2015

Skolkrisen har spridit sig

2015-03-16 Allehanda.se

I en ledare skriver Allehanda att "skolans kris har slutligen drabbat högskolan och universiteten. Och det med full kraft." Men hänvisning till boken Universitetsreform! och en artikel i Axess om den samma, skriver ledarskribenten att Magnus Henrekson, IFN, med flera förklarar det saknas en plan för hur krisen ska lösas.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se