2015

Fler kritiserar energiforskningen

2015-03-19 Dagens Industri (Agenda-Energi)

Efter en första artikel om ilska mot Energimyndighetens forskninganslag och svar från myndigheten så publiceras en artikel med bland annat hänvisning till forskning på IFN – som i artikeln  av en amerikansk forskare beskrivs som ”en av de ledande forskargrupperna inom sitt fält i Europa och världen”. ”Trenden är att allt mindre utrymme ges åt högt kvalificerad vetenskaplig forskning tillämpad på vitala samhällsområden, som energi, infrastruktur och bostadsmarknaden”, säger nationalekonomen Runar Brännlund, CERE. Trots att Energimyndigheten sagt ja till två av CERE:s projekt är hans bild att myndigheten tappat sitt fokus på energiekonomisk forskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se