2015

Regeringen måste våga öka utgifterna – men inte höja skatterna

2015-02-27 Dagens Nyheter

I en krönika skriver Johan Schück att "det finns utrymme för en mer expansiv ekonomisk politik som ger ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. Men då måste man våga öka de offentliga utgifterna utan att samtidigt höja skatterna". Han förklarar att överskottsmålet är moget att omprövas. "Vid SNS-seminariet visade professor Assar Lindbeck [IFN] att det ändå finns tillräckligt stora buffertar i de offentliga finanserna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se