2015

Paket utan probleminsikt

2015-02-19 Allehanda.se

I en ledare kommenterar Allehanda regeringens etableringspaket. "Det hade varit mer rättvisande att kalla artikeln för en grov skiss vars detaljer ännu saknas" skriver tidningen som menar att regeringen vill att asylmottagandet ska fördelas jämnare över landet. Skribenten hänvisar till två forskare på IFN som i ett debattinlägg påpekat att integrationen har bäst förutsättningar att lyckas där arbetsmarknaden är stark.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se