2015

Assar Lindbeck: ”Det gick prestige i överskottsmålet”

2015-03-03 Dagens Arena

Assar Lindbeck, IFN, intervjuas överskottsmålet i dagensarena.se. Han säger att "redan 2008 ... [hade] överskottsmålet förvandlats till ett eget mål och inte bara en metod att få ner statsskulden". Assar Lindbeck förklarar: "Istället för att starta med överskottsmålet eller budgetsaldot, så ska man starta med frågan: Vad vill man ha för storlek på statsskulden på längre sikt? Vad vill man för storlek på den offentliga sektorns finansiella förmögenhet?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se