2015

Ge professorn makten åter

2015-03-03 Axess

Den akademiska professionen råder inte längre över sitt yrke, skriver Magnus Henrekson, IFN, och två medförfattare i Axess magasin. De skriver att helt centralt, i arbetet med reformera universitetsutbildningen är "antagningsregler som ger de sökande starka incitament att vara väl förberedda för högre studier, jämförbarhet mellan institutioner och lärosäten, extern kvalitets- och kunskapskontroll, att rektor återigen är tillsatt på mandat från professorer och universitetslärare och rätt att ta ut avgifter upp till viss nivå för att öka resurserna till undervisningen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se