2015

Examen lika lätt som körkort

2015-02-27 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson skriver I en ledare om en artikel på DN Debatt som bland andra Magnus Henrekson, IFN, skrivit. Hon menar att artikeln är viktig med tanke på "låga och sjunkande kunskapsnivåer på universitet och högskolor". Ludvigsson skriver att eleven måste vara utgångspunkten i en diskussion om kunskapsinhämtning. "Inte främst som uttolkare av vad den önskar av sina lärare, utan som huvudaktör och innehavare av det huvud där det ska hända. Ansträngning, plugg och tid är vad som krävs, även om det ytterst sällan nämns. Inlärning är inte något som bara sker, det är något vi gör."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se