2015

Kunskapsnivån måste höjas

2015-03-01 Piteå-Tidningen

Piteå-Tidningen skriver i en ledare att "även [i högskolan] där råder kunskapskris. Tidningen avslutar "om Sverige ska bli den kunskapsnation som den rödgröna regeringen strävar efter så måste utbildningssystemets alla delar fungerar. Därför måste vi också diskutera den högre utbildningen – inte bara förskola, grundskola och gymnasium."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se