2015

Svenska högskolan en björntjänst

2015-03-16 Östersunds-Posten

"Det är helt rätt väg att gå" skriver Östersunds-Posten i en ledare om boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen, med bl.a. Magnus Henrekson, IFN, som författare. ÖP skriver: "Med tydligare målsättningar, krav och uppföljning på vad man faktiskt lär sig utrustar man inte bara studenter med en stämpel på ett papper som har allt mindre värde, utan också med gedigna kunskaper och kompetenser."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se