2015

Se värdet i sig

2015-03-15 Jönköpings-Posten

I en ledare skriver Jönköpings-Posten om boken Universitetsreform! att det "finns det många idéer värda att ta fasta på". En av bokens författare är Magnus Henrekson, IFN. Tidningen kommenterar att författarna i boken förespråkar återgång till en ordning där lärarkåren utser rektor och att de har en majoritet i styrelsen. "Då kan professionen styra mer över resurstilldelningen, vilket bör borga för mer valuta för pengarna. Rektorn bör ha rollen som företrädare snarare än verkställande direktör."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se