Enköpings-Posten att det är ett problem att de som ska nyttja välfärdstjänster har svårt att bedöma om en aktör är värd att välja. På skolans område hänvisar skribenten till en rapport skriven av Karin Edmark, IFN. Rapporten är utgiven av LO. Ett "sätt är att låta Skolinspektionen sätta betyg på skolorna enligt brittisk modell. Det nämns som en möjlighet i den nya rapporten ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet”, som är skriven av Karin Edmark."

Artikeln är även publicerad i Nya Wermlands-Tidningen 2015-02-26

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se