2015

Mer frihet för lärosäten efterfrågas

2015-03-10 Ingenjören

I ett reportage från det seminarium där boken Universitetsreform! – Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen presenterades skriver Ingenjören: "För att höja kvaliteten på högre utbildning bör lärosätena få mer frihet och vi behöver också införa en gemensam betygsskala för alla, menar författarna." Tidningen citerar bland andra Magnus Henrekson, IFN, från diskussionen om avgifter: "Där det inte finns en prislapp värderas det inte särskilt högt. Men det ska inte leda till social snedrekrytering, sade han och menade att om avgiften skulle röra sig om 5 000 kronor per termin skulle det inte påverka intaget utifrån socioekonomisk bakgrund."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se