2015

Ilska mot myndighetens forskningsanslag

2015-03-17 Dagens Industri (Agenda-Energi)

Agenda-Energi (prenumerationsdel av di.se som vänder sig till och skriver om energibranschen) publicerar en intervju med Kjell Jansson, fd vd Svensk Energi där han kritiserar hur Energimyndigheten fördelar forskningsmedel. Dagens Industri skriver: "Han nämner att Sverige har ett tiotal forskare i världsklass inom områdena energiekonomi och miljöekonomi. Många finns i kluster kring Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Centre for Environmental and Resource Economics (CERE), ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se